Поняття сутності, модель сутність-зв’язок
Графічні позначення в моделі “сутність-зв’язок”
Різновиди зв'язків
Класифікація зв'язку
Класифікація зв'язку
Зв’язки між об’єктами
Графічне подання моделі “сутність-зв’язок”
Виконання завдання 1 на ст.119
До уваги!
Ключові атрибути
Ключові атрибути
Ключові атрибути
1.10M

Реляційна база даних

1.

Реляційна БД
поля
записи
Прізвище
І’мя
Адреса
Телефон
Петров
Іван
Суворовский пр., б. 15, кв. 55
345-75-34
Іванова
Інна
Кірочна вул., б.25, кв.13
345-26-96

2. Поняття сутності, модель сутність-зв’язок

Клас
Підручник
“Інформатика”
опрацьовує
Вчитель
належить
Учень
отримує
Оцінка
Сутність
предметної
області – це
тип
реального,
або уявного
об’єкта
предметної
області.

3. Графічні позначення в моделі “сутність-зв’язок”

Зв'язки між сутностями позначаються ребрами, що
з'єднуються з прямокутниками. Всередині ромба
записують дієслово або словосполучення, що визначає
зміст зв'язку. Якщо записано лише дієслово, над ним часто
малюють стрілку, що показує в якому порядку дієслово
сполучає іменники-сутності.
навчає
Зв’язок між сутностями Учитель та Клас. Стрілка
означає, що саме учитель навчає клас, а не клас
навчає учителя.

4. Різновиди зв'язків

Скільки учнів може бути в одному класі? Очевидно, відповідь
– “багато”.
У скількох класах може навчатися кожен учень? Відповідь
очевидна: в одному.
Це означає, що клас зв'язано з учнем зв'язком “один-добагатьох”.
Зображення зв'язку “один-до-багатьох”.
1
1
1
Клас
Учень вчиться
в одному
класі
вчиться
Учень
У класі вчиться
багато учнів

5. Класифікація зв'язку

Віднесення зв'язку до одного з трьох розглянутих
типів називають класифікацією зв'язку за
множинністю, а самі позначення “один” та “багато”
- множинностями зв'язку з того чи іншого боку.
Зв’язок “учитель навчає клас”.
У кожному класі можуть викладати багато вчителів. З іншого боку, кожен
учитель може викладати в багатьох класах. Таким чином зв’язок
“учитель навчає клас” має тип “багато-до-багатьох”
Зображення зв'язку “багато-добагатьох”

6. Класифікація зв'язку

Зв’язок “учитель є класним керівником”.
Учитель може керувати лише одним класом, а у класі може бути тільки
один класний керівник.
Таким чином зв’язок “учитель є класним керівником” має тип “один-доодного”
Зображення зв'язку “один-до-одного”

7. Зв’язки між об’єктами

• За множинністю:
– Один до одного (1:1) – Учитель-Підручник
– Один до багатьох (1:∞) – Учитель-Учень
– Багато до одного (∞:1) – Учень-Клас
– Багато до багатьох (∞:∞) –Учень-Оцінка
• За повнотою:
– Обов'язково пов’язані – Клас-Учень
– Не обов’язково пов’язані – Учень-Підручник

8. Графічне подання моделі “сутність-зв’язок”

9. Виконання завдання 1 на ст.119

10. До уваги!

Якщо ви відкриваєте рахунок у банку, купляєте
квиток на літак або вступаєте у вищий навчальний
заклад, вас неодмінно попросять вказати номер і
серію свого паспорта. Чому саме так, чому
недостатньо, скажімо, назвати своє прізвище, ім'я та
по батькові? Річ у тім, що номер та серія паспорта
однозначно ідентифікують особу, оскільки ніколи
не повторюються. Про ім'я, прізвище та по батькові
цього не можна сказати, і в принципі можлива
ситуація, коли Іванчук Дмитро Васильович прийде до
банку і забажає зняти кошти з рахунку іншого
Іванчука Дмитра Васильовича. Якби особа, якій
належить рахунок, визначалася за прізвищем, ім'ям
та по батькові, в описаний спосіб можна було б
вкрасти гроші.

11. Ключові атрибути

Атрибут, значення якого не
може повторюватися, називають
ключовим або просто ключем.
Ключі відіграють у базах даних
украй важливу роль, адже саме за
їх допомогою СКБД ідентифікує
об'єкти.
Для сутності Учитель таким
атрибутом може бути номер та
серія паспорту (назвемо його
просто паспорт). Об'єкти сутності
Клас у предметній області
«школа» можна ідентифікувати за
атрибутом назва, адже в одній
школі не може бути двох класів з
однаковою назвою.
Зазначимо, що ключові
атрибути на моделі «сутністьзв'язок» позначаються символом
«*»
Ключі сутностей Учитель та Клас

12. Ключові атрибути

Дещо складніша ситуація з
ключем сутності Учень.
Більшість учнів не мають
паспорта, а прізвище та ім'я в
різних учнів можуть бути
однаковими. Можна
припустити, що в одній школі
не може бути двох учнів з
однаковим прізвищем та
ім'ям, які народилися в один
день, — тоді ключ сутності
Учень складатиметься з
трьох атрибутів: прізвище, ім'я,
дата народження.
Коли ключ складається з
кількох атрибутів, окремі
значення кожного з них
можуть повторюватися, а
комбінації значень усіх
ключових атрибутів — ні.
Ключ сутності Учень.
Складений ключ, що
містить три атрибути

13. Ключові атрибути

Проте в дуже рідкісних
випадках припущення про
неіснування двох учнів з
однаковим прізвищем та
ім'ям, що народилися в
один день, може не
справджуватися і, крім того,
оперувати в СКБД з ключем,
який містить три атрибути,
незручно. Тому часто вихід
знаходять у додаванні
штучного ключового
атрибута, який можна
назвати код. У такому
випадку учні школи в базі
даних ідентифікуватимуться
за спеціальним, штучно
створеним, кодом.
Ключ сутності Учень.
Штучно доданий ключовий
атрибут
English     Русский Правила