Розгалуження
Що можна використовувати в умові?
Як обрати?
ПРАКТИКА
Умови
Условия
Умови
ПРАКТИКА
ПРАКТИКА
Таблиці істинності
ПРАКТИКА
ПРАКТИКА
ПРАКТИКА
ПРАКТИКА
ПРАКТИКА
ПРАКТИКА
ПРАКТИКА
ПРАКТИКА
Тернарний оператор
6.69M
Категория: ПрограммированиеПрограммирование

3_ukr

1.

Основи
програмування

2. Розгалуження

● Неповне
● Повне
● Складене
if
if else
2

3.

Неповна форма
if(умова) дія
if (t>0) cout<<"+";
if a>0:
print("+")
if (a>0) print(‘+’);
3

4.

a=int(input())
if a>0:
print ("+")
a=parseInt(readline());
if (a>0) print (‘+‘);
4

5. Що можна використовувати в умові?


>
<
>=
<=
==
!=
5

6. Як обрати?

if (pos==0) cout<<"zero";
= присвоювання
== порівняння
6

7.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a;
cin >>a;
if (a>0) cout<<"+";
return 0;
}
7

8. ПРАКТИКА

Напишіть код умови на інших двох мовах
8

9.

Повна форма
(умова) дія 1;
дія
if (t>=0)
cout<<”+”;
else
2;
9

10. Умови

a, b = int(input()), int(input())
if a > b:
print(a)
else:
print(b)
10

11. Условия

a=parseInt(readline());
b=parseInt(readline());
if (a>b) print(a);
else print(b);
11

12. Умови

#include <iostream>
using namespace std;
Умови
int main()
{
int a,b;
cin >>a>>b;
if (a>b) cout<<a;
else cout<<b;
return 0;
}
12

13. ПРАКТИКА

Розв’язуємо задачі
1. Дано чотиризначне число, перевірити чи є сума його
цифр парним числом
2. Чи є квиток щасливим?
3. Відомі дві швидкості: одна в кілометрах за годину, інша - в
метрах за секунду. Яка з швидкостей більше?
4. Напишіть програму, яка запитує два цілих числа. Якщо
добуток чисел перевищує їх суму, надрукувати добуток
чисел, у протилежному випадку - вивести їх суму.

14. ПРАКТИКА

Розв’язуємо задачі
У банці знаходяться білі та чорні зернини. Кожного разу з
банки виймають навмання дві зернини. Якщо вони однакового
кольору, то їх викидають, а до банки кладуть чорну зернину
(чорних зернин у достатній кількості). Якщо ж зернини різного
кольору, то чорну викидають, а білу повертають до банки. Ці
дії повторюють доки не залишиться одна зернина. Напишіть
програму, яка по відомій кількості чорних та білих зернин
визначає колір останньої зернини.

15.

Логічні операції та складені умови
or
“АБО”
&&
||
!
and
“І”
not
“НЕ”
15

16.

16

17. Таблиці істинності

А
B
&& (AND)
|| (OR)
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
17

18.

cin>>login>>passs;
l="ann"
p="111"
login=input(«уведіть логін")
passs=input(«уведіть пароль")
if (l==login and p==passs):
print("ok")
else:
print("no")
18

19. ПРАКТИКА

Завдання:
Написати код уведення логіну та паролю двома іншими
мовами
19

20. ПРАКТИКА

Розв’язуємо задачі:
1. Необхідно визначити, чи є даний рік високосним.
Нагадування: рік є високосним, якщо він кратний 4, але
при цьому не кратний 100, або ж кратний 400
20

21.

Блоки кода
Блок в програмуванні —
частина коду, яка
сгруппована та приймається як
єдине ціле. Блоки можуть
складатися з одного або
декількох ператорів
if
-
(x>0)
додати 5
вивести x
Зробити ще що-небудь
Врятувати світ та козуб
кошенят на додачу
21

22.

{}
if (x>0):
x=x+5
print(x)
print (“fin!”)
if (x>0)
{
x=x+5;
cout<<x;
}
cout<<“final”;
22

23.

if (x>0)
{
x=x+5;
print(x);
}
print(‘finally’);
А що там по JS?
23

24.

var a=100000, b=10;
if (a>b) {
a=b;
b=a;
}
print (a, ‘ ‘, b);
24

25. ПРАКТИКА

● Потестуйте код та перепишіть його
мовами Python і JavaScript

26.

Тестування програм
Тестування програмного
забезпечення — процес
перевірки роботи системи або
продукту работы системы или
продукта. Чи все працює
ефективно та без помилок?
перевіряйте:
1. Типи даних
2. Діапазони
3. Коректність операціий
4. Варіанти з’єднання
26

27.

27

28.

Давайте все зламаємо!
28

29.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,y,z;
cin>>x>>y;
z=x/y;
cout<<z;
}
29

30. ПРАКТИКА

Додамо в код програми умову, яка
виключить можливість ділення на нуль

31.

Розв’язуємо задачі
31

32. ПРАКТИКА

114.Напишіть програму, щоб перевірити, чи є введене число
додатним, від’ємним або це нуль.
115.Напишіть програму, яка друкує Yes, якщо вводяться
рядки yes або YES або Yes, у інших випадках друкує No.
116.Дано три цілих числа. Визначте, скільки серед них збігаються.
Програма повинна вивести одне з чисел: 3 (якщо усі
однакові), 2 (якщо два однакові) або 0 (якщо усі числа різні).

33. ПРАКТИКА

Користувач вводить значення температури t у градусах Цельсія.
Напишіть програму, яка виводить назву стану, у якому знаходиться
вода при цій температурі за нормальних умов
Дату 2 жовтня 2020 р. будемо називати «магічною», оскільки, коли
вона записана у форматі 02.10.20, добуток значень дня і місяця
дорівнюють значенню року. Напишіть програму, яка запропонує
користувачеві ввести день, місяць і рік (лише останні дві цифри) у
числовій формі. Програмі слід вивести повідомлення про те, що
введена дата є «магічною». В іншому випадку має бути повідомлення,
що це звичайна дата.

34. ПРАКТИКА

Дано три числа a, b, c. Знайти найбільше число
Що треба поміняти у коді,аби знайти найменше
число
Написати код трьома мовами

35. ПРАКТИКА

Дано 5 ТРИЗНАЧНИХ чисел.
Визначити число з найбільшою
сумою цифр.

36. Тернарний оператор

Домашнє завдання
Тернарний оператор
Що це і навіщо?
36
English     Русский Правила