484.87K
Категория: ФизикаФизика

Электромагниттік тербелістер

1.

2.

Тербелмелі контур деп бір-біріне тізбектей жалғанған конденсатор
мен индуктивті катушкадан тұратын тізбекті атайды.

3.

Егер тебелмелі контурдың Егер тебелмелі контурдың
R кедергісі ескерілмесе,
R кедергісі ескерілсе, онда
онда ол идеал деп аталады. ол шынайы деп аталады.
Электромагниттік тербелістер –конденсатордың
разрядталуы кезінде заряд, ток, кернеу, электр және
магнит өрістері периодты түрде өзгеріп отыруы.

4.

Томсон формуласы
меншікті циклдік жиілігі:
меншікті жиілігі:

5.

1-сұрақ
Т =2π√l/g
ν =(1/2π)(√g/l)
Математикалық маятниктің жиілігін қалай
өзгертуге болады?
A) Жіптің ұзындығын өзгерту керек.
Б) Шардың массасын өзгерту керек.
В) Маятниктің амплитудасын өзгерту керек.
Г) Ешқайсысы маятниктің жиілігін өзгерте алмайды.
Т =2π√LC

6.

2-сұрақ
Т =2π√l/g
Айдың бетінде математикалық маятниктің
периоды қалай өзгеретін еді?
ν =(1/2π)(√g/l)
A) Кемиді, себебі тартылыс күші Айда төменірек.
Б) Артады, себебі тартылыс күші Айда төменірек.
В) Артады, себебі тартылыс күші Айда жоғарырақ.
Г) Өзгермейді, себебі тартылыс күші периодқа
әсер етпейді.
Т =2π√LC

7.

3-сұрақ
Т =2π√l/g
ν =(1/2π)(√g/l)
Математикалық маятник жібінің ұзындығы
арттырса, не болады?
A) Маятниктің периоды да, жиілігі де артады.
Б) Маятниктің периоды да, жиілігі де азаяды.
В) Маятниктің периоды артады, ал жиілігі азаяды.
Г) Маятниктің периоды азаяды, ал жиілігі артады.
Т =2π√LC

8.

4-сұрақ
Т =2π√l/g
ν =(1/2π)(√g/l)
Маятниктің тербеліс амплитудасы уақыт
өтуімен не істейді және неліктен?
A) Ол үйкеліс әсерінен кемиді.
Б) Ол ауырлық күші әсерінен артады.
В) Ол энергияның сақталу заңына сәйкес
тұрақты күйінде қалады.
Г) Ол Ньютонның бірінші заңына сәйкес тұрақты
күйінде қалады.
Т =2π√LC

9.

5-сұрақ
Т =2π√l/g
ν =(1/2π)(√g/l)
Егер серіппелі маятник жүгін массасы 4 есе
артық жүкпен алмастырса период қалай өзгереді ?
A) 2 есе кемиді.
Б) 4 есе кемиді.
В) 2 есе артады.
Г) Өзгермейді.
Т =2π√LC

10.

6-сұрақ
Т =2π√l/g
ν =(1/2π)(√g/l)
Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығың 4 есе арттырса, контурдағы еркін электротербелістердің периоды
A) 4 есе кемиді
Б) 2 есе кемиді
В) 4 есе артады
Г) 2 есе артады
Т =2π√LC

11.

7-сұрақ
Т =2π√l/g
ν =(1/2π)(√g/l)
Кедергісі аз тербелмелі контурда катушканың индуктивтігін 4 есе арттырса, ал конденсатордың сыйымдылығын
4 есе кемітсе, контурдағы еркін электр тербелістерінің
периоды қалай өзгереді?
A) 2 есе кемиді.
Б) 4 есе кемиді.
В) 2 есе артады.
Г) Өзгермейді.
Т =2π√LC

12.

1 Тербелмелі контурға сыйымдылығы 0,2 мкФ конденсатор
қосылған. Контурда жиілігі 400 Гц электр тербелістерін алу
үшін оған қандай индуктивтілік қосу керек?
2 Тербелмелі контурдың индуктивтілігі 20 мкГн. Бұл контурды 5000 кГц жиілікке шақтап құру үшін сыйымдылығы
қандай конденсаторды таңдап алу керек?
3 Сыйымдылығы 50 пФ тербелмелі контурда жиілігі
10 МГц еркін тербеліс алу үшін оған қандай индуктивтілік қосу керек?

13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Тербелмелі контурдың индуктивтілігі 20 мкГн. Бұл контурды 5000 кГц жиілікке
шақтап құру үшін оған қандай индуктивтілік керек?
Сыйымдылығы 50 пФ тербелмелі контурда жиілігі 10 МГц еркін тербеліс алу үшін
оған қандай индуктивтілік қосу керек?
Тербелмелі контурға сыйымдылығы 0,2 мкФ конденсатор қосылған. Контур жиілігі
400 Гц электр тербелістерін алу үшін оған қандай индуктивтілік қосу керек?
Тербелмелі контур сыйымдылығы 1 мкФ конденсатордан және индуктивтігі 10 мГн
катушкадан тұрады. Контурдағы тербелістер периодын есептеңдер.
Тербелмелі контур сыйымдылығы 500 пФ конденсатордан және индуктивтігі 1 мГн
катушкадан тұрады. Контурдағы тербелістер жиілігін есептеңдер.
Сыйымдылығы 2 мкФ конденсатормен жиілігі 1кГц электромагниттік тербелістер
алу үшін, тербелмелі контурда индуктивтігі қандай катушка қосу керек?
Индуктивтігі 0,76 Гн катушкасы бар тербелмелі контурға дыбыс жиілігі 400 Гц
электромагниттік тербелістер алу үшін, тербелмелі контурда сыйымдылығы қандай
конденсатор қосу керек?
Индуктивтілігі 16мГн катушка және сыйымдылығы 2,5 мкФ конденсатор бар.
Резонанс туғызатын токтың циклдік жиілік
Жиілігі 1000 Гц электрмагниттік тербеліс алу үшін,тербелмелі контурға
сыйымдылығы 2 мкФ конденсатормен бірге индуктивтілігі қандай катушка қосу
керек
Индуктивтілігі 1,3 мГн катушканы пайдаланы 3 мГц болатын тербелмелі контурды
жинау үшін конденсатордың сыйымдылығы қандай болуы керек,
English     Русский Правила