Будова та експлуатація бронетанкового озброэння ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ 7
Тема № 1 БУДОВА БОЙОВОЇ МАШИНИ ПІХОТИ БМП-2
Навчальні питання:
Гусенична стрічка складається зі штампованих траків, які зв’язані між собою за допомогою покритих гумою пальців та скоб. Трак
4.11M
Категория: Военное делоВоенное дело

Будова бойової машини піхоти БМП-2

1. Будова та експлуатація бронетанкового озброэння ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ 7

2. Тема № 1 БУДОВА БОЙОВОЇ МАШИНИ ПІХОТИ БМП-2

Заняття 9. Ходова частина

3. Навчальні питання:

1. Призначення, будова та робота
гусеничного рушія.
2. Призначення, будова та робота
приладів підвіски.

4.

Ходова частина призначена для :
- надання машині поступального руху як на
суші так і на воді за рахунок обертаючого
моменту , якій передається від двигуна до
ведучих коліс;
- пом’якшення ударів, які сприймає корпус
машини та асіння коливань корпусу під час
руху по нерівній дорозі або місцевості.

5.

6.

Ходова частина БМП-2 складається з:
-
гусеничного рушія;
системи підресорювання;.
Гусеничний рушій призначено для надання
машині поступального руху на суші за рахунок
обертального моменту, який передається від
двигуна до ведучих коліс;

7.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГУСЕНИЧНОГО РУШІЯ

Характеристики
Параметри БМП-2
Гусеничний з гумометалевим
шарніром та переднім розміщенням
ведучих коліс
1
Тип
2
Опорні і підтримуючі катки
Зварні з гумовими ободами
3
4
5
Маса опорного катка (кг)
Маса підтримуючого катка (кг)
Тип гусеничної стрічки
41.09
10.9
Металева, з гумометалевим шарніром
6
7
8
9
10
Кількість траків в одній стрічці (шт.)
Ширина гусеничної стрічки (мм)
Маса одного траку
(кг)
Маса гусеничної стрічки (кг)
Ведучі колеса
85
300
6.89
625.3
з з’ємними вінцями
11
Маса ведучого колеса
12
Мастило для змащування :
опорні катки
направляючі колеса
підтримуючі катки
механізм натягнення гусеничної стрічки
(кг)
79.3
600 г
900 г
140 г
500 г
-
Літол-24
Літол-24
МТ-16П
Цеатім -208

8.

Гусеничний рушій БМП-2 складається:
1
2
3
4
5
6
7
- ведуче колесо (2шт);
- гумовий упор балансира;
- підтримуючий каток (6шт);
– очищувач (2шт);
- направляюче колесо (2шт);
- опорний каток (12шт);
- гусенична стрічка (2шт).

9. Гусенична стрічка складається зі штампованих траків, які зв’язані між собою за допомогою покритих гумою пальців та скоб. Трак

1 - трак; 2 - гумові втулки; 3 - направляючий гребінь трака; 4 - палець трака; 5 скоба; 6 - направляючий гребінь трака; 7 - гайка; 8 - клин; 9 - болт; 10 – втулка
Гусенична стрічка складається зі штампованих траків, які зв’язані між собою за
допомогою покритих гумою пальців та скоб.
Трак штампований з високоміцної сталі. Трак має дві провушини для пальців із
гумовими втулками, два спрямовуючих гребні, які запобігають западанню
гусеничної стрічки з опорних або підтримуючих катків та направляючого колеса.
Гладка поверхня між гребнями служить біговою доріжкою для опорних катків. На
зовнішній стороні трака зроблені ґрунтозацепи, які поліпшують зчеплення трака з
ґрунтом. Попередній кут закручування поєднаних траків становить 15о.

10.

Ведуче колесо призначено для прийняття обертального моменту від агрегатів силової
передачі, перемотування гусеничної стрічки, яка находиться у зчепленні з ним, та
надання корпусу БМП-2 поступального руху.
Ведуче колесо встановлено на хвостовику водила 2 планетарного бортового
редуктора. В залежності від типу гусеничних стрічок на БМП-2 можуть бути
встановлені два типи ведучих коліс: нового та старого зразку, які відрізняються
конструкцією зубчастих вінців.
Ведуче колесо складається з: корпусу (8); двох зубчастих вінців (3 або 4); пробки
кріплення ведучого колеса (5).

