Порядок проведення конкурсу молодіжних проектів 2017
Найцікавіша інформація!
Пріоритетні завдання конкурсних пропозицій
Кому і куди подати документи? Дедлайн
Як проводиться конкурс?
Хто оцінює ваші проекти?
Що таке рейтинг конкурсних пропозицій
Визначення переможців та укладення договорів
Чи є обов'язки в переможця?
Нормативно – правова база
Контакти
7.73M
Категория: ПравоПраво

Порядок проведення конкурсу молодіжних проектів

1. Порядок проведення конкурсу молодіжних проектів 2017

2. Найцікавіша інформація!

На конкурс
проектів для
громадських
організацій у
2017 році
передбачено
600 тис. грн
Максимально
можливий обсяг
фінансування
окремого
проекту
30 тис. грн

3. Пріоритетні завдання конкурсних пропозицій

Національно- Поширення
Створення
Утвердження Забезпечення
Розвиток
патріотичне серед дітей та умов з метою громадянсь- міжнародного неформальної
виховання
молоді
працевлаштув кої свідомості молодіжного
освіти
дітей та
здорового та ання молоді
й активної співробітницмолоді
безпечного
громадянсьтва
способу
кої позиції
життя

4.

Хто може подати проект
• ГО, із статусом ЮРД особи, зареєстровані не пізніше ніж за 2 роки
до оголошення проведення конкурсу
• ГО, які не перебувають у стані припинення діяльності
• ГО, щодо яких не встановлено факт порушення бюджетного
законодавства протягом 1 чи 2 попередніх бюджетних періодів
Хто НЕ може подати проект
Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства
Всеукраїнські громадські організації інвалідів і ветеранів
Організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу
Національні творчі спілки та їх регіональні осередки

5.

Рівень виконання проекту
має бути обласний
провадження
проектної
діяльності у більш
як половині районів
області
забезпечення участі
у проектній
діяльності осіб з
більш як половини
районів області

6.

заяву про участь у конкурсі (+електр.в-нт)
копії свідоцтва про реєстрацію ГО, статуту
(положення), скріплені печаткою
ДОКУМЕНТИ
які вам
потрібно
зібрати
копію документа, виданого ДФС не раніше ніж за
30 днів до дати оголошення проведення конкурсу
про включення ГО до Реєстру неприбуткових
установ та організацій
опис проекту та кошторис витрат (+електр.в-нт)
(до 30 тис. грн від організатора конкурсу, 25%
мінімальний власний внесок ГО)
листи-підтвердження/підтримки
інформацію про діяльність громадської організації

7. Кому і куди подати документи? Дедлайн

Львівська
ОДА
Відділ
молодіжної
політики,
каб. 454
Щоденно з
10-00 до
17-00 год
Дедлайн – 17 лютого 2017 року
телефон
261-27-40
e-mail:
[email protected]
gmail.com

8. Як проводиться конкурс?

1 етап
• Конкурсна комісія
оцінює проект на
відповідність:
- пріоритетним
завданням конкурсу
- обласному рівні
2 етап
• Відкритий захист
конкурсних пропозицій.
• Захист конкурсної
пропозиції здійснює
керівник або
уповноважений
представник учасника
3 етап
• Конкурсна комісія
(індивідуально) оцінює
проект за критеріями:
- відповідність проекту
його меті;
- реалістичність;
- ефективність
використання бюджетних
коштів;
- кадрове та матеріальнотехнічне забезпечення

9. Хто оцінює ваші проекти?

Конкурсна комісія
(не менше 7 осіб)
Голова –
представник
організатора
Склад комісії
представники організатора конкурсу,
представники інститутів громадянського
суспільства, наукових установ і фахівців
відповідно тематики конкурсу

10. Що таке рейтинг конкурсних пропозицій

Рейтинг
оприлюднюється
на сайті ЛОДА
• Рейтинг формує конкурсна комісія за
балами від більшого до меншого
• Якщо учасник відмовляється/не виконує
умов конкурсу наступний в рейтингу має
можливість реалізувати свій проект

11. Визначення переможців та укладення договорів

До 15 березня 2017
року, на підставі
рішення конкурсної
комісії, організатор
затверджує перелік
ГО, визначених
переможцями
• Оприлюднюється на
сайті адміністрації
Під час укладення
договорів з
переможцями, обсяг
фінансування може бути
змінений у відповідність
з вимогами бюджетного
законодавства

12. Чи є обов'язки в переможця?

Анонс та реліз про проведений захід
За 5 днів попередити письмово організатора конкурсу про місце та час
проведення заходу
Подати фінансовий та творчий звіт
Зазначати про підтримку департаменту внутрішньої та інформаційної
політики ЛОДА

13.

14.

15. Нормативно – правова база

Постанова Кабінет Міністрів України від 12.10.2011 № 1049
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів,
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання
(реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами від 16.03.2016)
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808
«Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів
державної політики у молодіжній сфері»

16. Контакти

КОНТАКТИ
[email protected]
Відділ молодіжної
політики
каб. 454
261-27-40
English     Русский Правила