Дєріс 9 «Луч» ДО ж‰йесініњ орталыќ постындаѓы ТБ арнасыныњ аппаратуралары
Дєріс жоспары
Орталыќ пост ТБ аппаратураларыныњ ќ±рылымдыќ с±лбасы
Диспетчерлік посттаѓы ТБ аппаратураларыныњ ќ±рылымы
Орталыќ пост фаза бµлгішініњ с±лбасы
Ж±мыс орны коммутаторыныњ с±лбасы
ТБ сигналын таратуды ќосу т‰йінініњ с±лбасы жєне оныњ уаќыттыќ диаграммасы
ТБ сигналыныњ шифраторы
ТБ сигналы модуляторыныњ с±лбасы
ЛОГ генераторыныњ с±лбасы
Єдебиеттер тізімі
2.08M
Категория: ЭлектроникаЭлектроника

«Луч» ДО жұйесініњ орталыќ постындаѓы ТБ арнасыныњ аппаратуралары (Дәріс 9)

1. Дєріс 9 «Луч» ДО ж‰йесініњ орталыќ постындаѓы ТБ арнасыныњ аппаратуралары

Дәріс 9
«Луч» ДО жүйесінің орталық постындағы ТБ
арнасының аппаратуралары

2. Дєріс жоспары

Дәріс жоспары
Орталық пост ТБ аппаратураларының
құрылымдық сұлбасы
Орталық пост ТБ аппаратуралары негізгі
түйіндерінің электрлік сұлбасы
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі

3. Орталыќ пост ТБ аппаратураларыныњ ќ±рылымдыќ с±лбасы

Орталық пост ТБ аппаратураларының құрылымдық сұлбасы
ЛЭ1
3000 Гц
1-ші
пульт
Г1
2-ші
пульт
М
РП 1
Г1
ВГ1
Г2
М
РП 2
Г2
ВГ2
П
П
ЛЭ2
А0
8
ЛЭ4
ЛОГ
ФБ В0
ЛЭ3
3-ші
пульт
Г3
4-ші
пульт
М
РП 3
Г3
ВГ3
Г4
М
РП 4
Г4
ВГ4
П
П
1
2
3
30
Такт 0
Г1
U2
Такт 1
U1
М
ЖРК
РГ1
I
ВГ1

3
А
ЖРК
РГ2
II
U2
Такт 2

ЖОК
2
Г3
ЖРК
РГ3
III
ВГ3
U2
7

Г2
ВГ2
U1
А=0
П=1
МТБ
U1
В
С
U1
Г4
ЖРК
РГ4
IV
ВГ4
Такт 30
31И
30
U2
ТБ тактіліерініњ
сапа шиналары
16
10
5
3
11
12
500 Гц
ТБЌ
13
14
30
9
0
1
2
3
Р-ШТБ
Ж1
Ж2
С0
31

4. Диспетчерлік посттаѓы ТБ аппаратураларыныњ ќ±рылымы

Диспетчерлік посттағы ТБ аппаратураларының құрылымы
1000 имп/сек
2
16
Ш-ТБ
I-21
I-2
9
12
13
14
М-ТБ
ТБЌ
30
I-22
I-8
I-10
I-16
I-20
I-14
ЛОГ
I-15
3
I-3
I-2
I-7
3
7

2Н 3Н 4Н
СТ
125 имп/сек
1 кц
16
ЖОК
27
I-17
ФБ
10
11
17
18
I-9
10
11
19
3000
имп/сек
2 кц
Т=224 мс
ТЦС
500 имп/сек
125 имп/сек

5. Орталыќ пост фаза бµлгішініњ с±лбасы

Орталық пост фаза бөлгішінің сұлбасы

6. Ж±мыс орны коммутаторыныњ с±лбасы

Жұмыс орны коммутаторының сұлбасы

7. ТБ сигналын таратуды ќосу т‰йінініњ с±лбасы жєне оныњ уаќыттыќ диаграммасы

ТБ сигналын таратуды қосу түйінінің сұлбасы және оның
уақыттық диаграммасы

8. ТБ сигналыныњ шифраторы

ТБ сигналының шифраторы

9. ТБ сигналы модуляторыныњ с±лбасы

ТБ сигналы модуляторының сұлбасы

10. ЛОГ генераторыныњ с±лбасы

ЛОГ генераторының сұлбасы

11. Єдебиеттер тізімі

Әдебиеттер тізімі
Системы диспетчерской централизации: учеб. для вузов
ж.-д. Транспорта / Д.В.Гавзов, О.К.Дрейман, В.А.Кононов,
А.Б.Никитин; под ред. Вл.В.Сапожникова. – М: Маршрут,
2005.
Системы диспетчерской централизации. Д.В. Гавзов, О.К.
Дрейман. – М: Маршрут, 2002.
English     Русский Правила