Спирти -
Класифікація спиртів
Будова молекули
НАЗВА СПИРТІВ
ІЗОМЕРІЯ СПИРТІВ
Номенклатура (IUPAC)
Номенклатура спиртів
Номенклатура спиртів
Хімічні властивості
1. Кислотні властивості. Утворення алкоголятів та їх гідроліз
2. Основні властивості Заміщення гідроксильної групи
3. Міжмолекулярна дегідратація Утворення простих ефірів
4. Внутрішньомолекулярна дегідратація
5. Повне окиснення (горіння) 6. Неповне окиснення
Хімічні властивості Взаємодія багатоатомних спиртів з Cu(OH)2
Взаємодія фенолу з NаОН
Отримання спиртів
Отримання спиртів
474.00K
Категория: ХимияХимия

Спирти

1. Спирти -

Спирти Речовини, що мають одну або
декілька гідроксильних груп
приєднаних до вуглеводневого
радикалу.
R
OH

2. Класифікація спиртів

За кількістю гідроксильних груп
Спирти
Багатоатомні, або
трьохатомні
Одноатомні
Двохатомні
H 2C
OH
H 3C
H 2C
HC
OH
H 2C
OH
OH
H 2C
OH
OH

3. Будова молекули

d+
d-
CH 3 O
d+
H 3C
d+
H
d-
CH 2 O
d+
H

4. НАЗВА СПИРТІВ

• НАЗВА АЛКАНУ І СУФІКС ОЛ
• МЕТАН + ОЛ = МЕТАНОЛ
• ЕТАН + ОЛ = ЕТАНОЛ

5.


Назва спирту
Формула
1
Метанол
СН3ОН
2
Етанол
С2Н5ОН
3
Пропанол
С3Н7ОН
4
Бутанол
С4Н9ОН
5
Пентанол
С5Н11ОН
6
Гексанол
С6Н13ОН
7
Гептанол
С7Н15ОН
8
Октанол
С8Н17ОН
9
Нонанол
С9Н19ОН

6. ІЗОМЕРІЯ СПИРТІВ

• Ізомерія
• Ізомерія
карбонового функціональної
ланцюга
групи.
СН3 –СН2 – СН2 – СН2- ОН

7. Номенклатура (IUPAC)

Визначають найдовший вуглецевий ланцюг.
Знаходять з якого боку найближче знаходиться група -ОН.
Нумерують ланцюг з того боку де ближче розміщена -ОН група. Якщо -ОН група
рівновіддалена від кінців ланцюга, тоді з того боку де ближче розміщено радикал..
Називають вуглеводневі радикали. Перед назвою кожного радикалу ставлять
цифру яка вказує біля якого атома вуглецю знаходиться радикал, цифру та назву
радикалу відділяють дефісом.
Якщо вуглеводень має декілька однакових радикалів то записують в порядку
зростання всі номери атомів (в порядку зростання, через кому) вуглецю до яких
приєднані ці радикали. Перед назвою радикалу додають суфікс (ди-, три-, тетра, пента
і т.д.), що вказує скільки цих радикалів містить вуглеводень. Якщо два однакових
радикали знаходяться біля одного атома вуглецю то номер ставиться двічі.
Називають вуглеводень основного вуглецевого ланцюгу. Ставлять тире, вказують
число біля якого атому вуглецю знаходиться -ОН група.
Якщо радикал розгалужений то радикал нумерують від місця приєднання (цифрами зі
штрихами) і називають за тими правилами, що і алкан. Суфікс змінюють на -іл (ил), а
назву радикала беруть у дужки.

8. Номенклатура спиртів

CH 3
CH 2
6
H 3C
5
4
3
2
1
CH
CH
CH
CH 2 CH 2 OH
CH 3 CH 3
3-етил -4,5-диметилгексан-1 -ол

9. Номенклатура спиртів

CH 3 C 2H 5
7
H 3C
6
HC
5
CH 3
CH
4
CH
OH
3
CH
2
CH
1
CH 3
OH
4етил- 5,6-диметил гептан-2,3-діол

10. Хімічні властивості

11. 1. Кислотні властивості. Утворення алкоголятів та їх гідроліз

2 H 3C
CH 2 OH + Na
2H 3C
CH 2 ONa + H 2
H 3C
CH 2 ONa + H 2O
H 3C
CH 2 OH + NaOH

12. 2. Основні властивості Заміщення гідроксильної групи

H 3C
CH 2 OH + HCl
H 3C
H 3C
CH 2 Cl + H 2O
CH 2 OH + PCl5
H 3C
CH 2 Cl + POCl3 + HCl

13. 3. Міжмолекулярна дегідратація Утворення простих ефірів

H 3C
CH 2 O H + HO
H 3C
CH 2 O
CH 2 CH 3
H 2SO 4, t
CH 2 CH 3 + H 2O

14. 4. Внутрішньомолекулярна дегідратація

H H
H C C H
H OH
H H
H C C H
H2SO4(конц.)
O
HO
S
+
HO
H OH
H
H
C C
H
H
+ H2O
H H
H C C H
O
+ H2O
H O
O
S
HO
H H
H C C H
H O
O
S
HO
O
H
H
C C
H
H
O
O
HO
S
+
HO
O

15. 5. Повне окиснення (горіння) 6. Неповне окиснення

С2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O
H
H
H
C
C
H
H
H
O H + CuO
H
C
H
H
C
O
+ Cu + H 2O

16. Хімічні властивості Взаємодія багатоатомних спиртів з Cu(OH)2

H 2C
O H
H 2C
O H
+ Cu(OH)2 +
H 2C
O
H 2C
O
H
O
CH 2
H O
CH 2
O
CH 2
H
Cu
H
O
CH 2
+ 2H 2O

17. Взаємодія фенолу з NаОН

ONa
OH
+ NaOH
+ H 2O

18.

Якісна реакція на фенол
3C6H5OH + FeCl3 (C6H5O)3Fe +3HCl

19. Отримання спиртів

CO + 2H2
CO2 + 3H2
250-230°C, 5-30МПа
ZnO + ZnCr2O4
t, кат.
CH3OH
CH3OH +H2O
C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

20. Отримання спиртів

H2C CH2+ HOH
H2SO4 (розб.)
H2C CH2
H OH
English     Русский Правила