Сабақ тақырыбы: Компьютерде модельдерді жасау мен зерттеудің негізгі кезеңдері.
Жоспар:
“Сәйкестендіру” ойыны
Жаңа тақырып:Ақпаратты модельдеу бөлімі. 4.1. Компьютерде модельдерді жасау мен зерттеудің негізгі кезеңдері.

Компьютерде модельдерді жасау мен зерттеудің негізгі кезеңдері

1. Сабақ тақырыбы: Компьютерде модельдерді жасау мен зерттеудің негізгі кезеңдері.

2. Жоспар:

Өткен тақырыптарды шолу
Жаңа тақырыппен танысу
Үйге тапсырма
Қорытынды

3. “Сәйкестендіру” ойыны

4.

SetBrushColor
SetWindowSize
SetPenColor
SetPenWidth
PutPixel
Line
Ellipse
Rectangle
Экранда бейнені тоқтату операторы
Сызық қалыңдығын таңдау
Графиктік терезені ақ түске тазарту
Тұйық аймақты бояу
Жасыл түсті орнату
Графиктік режимі терезесінің өлшемін
анықтау
Эллипс фигурасын салу операторы
Түзу сызық салу операторы
ClGreen
Төртбұрыш салу операторы
Экранға шығарылған қалам түсін
анықтау
ClearWindow
Нүктелерді бейнелеу операторы
ReadKey
Шеңбер салу операторы
Circle

5. Жаңа тақырып:Ақпаратты модельдеу бөлімі. 4.1. Компьютерде модельдерді жасау мен зерттеудің негізгі кезеңдері.

6.

Модель дегеніміз – нақты объектіні,
процесті немесе құбылысты ықшам әрі шағын
түрде бейнелеп көрсету.
Модельдеу – объектілерді, процестерді
немесе құбылыстарды зерттеу мақсатында
олардың (макетін) құру.

7.

8.

Қолдану аймағына
Көрсету тәсіліне
Модельдің
жіктелу
түрлері
Білім саласына
Уақыт факторына

9.

Оқу
Модельдер
қолданылу
аймағына
қарай
Ойын
Ғылымитехникалық
Имитациялы
қ
Тәжірибелік

10.

МОДЕЛЬДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫНА ҚАТЫСТЫ
ЖІКТЕЛУІ:
- ОҚУ МОДЕЛІ – көрнекі оқу құралы, әр түрлі
машықтандырушы, үйретуші программалар түрінде
болуы мүмкін
- ТӘЖІРИБЕЛІК МОДЕЛЬ – жобалау объектісінің
кішірейтілген немесе өте майда объектілер үшін
олардың үлкейтілген көшірмесі болып табылады.
- ҒЫЛЫМИ ТЕХНИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕР – процестер
мен құбылыстарды зерттеу мақсатында құрылады
- ОЙЫН МОДЕЛЬДЕРІНЕ – әскери, экономикалық,
спорттық ойындар жатады.
- ИМИТАЦИЯЛЫҚ МОДЕЛЬ – шын мәніндегі нақты
объектіні өте жоғары дәлдікпен бейнелей алады

11.


МОДЕЛЬДЕРДІ КӨРСЕТІЛУ
ӘДІСІНЕ ҚАРАЙ
Ақпарттық модель дегеніміз –қолмен ұстап, көзбен
көре алмаймыз. Себебі, олар тек ақпараттарға ғана
құрылады.
Материалдық модель дегеніміз- басқа сөзбен заттық
немесе физикалық деп айтуға да болады.

12.

• Көрсету түріне қарай ақпараттық модельді мынадай топтарға жіктеуге
болады:
1. Геометриялық модель – графикалық пішіндер мен көлемді
конструкциялар.
2. Ауызша модель – иллюстрацияны пайдаланып, ауызша және
жазбаша сипаттаулар.
3. Математикалық модель – объект немесе процестің әр түрлі
параметрлерінің байланысын көрсететін математикалық формулалар.
4. Құрылымдық модельдер – схема, графиктермен кестелер т.б.
5. Логикалық модель – ой қорытындысы мен шарттарды талдау
негізге алынған іс әрекеттерді таңдаудың әр түрлі нұсқалары
көрсетілген модельдер.
6. Арнайы модельдер– ноталар, химиялық формулалар.
• 7. Компьютерлік модель- Программалық орта көмегімен жүзеге
асатын модель.

13.

Модельдеу кезеңдері:
1.Есептің
қойылуы.
2.Модельді
құру.
3.Компьютерлі
к тәжірибе.
4. Модельдеу
нәтижесін талдау.

14.

Сабақ аяқталды.
English     Русский Правила