На тему: ОПТИЧНІ ЯВИЩА В ПРИРОДІ. ДЖЕРЕЛА Й ПРИЙМАЧІ СВІТЛА. ПРЯМОЛІНІЙНЕ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА
Запитання
ОПТИЧНІ ЯВИЩА В ПРИРОДІ. ДЖЕРЕЛА Й ПРИЙМАЧІ СВІТЛА. ПРЯМОЛІНІЙНЕ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА
План уроку
Джерела світла
Приймачі світла - це тіла, в яких під дією світла відбуваються якісь зміни.
Тінь - область, куди не потрапляє світло. Півтінь - область, куди потрапляє світло лише від частини джерела (або джерел)
Відео затемнення Сонця
Відео
Тестування по темі (робота в групах)
Контрольні запитання
Контрольні запитання
Контрольні запитання
Контрольні запитання
Якісна задача
Домашнє завдання
6.22M
Категория: ФизикаФизика

Оптичні явища в природі. Джерела й приймачі світла. Прямолінійне поширення світла

1. На тему: ОПТИЧНІ ЯВИЩА В ПРИРОДІ. ДЖЕРЕЛА Й ПРИЙМАЧІ СВІТЛА. ПРЯМОЛІНІЙНЕ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА

Урок-презентація
На тему:
ОПТИЧНІ ЯВИЩА В
ПРИРОДІ. ДЖЕРЕЛА Й
ПРИЙМАЧІ СВІТЛА.
ПРЯМОЛІНІЙНЕ ПОШИРЕННЯ
СВІТЛА
Підготував вчитель фізики Новоселицької
ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів
Шкварчук Андрій Іванович

2. Запитання

Що таке світло?
Світло - це випромінювання, яке
дає нам зорові відчуття
Наведіть приклади джерел
світла
Що швидше поширюється –
звук чи світло?
Запитання

3. ОПТИЧНІ ЯВИЩА В ПРИРОДІ. ДЖЕРЕЛА Й ПРИЙМАЧІ СВІТЛА. ПРЯМОЛІНІЙНЕ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА

Тема уроку
ОПТИЧНІ ЯВИЩА В ПРИРОДІ.
ДЖЕРЕЛА Й ПРИЙМАЧІ СВІТЛА.
ПРЯМОЛІНІЙНЕ ПОШИРЕННЯ
СВІТЛА
Підготував вчитель фізики
Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів
Шкварчук Андрій Іванович

4.

З давніх часів люди намагалися зрозуміти
природу та властивості світла, механізм
зору.
Саме цими питаннями ми займатимемося
під час вивчення теми «Світлові явища».
На нас чекає багато цікавого!
Що ми знаємо про світло?

5. План уроку

1.
Світло. Оптика. Джерела та
приймачі світла.
3. Світловий промінь. Закони
поширення світла
2. Швидкість світла.
4. Тінь, напівтінь. Сонячне й
місячне затемнення.
План уроку

6.

Ми бачимо предмети, коли
світло від них досягає
наших очей. Ці предмети
або самі випромінюють
світло, або відбивають
світло

7.

А деякі матеріали, такі,
як вітражі,
розкривають багатство
своїх барв,
пропускаючи світло
через себе.

8.

Світло є одним з видів
проміння, воно переносить
енергію. Сонячна енергія
забезпечує кругообіг води
вприроді та підтримку життя
на Землі.
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.

9.

Оптика - розділ фізики, що вивчає властивості
та фізичну природу світла, а також його
взаємодія з речовиною.
Вчення про світло прийнято ділити на три частини:
1. Геометрична оптика.
2. Хвильова оптика.
3. Квантова оптика.
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.

10.

Геометрична оптика -
це розділ оптики
вивчає закони поширення світла в прозорому
середовищі на основі уявлення про світло як
сукупності світлових променів.
Закони геометричної оптики:
Закон прямолінійного поширення світла.
Закон відбивання світла.
Закон заломлення світла.
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.

