26.49M
Категория: ФизикаФизика

Магнітні матеріали та їх використання. 9 клас

1.

2.

МАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ – матеріали,
які суттєво змінюють значення магнітного
поля, де вони розміщені. Серед поширених
елементів високі феромагнітні властивості
мають залізо, кобальт і нікель, вони
входять до складу майже всіх магнітних
сплавів
Магнітне поле — складова
електромагнітного поля, яка створюється
змінним у часі електричним полем, рухомими
електричними зарядами або спінами
заряджених частинок. Магнітне
поле спричиняє силову дію на рухомі електричні
заряди

3.

Намагнічування
речовини
характеризують:

4.

Діамагнітні (діамагнетики)
Парамагнітні (парамагнетики)
Феромагнітні (феромагнетики)
Антиферомагнітні
(антиферомагнетики)
Феримагнітні (феримагнетики)

5.

Діамагнетики це речовини, атоми, іони
або молекули яких не
мають результуючого
магнітного моменту
при відсутності
зовнішнього поля.
Вони намагнічуються в
напрямку, зворотному
полю, і виштовхуються
з областей з більш
сильним полем.
До діамагнітних речовин
відносяться інертні
гази,водень,мідь,цинк,свинець
(речовини,що складаються з
атомів повністю заповненими
електронними оболонками)

6.

Парамагнетики речовини з невеликою
позитивною магнітною
сприйнятливістю, які у
зовнішньому магнітному
полі намагнічуються
вздовж поля і дещо
підсилюють його. При
розташуванні
парамагнетика у
зовнішньому полі
магнітне поле зростає
відносно зовнішнього. При
цьому магнітна
проникність середовища
виявляється більшою
одиниці.
До них належать: речовини, атоми або
молекули яких мають непарне число
електронів (Na, N); вільні атоми (іони) з
недобудованою внутрішньою електронною
оболонкою (елементи перехідної групи, їх солі
і водні розчини, комплексні сполуки
перехідних елементів, рідкісні землі,
актиніди, вільні радикали) багато лужних і
лужноземельних металів,
Al, Sc, V; О2, NO

7.

Феромагнетики сильно магнітні речовини,
здатні намагнічуватися
навіть у слабких магнітних
полях.
Феромагнетики сильно
втягуються в область
сильнішого магнітного поля.
При не дуже високих
температурах
феромагнетики
характеризуються
спонтанною
намагніченістю, яка сильно
змінюється під впливом
зовнішніх дій.
Розрізняють м'які феромагнетики з
малою коерцитивною силою та тверді
феромагнетики з великою коерцитивною
силою. Феромагнетики
використовуються для виробництва
постійних магнітів, осердь
електромагнітів та трансформаторів.
До них належать залізо, нікель,
кобальт, гадоліній, манган, хром
та їхні сплави
English     Русский Правила