Бази даних. Системы керування базами даних
База даних –це структурована сукупність даних, які відображають стан об'єктів певної предметної області та зв'язку між ними.
База даних –це структурована сукупність даних, які відображають стан об'єктів певної предметної області та зв'язку між ними.
Бази даних
Цілісність даних в БД
Основні функції СКБД
Ролі користувачів, які працюють з БД
Основні компоненти середовища СКБД
Поняття сутності
Поняття сутності
Типи зв'язків у моделі «сутність-зв'язок»
Позначення в моделі «сутність-зв'язок»
Основні поняття баз даних
614.50K
Категория: Базы данныхБазы данных

Бази даних. Системы керування базами даних

1. Бази даних. Системы керування базами даних

2. База даних –це структурована сукупність даних, які відображають стан об'єктів певної предметної області та зв'язку між ними.

База даних книжного фонду бібліотеки;
База даних кадрового складу установи;
База даних законодавчих актів в
області кримінального права;
База даних сучасних пісень.

3. База даних –це структурована сукупність даних, які відображають стан об'єктів певної предметної області та зв'язку між ними.

База даних
схема
Визначає, які
параметри та
зв'язки мають
об'єкти
Дані про ПІБ, дату
народження, адреса,
телефон учнів ЗОШ
наповнення
Значення параметрів
об'єктів, записаних в базі
в даний момент
Учень Іванов П.К.,
12.10.1998, проживає вул.
Сонячна, буд.7, кв. 11,
телефон 2 - 45 - 65

4. Бази даних

фактографічні
(містить короткі
відомості про
описані об'єкти,
представлені в
строго певному
форматі)
БД бібліотек
документальні
(містить
обширную
інформацію
різного типу)
БД законів
БД музики

5.

Система керування базами даних
(СКБД) –це керуюча програма,
призначена для створення,
введення, зберігання та обробки
баз даних.
Прикладна
програма
людина
Приклади СКБД:
Microsoft Office Access
Visual FoxPro
Borland dBase.
СКБД
База даних

6.

Основні можливості СКБД
висока надійність зберігання інформації;
оновлення, поповнення та розширення баз даних
виведення повної та достовірної інформації на
запити;
забезпечення захисту інформації.
Прикладна
програма
людина
СКБД
База даних

7. Цілісність даних в БД

Цілісність даних в базі - це їх
відповідність схем БД, а також іншими
правилами та умовами, що гарантують
непереборність даних та їх узгодженість
з предметною областью
Обмеження цілісності - умови, які
повинні відповідати правильним даним.
Наприклад: № паспорта

8. Основні функції СКБД

Створення структури (схеми) БД
Заповнення БД інформацією
Зміна (редагування) структури і змісту БД
Пошук інформації в БД
Сортування даних
Захист даних
Перевірка цілісності БД

9. Ролі користувачів, які працюють з БД

Розробник
Користувач
Адміністратор
Розробник (створює схему БД)
Користувач (працює з даними)
Адміністратор (визначає обмеження
цілісності і встановлює права доступу)

10. Основні компоненти середовища СКБД

апаратне забезпечення
програмне забезпечення
дані
процедури — інструкції та правила, які
повинні враховуватись при проектуванні та
використанні БД
користувачі (адміністратори даних,
розробники БД, прикладні програмісти,
кінцеві користувачі)

11.

Моделі баз
даних
Мережеві
бази даних
Ієрархічні бази
даних
Реляційні бази
даних
сукупність
об'єктів, з
безліччю
зв'язків між
ними
сукупність
об'єктів,
різного рівня,
причому один з них є
головним, інші підлеглими
містять
інформацію,
організовану
у вигляді
прямокутних
таблиць

12.

13.

Інформація в базах даних може бути
організована по-різному.
Найчастіше використовується табличний
спосіб.
Бази даних
з табличною
формою
організації
називаються
реляційними БД.

14. Поняття сутності

клас
учень
Підручник
інформатики
Бал навчальних
досягнень
вчитель
Модель предметної області Інформатика в школі

15. Поняття сутності

Сутність предметної області - це множина
об'єктів, які мають однаковий набір
параметрів.
Модель «сутність-зв'язок» призначена для
графічного зображення сутностей деякої
предметної області, їх властивостей і зв'язків
між ними.
Сутність Вчитель: паспорт, ПІБ, стать,
спеціальність. (атрібути)

16. Типи зв'язків у моделі «сутність-зв'язок»

Один до одного 1 – 1
Один до багатьох 1 – ∞
Багато до багатьох ∞ – ∞
Учитель є класним керівником
Учні навчаються в 11 - А класі
Учитель навчає 11 клас

17. Позначення в моделі «сутність-зв'язок»

Сутність предметної
області
Тип зв’язку

18.

Учитель є класним керівником
учитель
1
керує
1
клас
Учні навчаються в 11 – А класі
учень

навчається
1
клас
Учитель навчає 11 клас
Учитель

навчає

клас

19.

Приклад схеми бази
даних

20. Основні поняття баз даних

записи (рядки таблиці)
поля (стовпці таблиці)
ключове поле (поле або кілька полів, які
однозначно визначають запис)
Ф.И.О.
Сигов А.К.
Адрес
Фучика 10, кв.30
Телефон
4341234
Першин И.А. Уманская 2, кв. 16
1234375
Руденко Т.В.
2412340
Севастопольская 1, кв. 8
English     Русский Правила