46.35M
Категория: ХимияХимия

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу

1.

Хімічні властивості насичених
одноатомних спиртів.
Одержання етанолу.

2.

Фізичні властивості спиртів
• Метанол і етанол за стандартних умов –
рідини, легші за воду, мають специфічний
запах, добре розчинні у воді. Ткип.
метанолу дорівнює 65оС, етанолу – 78оС. Із
збільшенням карбонового ланцюга спиртів
температура кипіння зростає.

3.

Хімічні властивості насичених
одноатомних спиртів
• Горіння або повне окиснення
С2Н5ОН + 3О2 = 2СО2 + 3Н2О
етанол

4.

Хімічні властивості насичених
одноатомних спиртів
• Взаємодія з активними металами
2С2Н5ОН + 2Na = 2C2H5ONa + H2
етанол
натрій етилат

5.

Хімічні властивості насичених
одноатомних спиртів
• Взаємодія з галогеноводнями
• С2Н5ОН + HCl = С2Н5Cl + H2O
етанол
хлоретан

6.

Хімічні властивості насичених
одноатомних спиртів
• Внутрішньомолекулярна дегідратація (відщеплення
води від молекули спирту)
С2Н5ОН = С2Н4 + H2O
етанол
етен
• Міжмолекулярна дегідратація
С2Н5ОН + СН3ОН = С2Н5-О-СН3 + H2O
етанол
метанол
етилметиловий етер
С2Н5ОН + СН3СООН = СН3СООС2Н5 + H2O
етанол
етанова кислота
етилетаноат
Реакція між спиртом та кислотою називається реакцією
естерифікації (реакція одержання складних ефірів)

7.

Хімічні властивості насичених
одноатомних спиртів
• Окиснення спиртів до альдегідів

8.

Добування етанолу
• 1. Гідратація етену
• СН2 = СН2 + Н2О → СН3 – СН2 – ОН
• 2. Спиртове бродіння глюкози
• C6H12O6 →2C2H5OH + 2СО2

9.

Розв’язування задач та вправ
• 1. Напишіть рівняння хімічної реакції
пропанолу-1 і пропанолу-2 з натрієм,
бромоводнем і рівняння реакцій
внутрішньомолекулярної і міжмолекулярної
дегідратації цих спиртів.
• 2. Який об’єм займе водень, що виділяється
внаслідок взаємодії 2,3г натрію і розчину
етилового спирту.
• 3. При дії надлишку натрію на розчин
пропілового спирту виділилось 2,24мл водню.
Яка маса спирту була в розчині?

10.

Самостійна робота
1. Із переліку речовин випишіть формули спиртів:
С2Н6, СН3ОН, С2Н4, СН3СІ, С2Н5ОН, С2Н2, С2Н5СООН,
С5Н11ОН.
2. Обчисліть відносну густину етанолу та метанолу
за воднем.
3. Обчисліть об’єм кисню, що витратиться на горіння
пропанолу кількістю речовини 2 моль.
English     Русский Правила