11.

Природні:
Штучні:
Сонце і зірки.
Ватра, свічки, факели.
Полярні сяйва.
Електричні лампи.
Комахи, що світяться.
Рекламні газові
трубки.
Глибоководні риби.
Рослини. Блискавка.
Фосфор.
«Вогні святого Ельма».
Свічення екрану ТБ.
Люмінесцентні
фарби.
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.

12. Джерела світла

теплові
(Сонце, зірки, полум’я
багаття, лампи
розжарювання ,
розплавлений метал)
холодні
(світлячки, деякі
морські організми,
лампи денного
світла)

13.

Природне джерело світла - Сонце
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.

14.

Штучні джерела світла
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.

15.

Холодні джерела світла
Ще Михайло Ломоносов намагався розгадати
природу холодного світла світлячків, він
пояснював його складними хімічними і
фізичними процесами, що відбуваються за
певних умов і супроводжуються виділенням
енергії. Таке світіння отримало назву
люмінесценція («люмен» - в перекладі
з латині означає «світло»), а склади
випромінюють холодне світло люмінофорами.
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.

16.

Холодні джерела світла
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.

17.

Точковим, називають таке джерело
світла, розміри якого можна за даних
умов не враховувати.
(Зорі, які дуже віддалені від нас, хоча
дуже величезні за розміром)
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.

18.

Чи може одне й те саме тіло за одних умов
можна вважати точковим, а за інших - ні?
Наведіть, будь ласка, приклади.
Учень долає зі школи додому відстань 2 км.
Учень в даному випадку є точковим тілом.
Учень зранку виконує зарядку.
В цьому випадку учень не є точковим тілом.
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.

19. Приймачі світла - це тіла, в яких під дією світла відбуваються якісь зміни.

а)
природні
приймачі світла
(очі живих істот,
шкіра людини і
тварин, листя
рослин...)
б) штучні приймачі
світла
(фотоплівка,
фотоелементи,
1. Оптика. Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла.
сонячні батареї...)

20.

2. Світловий промінь.
Закони поширення
світла.

21.

Світловий промінь - це лінія, вздовж
якої розповсюджується світло.
Те, що ми часто звемо променем, є насправді
досить вузьким пучком світла.

22.

Свет распространяется по всем направлениям, но
если между глазом и источником поместить
непрозрачный предмет, то источник света мы не
увидим. Объясните почему.
Объясняется это тем, что свет в прозрачной однородной
среде распространяется прямолинейно.
Это закон прямолинейного распространения света.

23.

Якщо лампу закрити
непрозорим корпусом з
отвором, то світло буде
поширюватися у вигляді
світлового пучка,
що розширюється в міру
віддалення від джерела.

24.

Формулювання закону прямолінійного
поширення світла
В однорідному прозорому
середовищі світлові
промені прямолінійні.
Оптично однорідне середовище якщо у всіх його точках швидкість
поширення однакова.

25.

Маяки
Вперше закон прямолінійного поширення світла був
сформульований в III в. до н.е. давньогрецьким ученим
Евклідом. Він є автором перших творів з оптики - розділом
фізики, що вивчає світлові явища.
Сонячні
годиннники

26.

Закон незалежності
поширення світла
Однак цей закон
справедливий лише
для світлових пучків
невеликої
інтенсивності.
Світлові пучки,
перетинаючись, не
впливають один на
одного.

27.

3. Швидкість світла

28.

Світло поширюється набагато швидше ніж звук.
Наприклад:
1) Грім і блискавка
виникають одночасно,
але ми бачимо спалах
блискавки першим.
2) Коли вистрілює пiстолет, то
видно спочатку дим від
пострілу, а вже пізніше чути
звук пострілу.
3. Швидкість світла

29.

Досвід і теорія показують, що в
різних прозорих середовищах
світло поширюється з різними
швидкостями, меншими за
швидкість світла у вакуумі
с = 300000000 м/с
3. Швидкість світла

30.

