2.72M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Комп’ютерна презентація. Інформатика. 5 клас

1.

Комп’ютерна презентація
5 клас НУШ
За підручником Бондаренко О.О.

2.

Поняття презентації
• презентація— це сукупність дій
(виступів, доповідей тощо) і документів
(фотографій, плакатів, схем, аудіо- й
відеозаписів, текстів тощо),
призначених для донесення до аудиторії
певної інформації (про ідею, проєкт,
результат роботи, товар, винахід та ін.).

3.

Комп’ютерна презентація — це набір
електронних документів, підготовлених для
перегляду на екрані монітора або на великому
проєкційному чи іншому екрані.

4.

Знайомство з PowerPoint
Для запуску PowerPoint в ОС Windows 7
потрібно клацнути: Пуск → Всі програми →
Microsoft Office → Microsoft PowerPoint.
Аналогічно запускається PowerPoint і в ОС
Windows 10

5.

Створення презентації
Основним об’єктом презентації є слайд.
Розрізняють титульний і звичайний слайди.

6.

Створення презентації
Слайди презентації можна виділяти, вставляти,
копіювати, вилучати, перетягувати тощо.
Для додавання слайда до презентації
можна скористатися кнопкою Створити слайд
або вибрати потрібний макет слайду у списку
Макет

7.

Збереження презентації
1) на панелі швидкого доступу клацнути значок
Зберегти або на вкладці ФАЙЛ вибрати команду
Зберегти (або Зберегти як);
2) вказати місце збереження в одну з наявних у
списку папок, або вибрати іншу папку.
3) ввести назву файлу у поле Ім’я файлу і
натиснути кнопку Зберегти (для збереження
наявного документа в іншу папку та / або з іншим
іменем слід вибрати команду Зберегти як…).

8.

Робота за комп'ютером
Вправа 11
Сторінка 73

9.

Питання для самоперевірки
1. Чим звичайна презентація відрізняється від
комп’ютерної?
2. Яке апаратне забезпечення необхідне для
демонстрації презентації?
3. Назвіть програму для створення і редагування
презентації.
4. Як запустити редактор презентацій PowerPoint?
5. Як створити нову презентацію і зберегти її на
комп’ютері?
6. Як змінити порядок розташування слайдів у
презентації?

10.

Дякую за увагу !
English     Русский Правила