Політика доходів та оплата праці
Фактори впливу на розмір індивідуальної заробітної плати:
На рівень заробітної плати впливають:
Функції заробітної плати:
Структура заробітної плати:
Тарифна система складається з:
Системи оплати праці в різних країнах
Форми оплати праці в США
Система стимулювання оплати праці
Особливості оплати праці в Японії
Особливості оплати праці в Японії
Система оплати праці в Швеції
Система оплати праці в Німеччині
208.84K
Категории: ФинансыФинансы ПравоПраво

Політика доходів та оплата праці

1. Політика доходів та оплата праці

Підготували:
студентки групиФ-43
Гайдай К.М.
Драніцина А.О.

2.

Згідно із Законом України «Про оплату праці»
заробітна плата – це винагорода, обчислена, як
правило, у грошовому виразі, яку за трудовим
договором роботодавець виплачує працівникові
за виконану ним роботу.

3. Фактори впливу на розмір індивідуальної заробітної плати:


Складність та умови виконуваної роботи;
Професійно-ділові якості працівника
Престижність і привабливість праці
Наявність конкуруючих груп працівників
Результати роботи працівника
Результати господарської діяльності фірми

4. На рівень заробітної плати впливають:

Роботодавці
Держава
Профспілки
Союзи
підприємців
Співвідношення
попиту і
пропозиції
робочої сили

5. Функції заробітної плати:

1) Відтворювальна – зарплата повинна забезпечувати відтворення
здатності до праці робітників та членів його родини
2) Стимулююча – зарплата повинна стимулювати працівника до більш
ефективної праці
3) Регулююча – зарплата виступає як елемент вирівнювання попиту та
пропозиції на ринку праці
4) Соціальна – зарплата повинна сприяти забезпеченню соціальної
справедливості однакової винагороди за однакову працю
Інші:
• Збереження зайнятості запобігання безробіттю ціною заниження
заробітної плати;
• Збереження попереднього статусу, пов’язаного з попереднім робочим
місцем;
• Стимулювання інфляції (через затримку виплати заробітної плати)
• Посилення мобільності робочої сили

6. Структура заробітної плати:

• основна заробітна плата – винагорода за
виконану роботу відповідно до встановлених
норм праці
• додаткова заробітна плата – винагорода за
працю понад установлені норми, за трудові
успіхи та винахідливість і за особливі умови
праці
• інші заохочувальні та компенсаційні виплати –
виплати у формі винагород, премій, інші
грошові і матеріальні виплати, які не
передбачені актами чинного законодавства

7. Тарифна система складається з:

• тарифна сітка – шкала розрядів і тарифних ставок
(тарифних коефіцієнтів)
• тарифний розряд – показує рівень підготовки
працівників або складність виконуваних ними робіт
• тарифна ставка – абсолютний розмір оплати праці
за одиницю часу
• тарифний коефіцієнт – показує, у скільки разів
тарифна ставка відповідного розряду вища за
тарифну ставку іншого розряду
• схема посадових окладів – документ, який містить
розміри мінімальної та максимальної оплати праці
в залежності від посередників

8.

Форми оплати праці:
відрядна
пряма відрядна
погодинна
проста погодинна
опосередковано-відрядна
відрядно-преміальна
відрядно-прогресивна
акордна
бригадна
погодинно-преміальна

9.

10. Системи оплати праці в різних країнах

11. Форми оплати праці в США

• погодинна (погодинна) заробітна плата
робітників ;
• річне жалування службовців;
• одноразова винагорода адміністративних
керівників

12.

Мінімальна заробітна плата 7,25 дол.
До найбільшнизькооплачуємих професій в США відносяться:
• Мийник голови клієнтам в салонах краси. Їх річний дохід становить
всього 18,6 тис дол
• Помічник шеф-повара. Їх річний дохід становить 18,7 тис дол
• Мийник посуди. Їх річний дохід становить 18,9 тис дол
• Офіціанти їх річний дохід становить 19,4 тис дол
Найбільш високоплачуваємими вважаються такі професії як
• Лікар Їх річний дохід становить 150 тис дол
• Головні директори (CEO) Їх річний дохід становить 150 тис дол
• ІТ – спеціаліст Їх річний дохід становить 100 тис дол
• Менеджер Їх річний дохід становить 100 тис дол

13. Система стимулювання оплати праці

Система
стимулювання
оплати
працівників ділиться на дві категорії:
ті, що підтримують
престиж організації
• відрахування у
пенсійний фонд;
• страхові і лікарняні каси;
• участь у прибутках;
• вищий рівень оплати
праці
праці
ті, що стимулюють високу
продуктивність і якість
праці
• преміальні виплати;
• підвищення заробітної
плати;
• просування по службі;
• всі види морального
стимулювання

14. Особливості оплати праці в Японії

Основним елементом організації заробітної
плати є тарифна ставка
Є три види тарифних ставок:
• Особиста
• Трудова
• Синтезована

15. Особливості оплати праці в Японії

• Залежність оплати праці від трудового стажу;
• залежність оплати праці від життєвих піків
• залежність оплати праці менеджерів від
результатів роботи підприємства;
• жорстка залежність оплати праці від фактичних
результатів працівника;
• одна з найнижчих в світі диференціація в
оплаті праці 1:4
• мінімальна заробітна плата – 1200 дол

16. Система оплати праці в Швеції

• Мінімальна погодинна зарплата – 11 дол
• Диференціація в оплаті праці 1:3

17. Система оплати праці в Німеччині

• У
політиці
формування
використовують системи заслуг
зарплати
Середню заробітну плату в Німеччині отримують вчителі, медсестри і поліцейські.
Рівень зарплати вчителів – 1380 євро, медсестри – 1120 євро, поліцейського –
1340 євро. Мінімальну заробітну плату отримують офіціанти, двірники

18.

