Електростатичне поле
Електростатичне поле
Напруженість електростатичного поля
Напруженість електростатичного поля
Графічне зображення електричного поля
Напруженість електростатичного поля точкового заряду
Принцип суперпозиції полів
Приклад
Однорідне електростатичне поле
566.50K
Категория: ФизикаФизика

Електростатичне поле

1. Електростатичне поле

2. Електростатичне поле

• Сила кулона діє між
зарядами навіть у вакуумі.
• Для взаємодії зарядів
середовище не потрібне
• Максвел, Фарадей – навколо
нерухомих заряджених
частинок існує
електростатичне поле

3. Напруженість електростатичного поля

• Для визначення
напрямку поля –
одиничний пробний
позитивний заряд q0

4. Напруженість електростатичного поля

• Векторна фізична
величина, яка
дорівнює
відношенню сили
кулона, яка діє на
заряд до величини
цього заряду

5. Графічне зображення електричного поля

• У вигляді ліній
напруженості поля
• Вектор напруженості
напрямлений по дотичній
до лінії напруженості
• Лінії напруженості
незамкнені. Вони
починаються на поверхні
позитивного заряду і
закінчуються на поверхні
негативного заряду
• Лінії не перетинаються

6. Напруженість електростатичного поля точкового заряду

7. Принцип суперпозиції полів

8. Приклад

9. Однорідне електростатичне поле

• Поле в якому напруженість має однакове
значення по модулю і однаковий напрямок
English     Русский Правила