Свiтло поширюється ДУЖЕ ШВИДКО
с = 300000000 м/с
З такою швидкістю можна
обійти навколо світу 8 разів
за oдну сeкунду.
3. Швидкість світла

31.

4. Тінь, напівтінь.
Сонячне і місячне
затемнення

32.

Закон прямолінійного
поширення світла пояснює:
1) утворення тіней і півтіней;
2)сонячні і місячні
затемнення;
3)метод візирування в
будівництві.
4. Тінь, напівтінь. Сонячне і місячне затемнення

33.

Промінь – лінія, вздовж якої розповсюджується світло
Закон. Світло в однорідному прозорому
середовищі розповсюджується прямолінійно
П і д т в е р д ж е н н я закону:
т
І
н
ь
утворення
тіні та напівтіні
Т
І
н
ь
н
а
п
І
в
т
І
н
ь

34. Тінь - область, куди не потрапляє світло. Півтінь - область, куди потрапляє світло лише від частини джерела (або джерел)

світла.

35.

36.

Сонячні та місячні
затемнення
Затемнення сонячне тінь від Місяця падає на
Землю.
Затемнення місячне Місяць потрапляє в тінь,
що відкидається Землею.

37.

Сонячні затемнення

38. Відео затемнення Сонця

39. Відео

40. Тестування по темі (робота в групах)

А. Поширення світла від джерела до приймача здійснюється ...
1. за допомогою переносу речовини.
2. шляхом передачі енергії випромінюванням, яке видиме
оком.
3. через особливе середовище навколо тіла.
Б. Промінь світла в прозорому однорідному середовищі ...
1. поширюється по довільних, складної форми лініях.
2. поширюється прямолінійно.
В. Джерела світла бувають ... X. природні і Y. штучні.
Вибрати з наведеного списку X і Y:
1. Багаття. 2. Сонце. 3. Вуличний світильник. 4. Світлячок.
5. Електрозварювання. 6. Собака Баскервілів. 7. Гнилушка.
Г. Утворення тіні від предмета є доказом ...
1. наявності джерела світла.
2. прямолінійності поширення світла.
Д. Півтінь утворюється в тому випадку, якщо ...
1. світло потрапляє на предмет від точкового джерела
світла.
2. джерело світла має значні розміри з урахуванням
відстані до предмета і його розмірів.
Тестування по темі
(робота в групах)

41. Контрольні запитання

Чи існують в природі точкові
джерела світла? Відповідь
обґрунтуйте.
Точкових джерел світла в природі не існує,
тому що будь-яке джерело світла
має розміри.
Контрольні запитання

42. Контрольні запитання

1.
Нагретый утюг и горящая
свеча являются источниками
излучения. Чем отличаются
друг от друга создаваемые
этими приборами излучения?
Точкових джерел світла в природі не існує,
тому що
Контрольні запитання

43. Контрольні запитання

В яких середовищах може
поширюватися світло?
1) залізо, деревина, ґрунт, каміння.
2) Вода, повітря, скло, спирт...
Який висновок можна зробити з
цього?
Контрольні запитання

44. Контрольні запитання

Що вивчає геометрична оптика?
Які явища доводять, що в прозорому однорідному
середовищі світло поширюється прямолінійно?
У якому випадку тінь від предмета буде
чіткою?
Чому нагріті тіла світяться?
Чому предмети не відкидають тіні в
похмурий день? Що можна вважати
джерелом світла в такий день?
Контрольні запитання

45. Якісна задача

Чому під час заходу сонця ми бачимо Сонце
червоним і темним?
(Це тому, що сонячні промені, проходячи в атмосфері
довгий шлях, втрачають частину енергії).
Якісна задача

46. Домашнє завдання

Параграф 19
Виконати вправи із задачника
Експериментальне завдання з
параграфа 19
Домашнє завдання
English     Русский Правила