19.

Среднемесячная зарплата по регионам Украины в 2016 году (в грн.)
2016
январь
февраль
март апрель
май
июнь
Июль
август
сентябрь
Украина
4362
Винницкая
октябрь ноябрь
декабрь
4585
4920
4895
4984
5337
5374
5202
5358
5350
5406
6475
3412
3619
3792
3837
4019
4383
4602
4233
4523
4379
4405
5153
Волынская
3357
3415
3660
3762
3891
4402
4366
4110
4188
4150
4174
5151
Днепропетровская
4445
4568
4765
4870
4990
5161
5329
5118
5272
5271
5312
5913
Донецкая
5142
5265
6088
6121
5976
5999
6002
5897
6017
6733
6106
7111
Житомирская
3297
3383
3675
3630
3946
4416
4265
4134
4216
4130
4153
4997
Закарпатская
3419
3592
3864
3906
4151
4650
4545
4346
4646
4465
4592
5597
Запорожская
4341
4554
4930
4746
4919
5211
5308
5181
5224
5335
5302
6125
Ивано-Франковская
3567
3634
3822
3918
4122
4595
4470
4285
4526
4329
4325
4993
Киевская
4453
4620
4975
4966
4962
5477
5578
5222
5350
5562
5470
6406
Кировоградская
3286
3376
3614
3694
3858
4157
4248
4027
4272
4099
4191
4927
Луганская
3642
3841
4259
4267
4542
4647
4700
4536
5043
4917
4996
6009
Львовская
3806
4001
4247
4284
4437
4915
4790
4644
4810
4591
4743
5623
Николаевская
4120
4167
4609
4423
4793
5140
5070
4886
5100
4994
4960
6448
Одесская
4265
4249
4473
4428
4592
5104
4966
4761
4813
4791
4928
6535
Полтавская
3850
3991
4337
4300
4378
4587
4786
4674
5074
4860
5000
5673
Ровенская
3583
3741
4266
3953
4133
4520
4575
4435
4492
4488
4518
5703
Сумская
3455
3578
3755
3905
4026
4262
4291
4227
4467
4199
4350
5129
Тернопольская
3008
3211
3394
3442
3630
4008
4047
3727
3803
3764
3955
4781
Харьковская
3797
4008
4239
4210
4299
4603
4645
4534
4742
4635
4721
5499
Херсонская
3249
3516
3804
3677
3859
4186
4264
4063
4169
4062
4199
5259
Хмельницкая
3394
3458
3856
3733
3875
4305
4205
4078
4128
4156
4219
5315
Черкасская
3484
3606
3867
3911
3964
4411
4604
4149
4299
4337
4442
5089
Черновицкая
3139
3249
3462
3571
3677
4141
4028
3910
3907
3813
4197
5058
Черниговская
3365
3484
3883
3762
3860
4261
4178
4089
4184
4079
4151
4804

20.

В державній службі статистики навили
інформацію про найбільш потрібні і
високооплачуємі професії в Україні у 2016 році:
• ІТ – спеціаліст 70-80 тис грн
• Фінансові директори, дизайнери в сфері ІТтехнологій 60тис грн
• Працівники авіації 25 тис грн
• Працівники фармакології 11 тис грн
• Фінансисти і страховики 10,5 тис грн

21.

Мініма́льна заробі́тна пла́та — законодавчо
встановлений розмір заробітної плати за просту,
некваліфіковану працю, нижче якого не може
проводитися оплата за виконану працівником
місячну, а також погодинну норму праці (обсяг
робіт)
Розмір мінімальної
зарплати
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
922
1004
1134
1218
1218
1378
1600
Рівень погодинної оплати
праці
5,32
5,92
6,8
7,3
7,8
8,25
9,59

22.

Продукт
Мука пшенична
Хліб житній
Хліб пшеничний
макарони
Кількість
Хлібопродукти
780 гр
3,25 кг
5,17 кг
330 гр
рис
гречка
вівсянка
бобові
Картопля
крупи
210 гр
170 гр
90 гр
158 гр
7,92 кг
капуста
Помідори, огірки
Морква, буряк
Цибуля, часник
Фрукти (цитрусові)
Сухофрукти
Овочі
2,33 кг
2,08 кг
1,5 кг
830 гр
5 кг
330 гр
Ціна
15
52
36,19
29,7
4,2
5,1
5
11
31,68
7
170
6
2,91
250
18,7
Продукт
яловичина
свинина
Птиця домашня
Сало
Ковбасні вироби
Кількість
1,33 кг
670 гр
1,17 кг
170 гр
750 гр
Ціна
159,6
53,6
66,7
11,9
63,75
Продукт
Риба свіжа,
свіжеморожена
оселедці
Кількість
583 гр
Ціна
32,1
330 гр
16,3
Продукт
яйця
Соняшникова
олія
цукор
Кондитерські
вироби
чай
кава
Кількість
18 шт
590 мл
Ціна
36
19,47
2 кг
1,08 кг
34
76
33 гр
50 гр
11,55
50
English     Русский Правила