ДИНАМІЧНІ ОПТИЧНІ ІЛЮЗІЇ – 3
ВРОДЛИВА ДІВЧИНА
ЧИ МОЖНА БАЧИТИ ЧЕРЕЗ Н Е П Р О З О Р І ПРЕДМЕТИ ?
МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ. ЯК ?? - ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРИСКОПА . . .
МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ - 2 :
ВИСНОВКИ
8.81M
Категория: ФизикаФизика

Динамічні оптичні ілюзії – 3

1. ДИНАМІЧНІ ОПТИЧНІ ІЛЮЗІЇ – 3

• Існують також так звані динамічні
оптичні ілюзії. До них відносять оптичні
ілюзії, які зумовлені інерцією зору.
Відомо, що після того як зображення
предмета зникає із сітківки ока (предмет
прибирають,
перестають
його
освітлювати, затуляють непрозорим
екраном
тощо),
зоровий
образ,
викликаний
цим
предметом,
зберігається у свідомості людини
протягом 0,1 с. Цю властивість і
називають інерцією зору.

2. ВРОДЛИВА ДІВЧИНА

• Подивіться на
крапки на носі
дівчини 3 0
секунд. Потім
переведіть
погляд на стіну,
потолок або
іншу однотонну
поверхню
• і швидко
поблимайте.

3.

В який бік рухається поїзд ? Ви можете
змінити напрям руху, просто подумавши про це.

4.

ОПТИЧНІ ІЛЮЗІЇ
-
І Н Е Р Ц І Я ЗОРУ
Динамічні
оптичні
ілюзії
з
використанням інерції зору – це основа
функціонування
кінематографа
та
телебачення. Прикладами таких ілюзій є
всі види стробоскопічного ефекту, а
також спостерігання сліду від джерела
світла, що швидко рухається.
Стробоскоп являє собою джерело
світла, що випромінює світлові спалахи
через певні, дуже малі проміжки часу.
Під час спостереження об'єктів, які
освітлені
стробоскопом,
отримуємо
стробоскопічні зображення.
Демонстрація - пропелер.

5. ЧИ МОЖНА БАЧИТИ ЧЕРЕЗ Н Е П Р О З О Р І ПРЕДМЕТИ ?

• Ваші відповіді:
• ФІЗИКИ. ТАК -
; Ні -
; Не знаю - ;
• ОПТИМІСТИ.
ТАК -
;
• ПЕСИМІСТИ.
Ні
;
• УТРИМАЛИСЬ -
-
: ))))))))))))))))))

6. МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ. ЯК ?? - ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРИСКОПА . . .

СХОВАНКА
ОБ’ЄКТ
ПРОМЕНІ СВІТЛА
ДЗЕРКАЛА
ЗОБРАЖЕННЯ
НЕПРОЗОРИЙ
ПРЕДМЕТ

7. МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ - 2 :

ЦИЛІНДР
КНИЖКА, ДОЛОНЯ
РЕЗУЛЬТАТ
ВІКНО В @ US
ІЛЮЗІЯ БІНОКУЛЯРНОГО ЗОРУ

8. ВИСНОВКИ


Стисло розглянуті деякі уявлення щодо
виникнення оптичних ілюзій, як результат
невідповідності між зоровим сприйняттям
і реальними властивостями об’єктів, що
спостерігаються.
Експериментально продемонстровано:
оптичний обман; ілюзії бінокулярного
зору; існування динамічних оптичних
ілюзій, що пов’язані з інерцією зору та
особливості
сприйняття
зорового
зображення предмета з використанням
стробоскопа.

9.

РадИОФ – Рады Изучать Основы Физики
English     Русский Правила