11.

Направляюче колесо з механізмом натягнення гусеничної стрічки призначено для
направлення руху гусеничної стрічки та її натягу.
Направляюче колесо складається з: двох фасонних дисків (6) із ребрами жорсткості;
шарикового (2) та роликового підшипників; розпірної втулки; кришок (1 та 21) з
лабіринтом ущільнення (8) та манжети (7).
Направляюче колесо встановлено на осі кривошипу механізму натягу гусеничної стрічки
на шариковому та роликовому підшипниках та закріплено гайкою (4). Для
заправлення мастила слугує отвір у зовнішній кришці, який закритий болтом (3).

12.

Механізм натягнення гусеничної стрічки складається з:
кривошипу (9); корпусу натяжного механізму (18);
кронштейна (20); черв’яка (13); черв’ячного колеса (12);
зубчастої муфти (14).
Механізм натягнення гусеничної стрічки встановлено в
кормовій частині бортових броньових листів.

13.

Підтримуючі катки призначені для підтримання та направлення верхніх ланок
гусениць під час їх перемотування.
Підтримуючий каток складається з: маточини (3); гумової шини (9);сталевої
реборди (6); захисної кришки (8); лабіринту ущільнення (4); пробки отвору для
заправки (7).
Каток встановлюється на осі кронштейна (2) на двох шарикових підшипниках та
закріплюється за допомогою гайки (5).

14.

Опорні катки призначені для розподілення ваги машини на опорну поверхню
гусеничної стрічки.
Опорний каток складається з: маточини (6); дисків (19); бандажу (20); гумової
шини (21); захисної кришки (9); лабіринту ущільнення (12);
Каток встановлюється на осі балансиру (5) на підшипниках (8). Між
підшипниками встановлено втулку. Каток закріплено за допомогою гайки (17) зі
стопором (10).

15.

Система підресорювання призначена для
пом’якшення ударів та поштовхів, які
сприймаються корпусом БМП-2 під час її руху
по місцевості
Тактико-технічні характеристики системи підресорювання
Характеристики
Тип
Кількість торсіонних валів шт.
Параметри
БМП-2
Незалежна,торсіонна
12
Тип амортизаторів
Гідравлічні, телескопічні двохстороньої
дії
Кількість амортизаторів шт.
Масло, що приміняється в амартизаторах
6
760 г
(50%трансформаторного,50%
турбінового масла)
Розташування
на 1,2 і 6 опорних катках
Типи упорів
для 2,4-го опорних катків гумові,1 і 6-го
пружинні

16.

Система підресорювання складається з дванадцяти окремих вузлів підвісок.
Вузол підвіски складається з: балансира (25); торсіонного вала (24);
кронштейна (2).
Балансир призначений для передачі ударів та поштовхів від опорного катка до
торсіонного вала. Балансир виготовлено у вигляді поковки із сталі.
Торсіонний вал є пружним елементом підвіски у вигляді довгого сталевого
стрижня циліндричної форми.
Торсіонні вали розміщені поперек корпусу машини на дні корпусу. Однією
частиною торсіон входить у шліцьовий отвір труби балансира, другою – у
шліцьову втулку кронштейна підвіски, яку приварено до протилежного
борту.

17.

Елементи підвіски БМП:
Елементи підвіски БМП:
1 - гумовий упор балансира; 2 - пружинний упор балансира;;; 6 - кронштейн підвіски; 7 торсіонний вал; 10 - вісь балансира;
Упори призначені для обмеження ходу балансирів та є
додатковими гнучкими елементами підвіски.

18.

Гідравлічні амортизатори призначені для погашення коливань машини, які
виникають під час руху по місцевості. Коливання гасяться за рахунок
опору перетікання рідини через невеликі отвори з однієї частини
амортизатора в іншу.
Гідравлічний амортизатор складається :
корпусу (14); циліндра (13); кришки з нижньою провушиною та клапаном
(1); ущільнення з опорою; поршня (2) з клапанами (3,4), дросельними
отворами (15) та штоку із кожухом та верхньою провушиною (7).

19.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила