Франція
Політична ситуація Франції в перші повоєнні роки
Четверта республіка (1946-1958 рр.)
Політика і становище під час четвертої республіки
Розпад четвертої республіки
Політика Шарля де Голля
Причини відставки Шарля де Голля
Дякую за увагу!!!!!!
1.02M
Категория: ИсторияИстория

Політична ситуація Франції в перші повоєнні роки

1. Франція

2.

Людські
втрати
Загинуло: 200 тис. Військових і 173 тис. цивільних
громадян
Матеріальні
втрати
Грошова одиниця Франк втратив ¾ своєї вартості,
капіталовкладення за кордоном скоротились на 40-50%. Франція
знову стала боржником. Руйнування і втрати були відносно
незначними
Територіаль
ні зміни
Відновлення довоєнних кордонів. Початок розпаду французької
колоніальної імперії.
Соціальноекономічні
наслідки
Падіння ВВП до рівня 1891 р. Промислове виробництво у країні
скоротилось втричі, а сільськогосподарське – більше ніж вдвічі.
Близько 600 тис. безробітних. 2 млн. репатріантів.
Ціни порівняно з довоєнним часом зросли у 6 разів. Існувала
карткова система. Не вистачало предметів першої необхідності.
Припинилась зовнішня торгівля.
Політичні
зміни
Припинення існування Третьої республіки. Встановлення
Тимчасового режиму. Довоєнні політичні партії зійшли з
політичної арени. Провідну роль почали відігравати комуністична
(ФКП) і соціалістична (СФІО) партії, Народно-республіканський
рух (МРП).
Міжнародне
становище
Франція зберегла статус великої держави. Отримала місце в ООН і
РБ ООН, окрему окупаційну зону в Німеччині та Австрії, на рівні з
іншими державами підписала договори з союзниками Німеччини і

3. Політична ситуація Франції в перші повоєнні роки

• З початком визволення Франції з-під німецької
окупації влітку 1944 р. в країні почав діяти
Тимчасовий уряд, який очолив генерал Шарль де
Ґолль. До складу уряду ввійшли представники двох
найбільших організацій руху Опору - деголівського
Французького Комітету Національного Визволення і
Національної Ради Опору, де переважали комуністи
та соціалісти. Період із червня 1944 р. до прийняття
конституції Четвертої республіки восени 1946 р.
увійшов в історію Франції під назвою Тимчасовий
режим.

4. Четверта республіка (1946-1958 рр.)

• У 1946 р. було прийнято конституцію Четвертої
республіки. Франція проголошувалась
«неподільною, світською, демократичною і
соціальною республікою». У країні вводилось
загальне виборче право, рівноправність
чоловіків і жінок. До звичайних політичних прав
були додані права на працю, відпочинок,
соціальне забезпечення, освіту. Також
проголошувались права трудівників на участь у
керівництві підприємства, право на
профспілкову і політичну діяльність, право на
страйк..

5. Політика і становище під час четвертої республіки

Економічне становище
• У галузі економіки уряд Четвертої Республіки провадив політику «програмування
економічного розвиткуУ період з 1946 р. по 1958 р. за рахунок зовнішніх позик і кредитів за
«планом Маршалла» було отримано 12 млрд. дол. Це стимулювало розвиток нових
галузей: атомної, електронної, хімічної, нафтовидобувної та ін. Економічне становище в
країні поступово нормалізувалося. У 1949 р. була скасована карткова система, в 50-ті роки
почався економічний підйом.
Внутрішня політика
• Внутрішня політика Четвертої республіки характеризувалася посиленням консерватизму й
політичної нестабільності. У травні 1947 р. розпалася правляча лівоцентристська коаліція
(СФЮ, МРП, ФКП): комуністи були виведені зі складу уряду. За 12 років існування
Четвертої республіки змінилося
Зовнішня політика
• Франція брала активну участь у блоковому будівництві, ставши учасником НАТО (1949 р.),
СЕАТО (1954 р.), Західноєвропейського Союзу (1954 р.) Політика Четвертої республіки
ґрунтувалася на принципі «атлантизму», тобто дотриманні лінії НАТО й участі у «холодній
війні» на боці США. Французький уряд підтримав американців у Корейській війні (19501953) і взяв активну участь у гонці озброєнь. На французькій території розмістилися штабквартира й військові бази НАТО.

6. Розпад четвертої республіки

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ РОК
Розпад четвертої республіки
• в 1954 р. розпочалося повстання проти
Я одинак, який не поєднує
французької влади, уряд узяв курс на
його придушення. За статусом Алжир
себе з жодною партією, з
був не колонією, а заморським
жодною організацією... Я
департаментом Франції. Алжирські
людина, яка не належить
французи, кількість яких становила
нікому й належить усім...
один із дев’яти мільйонів населення цієї Зараз я повертаюся до свого
території на півночі Африки, були
села і залишаюсь там у
категорично проти надання Алжиру
розпорядженні країни.
незалежності. Алжирська війна побила
всі рекорди жорстокості та спустошила
французьку скарбницю. У травні 1958 р.
криза в Алжирі досягла апогею.
Налякані перспективою подальшого
піднесення демократичного руху, владні
структури вирішили ліквідувати
Четверту республіку та запросили Ш. де
Голля повернутися в політику.

7. Політика Шарля де Голля

1.
2.
3.
Конституція П’ятої республіки значно розширювала права
Чётко
населення колоній, яким надавалась автономія в усіх внутрішніх
справах. Після прийняття Конституції П’ятої республіка розпочалася
підготовка до президентських і парламентських виборів.
У внутрішній політиці уряд узяв курс на стабілізацію фінансової
системи і підвищення конкурентоспроможності французької
промисловості й сільського господарства. Під приводом боротьби з
інфляцією уряд збільшив податки, підвищив тарифи на газ,
електроенергію, транспорт. Було створено спеціальний комітет
експертів-економістів, які розробляли радикальні заходи
регулювання економіки.
Стабілізація політичного режиму сприяла економічному розвитку.
Сталися значні структурні зміни. У промисловість широко
впроваджувалася автоматизація, електронно-обчислювальна
техніка, конвеєрне виробництво. Коштом держави створена атомна
й ракетна промисловість. Важлива увага приділена житловому
будівництву. Новітні галузі стали визначати обличчя французької
економіки.

8. Причини відставки Шарля де Голля

• За роки правління де Голля
виробництво значно зросло, тоді як
реальна заробітна плата зростала
повільніше. У зв'язку з перебудовою
промисловості збільшилась кількість
безробітних. Постійно зростали податки.
До 1968 р. усі категорії населення були
незадоволені соціально-економічною
політикою уряду. У травні - червні 1968
р. політична криза в країні вилилася в
гостру сутичку робітничого класу,
демократичних сил з силами урядових
військ. Початок подіям поклали
студентські виступи. Пізніше Шарль де
Голль складає свої повноваження і на
виборах, які відбулися в червні 1969 р.,
президентом було обрано Ж.Помпіду.

9. Дякую за увагу!!!!!!

English     Русский Правила