1.07M
Категория: БизнесБизнес

Бізнес - план. Основні розділи бізнес - плану

1.

2.

Бізнес-план – це документ , в якому формулюються
цілі діяльності , їх обгрунтування ,шляхи і способи
реалізації підприємницької ідеї, кінцеві фінансові
показники роботи.
Бізнес-план – це
ПРОЦЕС ! Процес
постановки цілей,
и розробки методів
по досягненню цих
цілей.
Содержание

3.

1. З'ясувати для себе можливість
реалізації ідеї, зважити всі «плюси» і
«мінуси» її реалізації.
2. Роз’яснити людям, які бажають
вкласти гроші в вашу ідею, чи варто
це робити, оскільки вони в
майбутньому хочуть отримати свої
гроші назад і мати із цієї операції
прибуток.
і.

4.

1. Визначення рівня
життєспроможності та стійкості
підприємства .
2. Виявлення сильних та слабких
сторін фірми.
3. Конкретизація стратегії розвитку
через систему кількісних та якісних
показників.
5. Зниження ризиків підприємницької
діяльності.
і.
4. Забезпечення підтримки
інвесторів та акціонерів.

5.

Бізнес-план
Бізнес-план для створення власного
діла
Бізнес –план для інвесторів
Це не твір на тему «Ким я
хочу бути ».
Содержание

6.

Зовнішня- ознайомити різних
представників ділового світу із
сутністю та основними аспектами
реалізації конкретної підприємницької
ідеї.
Внутрішня( важлива для діяльності
самого підприємця)-опрацювати
механізм самоорганізації, управління
реалізацією підприємницького
проекту

7.

1 Резюме.
2 Характеристика товарів (послуг)
3
Аналіз ринку товарів ( послуг)
4 План маркетингу
5 План виробництва
6 Організаційний план
7 Фінансовий план
8
Аналіз ризиків
9 Додатки
Содержание

8.

1. Що являє собою
бізнес і його
розташовання
4. Перспективи
росту
Резюме
2. Як, коли , і з
якою метою
створений бізнес
3. Форма власності
Содержание

9.

Специфіка й призначення товару або
послуги;
Опис
продукції
Особливості й відмінності товару
(послуги), що можуть забезпечити
йому конкурентоздатність;
Сприйняття товару споживачем;
Прогнозована регулярність продажу
товарів (послуг).
Содержание

10.

1. Вихідна інформація:
• Рівень виробництва і реалізація
товарів (послуг)
• Рівень попиту і кількість
конкурентів
Ринок
збуту
2.
Аналіз даних:
• Хто купить? Чому? Скільки?
• Перспективи короткострокові і
довгострокові.
• Заходи з метою утримання
ринкової ніші у бізнесі
Содержание

11.

.
Прогноз щодо збуту продукції
.
Product ( імідж товару, інновації, сервіс,
гарантія)
.
Place ( вибір місця збуту , канали збуту)
.
.
Price ( рівень цін , система знижок, кредит)
Promotion (реклама, засоби і канали реклами ,
спеціальні заходи просування товару)
Содержание

12.

Виробництво
Технологія виробництва
Технологічні прцеси.
Постачальники сировини , устаткування .
Виробнича програма.
Закупівельні ціни , витрати на
транспортування
Розробка продукту
Виготовлення
Содержание

13.

1
2
Організаційна структура бізнесу :
• Схема управління ;
• Функціональні обов'язки та
відповідальність персоналу
• Основні законодавчі акти, що
регламентують діяльність
підприємства.
Підбір та оцінка персонала:
• Необхідність в прцівниках;
• Принципи відбору и найму
співробітників;
• Оплата праці співробітників.
Содержание

14.

.
Потреба у фінансуванні
.
Грошові потоки
.
Звіт про прибутки-збитки
.
Баланс активів та пасивів
.
Графік досягнення беззбитковості
Содержание

15.

.
Небажані напрямки розвитку
підприємства
.
Слабкі сторони
підприємства
.
Імовірність появи нових технологій
.
Методи попередження і мінімізації ризиків
Содержание

16.

1. Титульний аркуш – має коротку назву, дату підготовки (може містити попередження
про те, що змiст не підлягає розголошенню).
2. Обов'язкові представницькі дані:
назва фірми (ім'я підприємця);
адреса, телефон, факс;
чи є дана фірма дочірньою компанією чи входить у фінансову групу;
статутний фонд i т. iн.
3. Резюме. Особливістю цього розділу є те, що він складається за підсумками розробки
бізнес-плану. Цей розділ повинен містити в концентрованому вигляді основний зміст
бізнес-ідеї й очікувані результати її реалізації:
коротко викладену суть проекту;
стислий опис основних параметрів проекту (очікуваний попит, необхідні засоби і
шляхи їхнього отримання, ефективність проекту).
Той, хто читає резюме повинен отримати загальне уявлення про бізнес-план. Резюме –
ключова частина документа, його “візитна картка“, яка стисло дає уявлення інвестору
про бізнес-ідею та наслідки її реалізації. Тому від даного розділу багато в чому залежить,
чи буде далі більш детально розглянутий бізнес-план.
4. Товар (послуга). Ознайомлення з цим розділом повинне дати можливість одержати
досить повну картину майбутнього товару. Для цього треба при викладенні змісту
розділу:
дати конкретний опис товару (включаючи об'ємні й техніко-економічні
характеристики);
описати корисний ефект для споживачів;
описати можливість удосконалення товару в майбутньому;
вказати тенденції попиту на аналогічні товари;
вказати, як вирішуються питання дизайну, упакування і т.п.
Содержание
English     Русский Правила