1.04M
Категория: ГеографияГеография

Гидросфера туралы ұғым. Дүниежүзілік су айналымы

1.

2.

3.

1-бет. Жердегі су
2-бет. Судың қасиеттері
1-бет. Жердегі су
3-бет. Ең...Ең...Ең...
2-бет. Судың қасиеттері
3-бет.
Ең...Ең...Ең...
4-бет. Дүниежүзілік
су айналымы
4-бет. Дүниежүзілік су айналымы
5-бет. «Менің
зерттеулерім»
«Меніңгеографиялық
географиялық
зерттеулерім»
6-бет. Өзіңді тексер
6-бет.
тексер оралымды ой
7-бет. Өзіңді
Оқырманнан
«Су тамшыларының саяхаты»
7-бет. Оқырманан оралымды ой
«Су тамшыларының саяхаты»

4.

5.

мұхиттану
дүниежүзілік
мұхит және оның
бөліктерін
зерттейді
құрлық
гидрологиясы
құрлықтағы
суларды
зерттейді

6.

7.

ІҮ
Су - тірі ағзалардың
құрамды бөлігі
ІІІ
Су ағыны жер бедерін
өзгертеді. Олар теңіз
және мұхит жағаларын
жыралап, өте терең
үңгірлер және алып өзен
алқаптарын тудырады
І
Құрлыққа
қарағанда
жылуды су баяу жинайды,
соған орай ол жылуды бая
береді.
Осыған
байланысты
қыс
мезгілінде
мұхиттар
құрлыққа жылу береді, ал
жазда салқын әкеледі.
ІІ
Су көптеген
Су көптеген
заттарда ерітеді
заттарды ерітеді

8.

Гидросфераның құрамдас
бөліктері
Дүниежүзілік мұхит
Жерасты сулары
Топырақтағы сулар
Полярлық
Жаңару кезеңдері

9.

10.

11.

2
3

12.

2

13.

2

14.

15.

16.

17.

2

18.

Т а п с ы р м а: Дүниежүзінің
физикалық картасының көмегімен
гидросфераның
тұтастығын
дәлелдеңдер
“Көмекші”:
o Картадан мұз басқан ең биік
тауларды табыңдар, олар қалай
деп аталады?
o Осы таулардан қандай ірі өзендер
басталады?
o Өзендер өз суын қай теңізге
құяды?
oТеңіздер қандай мұхиттың бөлігі
болып табылады?

19.

1 тапсырма. Географиялық диктант
1. Гидросфера - ...
2. Жер шарындағы судың .... мұхиттар мен теңіздердің үлесіне
тиеді.
3. Мұздықтар мен тұрақты қарларға - ...., жер асты суларына - ....,
өзен,көл, батпақтағы және атмосферадағы суларға - ... тиесілі.
4. Су табиғатта 3 күйде .... кездеседі.
5. Су – тірі ағзаның құрамды бөлігі. Барлық ..... 80-99%, ал.... 75%-ға
жуығы судан тұрады.
6. Егер адам өз дене массасындағы ылғалдың 6-8% – нан айырылса,
.... қалады, егер 10-12%- ы жолғалтса, ....
7. Судың мұхиттан атмосфера арқылы құрлыққа және құрлықтан
мұхитқа үздіксіз ауысу үрдісін .... деп атайды.
8. Құрлықтағы өзен суы әрбір .... , ал тірі ағзадағы су ..... аңарып
отырады.
9. Мұхит бетінен буланған судың бір бөлігі оған қайта қосылады.
Мұны .... дейді.

20.

2 тапсырма. “Ең ерекше” кестесін толтыр.
1 Дүние жүзіндегі ең терең көл. Максимум
тереңдігі 1637 м.
2 Дүние жүзіндегі ең үлкен мұхит.
Ауданы.179,5 млн км2
3 Ең биік сарқырама, биіктігі 1054 м.
4 Ең ірі теңіз-көл. Ауданы 371 мың км2,
ұзындығы 1200 км, ені 320 км.
5 Ең ірі өзен бассейні. Ауданы 7 млн км2
жуық
6 Ең ұзын өзен. Ұзындығы 6671 км.
7 Ең кіші мұхит. Ауданы 14 млн км2.

21.

22.

1. “Гидросфера туралы ұғым. Дүниежүзілік су
айналымы” тақырыбын оқу.
2. “Дүниежүзілік су айналымының жергілікті жердің
экологиялық жағдайына әсері” атты қосымша
материалдар дайындау
English     Русский Правила