Види зарядів
Будова електроскопа та електрометра
Принцип роботи електроскопа та електрометра
Подільність електричного заряду
Закон збереження електричного заряду
Закон Кулона
Напруженість електростатичного поля
Напруженість електростатичного поля
Графічне зображення електричного поля
Напруженість електростатичного поля точкового заряду
Принцип суперпозиції (накладання) електричних полів
Приклад
Однорідне електростатичне поле
Робота з переміщення заряду в електростатичному полі
Потенціал електростатичного поля
Різниця потенціалів
Зв’язок між напруженістю електростатичного поля та різницею потенціалів
Класифікація конденсаторів Конденсатори вакуумні (обкладання без діелектрика знаходяться у вакуумі). Конденсатори з газоподібним діелек
4.66M
Категория: ФизикаФизика

Електричний заряд. Електростатичне поле. Конденсатори

1.

Електричний заряд.
Електростатичне поле. Конденсатори.

2. Види зарядів

ВИДИ ЗАРЯДІВ

3. Будова електроскопа та електрометра

БУДОВА ЕЛЕКТРОСКОПА ТА
ЕЛЕКТРОМЕТРА

4. Принцип роботи електроскопа та електрометра

ПРИНЦИП РОБОТИ ЕЛЕКТРОСКОПА ТА
ЕЛЕКТРОМЕТРА

5. Подільність електричного заряду

ПОДІЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ

6. Закон збереження електричного заряду

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ

7. Закон Кулона

ЗАКОН КУЛОНА

8. Напруженість електростатичного поля

НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ
Для визначення
напрямку поля –
одиничний пробний
позитивний заряд q0

9. Напруженість електростатичного поля

НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ

10. Графічне зображення електричного поля

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ
У вигляді ліній
напруженості поля
Вектор напруженості
напрямлений по дотичній
до лінії напруженості
Лінії напруженості
незамкнені. Вони
починаються на поверхні
позитивного заряду і
закінчуються на поверхні
негативного заряду
Лінії не перетинаються

11. Напруженість електростатичного поля точкового заряду

НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО
ПОЛЯ ТОЧКОВОГО ЗАРЯДУ

12. Принцип суперпозиції (накладання) електричних полів

ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦІЇ (НАКЛАДАННЯ)
ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ

13. Приклад

ПРИКЛАД

14. Однорідне електростатичне поле

ОДНОРІДНЕ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ПОЛЕ
Поле в якому напруженість має однакове
значення по модулю і однаковий напрямок

15. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі

РОБОТА З ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗАРЯДУ В
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОМУ ПОЛІ

16. Потенціал електростатичного поля

ПОТЕНЦІАЛ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ

17.

18. Різниця потенціалів

РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ

19. Зв’язок між напруженістю електростатичного поля та різницею потенціалів

ЗВ’ЯЗОК МІЖ НАПРУЖЕНІСТЮ
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ ТА РІЗНИЦЕЮ
ПОТЕНЦІАЛІВ

20.

Електроємність С – скалярна
величина, що характеризує здатність
провідників накопичувати і
утримувати певний електричний
заряд. Вона вимірюється
відношенням заряду q, який надали
відокремленому провідникові, до
його потенціалу φ.
C
q

21.

Електроємність плоского
конденсатора
C
0 S
d

22.

Паралельне з’єднання
конденсаторів.
q q1 q2 q3
U1 U 2 U 3
С С1 С2 С3

23.

Послідовне з’єднання
конденсаторів.
q q1 q2 q3
U U1 U 2 U 3
1
1
1
1
C C1 C2 C3

24.

Ємність сферичного конденсатора
4 0 r R
C
R r
Де R та r – радіуси внутрішньої та
зовнішньої сфер

25. Класифікація конденсаторів Конденсатори вакуумні (обкладання без діелектрика знаходяться у вакуумі). Конденсатори з газоподібним діелек

КЛАСИФІКАЦІЯ КОНДЕНСАТОРІВ
КОНДЕНСАТОРИ ВАКУУМНІ (ОБКЛАДАННЯ БЕЗ ДІЕЛЕКТРИКА ЗНАХОДЯТЬСЯ У
ВАКУУМІ).
КОНДЕНСАТОРИ З ГАЗОПОДІБНИМ ДІЕЛЕКТРИКОМ.
КОНДЕНСАТОРИ З РІДКИМ ДІЕЛЕКТРИКОМ.
КОНДЕНСАТОРИ З ТВЕРДИМ НЕОРГАНІЧНИМ ДІЕЛЕКТРИКОМ: СКЛЯНІ
(СКЛОЕМАЛЬНІ, СКЛОКЕРАМІЧНІ, СКЛОПЛІВКОВІ), СЛЮДЯНІ, КЕРАМІЧНІ,
ТОНКОШАРОВІ З НЕОРГАНІЧНИХ ПЛІВОК.
КОНДЕНСАТОРИ З ТВЕРДИМ ОРГАНІЧНИМ ДІЕЛЕКТРИКОМ: ПАПЕРОВІ,
МЕТАЛОПАПЕРОВІ, ПЛІВКОВІ, КОМБІНОВАНІ — ПАПЕРОВОПЛІВКОВІ, ТОНКОШАРОВІ
З ОРГАНІЧНИХ СИНТЕТИЧНИХ ПЛІВОК.
ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІ І ОКСИДНО-НАПІВПРОВІДНИКОВІ КОНДЕНСАТОРИ. ТАКІ
КОНДЕНСАТОРИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД ВСІХ ІНШИХ ТИПІВ ПЕРШ ЗА ВСЕ СВОЄЮ
ВЕЛИЧЕЗНОЮ ПИТОМОЮ МІСТКІСТЮ.

26.

№1 Між пластинами
конденсатора, різниця потенціалів
якого 12,25 кВ, висить, не
падаючи, пилинка масою 2·10-14
кг. Відстань між пластинами
конденсатора 5 см. Чому
дорівнює електричний заряд
порошинки?

27.

Розв’язування:
Дано:
U=12,25·103B
m=2·10-14кг
Δd=5·10-2м
Fk q E , FТ m g
q-?
Fe FТ
U qU
mg d
qE mg, алеE
;
mg q
d d
U
q
2 10 14 кг 9,8 м
2
5
10
м
2
с
12б 25 10 3 В
8 10 19 Кл
English     Русский Правила