2. «Впізнай мене» (завдання на 1 бал)
Зобразити структурні формули молекул спиртів із такими назвами: а) 2-метилпентан-3-ол; б) 2,3-диметилгексан-2-ол
Тема уроку: «Насичені одноатомні спирти, їх фізичні та хімічні властивості. Одержання етанолу.»
Гомологічний ряд насичених одноатомних спиртів.
Хімічні властивості спиртів
2. Реакція окиснення
3. Взаємодія спирту з лужними металами
Дія спиртів на організм людини
Перевіримо ваші знання!
Домашнє завдання
1.52M
Категория: ХимияХимия

Насичені одноатомні спирти, їх фізичні та хімічні властивості. Одержання етанолу

1.

«Просто знати –
це не все.
Знання потрібно
використовувати»
Й. Гете

2.

1. Гра «Встав слово» (завдання на 3,5 балів)
1. Органічні речовини, до складу яких входить одна або кілька
гідроксильних груп, називають _____________________.
2. Спирти належать до ________________ органічних сполук.
3. Функціональна група спиртів — це ___________________ група.
4. Спирти — це похідні _______________ вуглеводнів, у молекулах
яких один або кілька атомів заміщені гідроксильними групами.
5. До складу насичених одноатомних спиртів входить
вуглеводневий ___________ і одна гідроксильна група.
6. Спирти, в молекулі яких міститься лише одна гідроксильна група
називають _________________ спиртами.
7. Назви спиртів походять від відповідних ____________________
з додаванням суфікса -ол.

3. 2. «Впізнай мене» (завдання на 1 бал)

З переліку речовин вибрати
формули спиртів:
С3Н7Сl, С2Н5OH, СН3СОOH, С2Н6,
С2Н4, С3Н5(OH)3, С4Н7Br3,
С2Н5OС2Н5.

4. Зобразити структурні формули молекул спиртів із такими назвами: а) 2-метилпентан-3-ол; б) 2,3-диметилгексан-2-ол

3. «Моя структурна формула»
(завдання на 1,5 балів)
Зобразити структурні формули
молекул спиртів із такими назвами:
а) 2-метилпентан-3-ол;
б) 2,3-диметилгексан-2-ол

5. Тема уроку: «Насичені одноатомні спирти, їх фізичні та хімічні властивості. Одержання етанолу.»

6. Гомологічний ряд насичених одноатомних спиртів.

Кількість
Корінь назви
атомів
Насичені вуглеводні
СnH2n+2 суфікс-ан
Карбону
Насичені одноатомні спирти
СnH2n+1ОН суфікс
-ол
1
мет
СН4
метан
СН3ОН
метанол
2
ет
С2Н6
етан
С2Н5 ОН
етанол
3
проп
С3Н 8
пропан
С3Н7 ОН
пропанол
4
бут
С4Н10
бутан
С4Н9ОН
бутанол
5
пент
С5Н12
пентан
С5Н11ОН
пентанол
6
гекс
С6Н14
гексан
С6Н13ОН
гексанол
7
гепт
С7Н16 гептан
С7Н15ОН
гептанол
8
окт
С8Н18 октан
С8Н17 ОН
октанол
9
нон
С9 Н20 нонан
С9 Н19ОН
нонанол
10
дек
С10Н22 декан
С10Н21ОН
деканол

7. Хімічні властивості спиртів

1. Горіння спиртів
Повне згоряння ( достатня кількість кисню ):
С2 Н5 ОН + 3О2 →2СО2 + 3Н2 О
Неповне згоряння з виділенням чадного газу
( недостатність кисню ) :
С4 Н9ОН + 4О2 → 4СО + 5Н2 О
Неповне згоряння з виділенням сажі
( недостатність кисню ) :
С6 Н13 ОН + 3О2 → 6С + 7Н2 О

8. 2. Реакція окиснення

9. 3. Взаємодія спирту з лужними металами

10.

4. Взаємодія спирту із галогеноводнями
C2H5OH (етанол) + HCl → C2H5Cl (хлоретан) + H2O.
5. Дегідратація спиртів
а) Внутрішньомолекулярна дегідратація.
C2H5OH (етанол) CH2 = CH2 (етилен) + H2O
б) Міжмолекулярна дегідратація.
2C2H5OH (етанол) C2H5 – O – C2H5 (діетиловий етер) + H2O
6. Взаємодія спиртів з органічними кислотами
CH3 – COOH (оцтова кислота) + HO – C2H5 (етиловий спирт) →
CH3 – COO – C2H5 (оцтово–етиловий естер) + H2O.

11.

Застосування спиртів
в народному господарстві

12.

13. Дія спиртів на організм людини

14. Перевіримо ваші знання!

1. Вкажіть функціональну групу насичених одноатомних спиртів
а) - ОН; б) - СНО; в) - СООН
2. Вкажіть загальну формулу одноатомних спиртів
а) Сn Н2n+2; б) Сn Н2n+1COOH; в) Сn Н2n+1OH
3. Вкажіть формулу етилового спирту
а) Сn Н2n+1СНО; б) С2 Н5 ОН; в) С Н3 ОН; г) С3 Н7 ОН
4. Вкажіть формулу спирту, який є сильною отрутою
а) С2 Н5 ОН; б) С Н3 ОН; в) С3 Н7 ОН; г) С4 Н9ОН
5. Вкажіть назву характеристичної групи в молекулах спиртів
а) карбоксильна; б) карбонільна; в) гідроксильна
6. Систематичні назви спиртів утворюють від назв відповідних алканів з
додаванням суфікса
а) - аль; б) - ол; в) - овий
7. Атоми карбону в молекулі спирту нумерують з тієї сторони, де ближче
а) розгалуження; б) байдуже з якої сторони; в) зліва направо;
г) функціональна група
8. Мурашиний , або метиловий спирт в невеликій його кількості
а) викликає сліпоту; б) викликає смерть; в) є сильною отрутою

15. Домашнє завдання

1). § 11, завдання №19 на с. 54 – письмово.
2). Готувати навчальні проекти:
11. Екологічна безпечність застосування і
одержання фенолу.
12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого
чаю або гуаші.
English     Русский Правила