5.76M
Категория: ПрограммированиеПрограммирование

Технологія навчання програмуванню

1.

Технологія навчання програмуванню
“Будь яка достатньо розвинута технологія, схожа на магію”
Артур Кларк

2.

Як вибрати мову програмування?

3.

4.

Парадигми програмування

5.

Парадигми програмування

6.

7.

Імперативне та декларативне програмування
Імперативна парадигма
програмування описує
процес обчислень за
допомогою опису керуючої
логіки програми, тобто у
вигляді послідовності
окремих команд, які повинен
виконати комп'ютер.
Декларативне програмування —
парадигма програмування,
відповідно до якої, програма
описує, який результат
необхідно отримати, замість
описання послідовності
отримання цього результату.
Імперативні: C, C ++, Java.
Декларативні: SQL, HTML.
Змішані: JavaScript, C #, Python.

8.

Структурне
програмування
Об’єктноорієнтоване
програмування

9.

Перед тим, як писати код
1
Які дані на вході?
2
Які дані на виході?
3
Як це зробити? (алгоритм)

10.

Програма має знати про кожну
змінну:
• назву
• тип
Типи даних
Цілі
Дійсні
Символьні

11.

Введення - виведення даних
input
print

12.

Введення - виведення даних
#inсlude <iostream>
cin
int a;
cin>>a;
int a;
cout<<a;
cout

13.

Введення - виведення даних
print

14.

Як писати код
1
Вивчити базові команди
2
З'ясувати структуру програми
3
Користуватись підказками,
пошуком, документацією,
допомогою групи

15.

Де писати код
1
Встановити спеціальну програму
(середовище програмування)
2
Використовувати мобільний додаток
3
Працювати через веб- ресурс

16.

17.

ПЕРША ПРОГРАМА

18.

Все, пишемо
код
print ("Hello, world!")
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout <<"Hello, world!" <<
endl;
return 0;
}
English     Русский Правила