Тема: «Гроші, історія грошей, грошові потоки»
Основні види грошей у процесі еволюції
198.45K
Категория: ФинансыФинансы

Гроші, історія грошей, грошові потоки

1. Тема: «Гроші, історія грошей, грошові потоки»

Єршова Анастасія
Деу попб13

2.

Фінанси— економічна категорія, що відображає економічні відносини
в процесі створення і розподілу фондів грошових коштів. Поняття
фінанси може включати один з таких сенсів:
вивчення грошей та інших подібних активів
управління цими активами і ризиками
безпосередньо самі грошові ресурси
Фінанси (як управління) — це система економічних відносин між
державою, юридичними та фізичними особами, а також між окремими
державами і міжнародними економічними інститутами й організаціями
щодо акумуляції та використання грошових засобів на основі розподілу й
перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу.
На мікрорівні об'єктом акумуляції, використання, розподілу і
перерозподілу виступають грошові доходи і фонди окремих підприємств
і організацій.

3.

Гроші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою
вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила
вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження
та платежу. З утворенням світового ринку, деякі національні гроші
виконують функції світових.

4.

Визначити історично, коли з'явилися перші гроші не можливо. Вчені та
фахівці у цій галузі визначають цей час лише за згадками про них у
древніх письменах. Одна з таких згадок датована приблизно 2500 роком
до нашої ери. Вона дійшло до наших днів у вигляді клинописного тексту
на глиняній табличці з Давнього Межиріччя. У ньому згадується про
проведений платіж, що складався з декількох мір срібла. Після цього в
ряді стародавніх державних утвореннях метали в певній кількості стали
виконувати мірні функції, тобто функції грошей, що згодом призвело до
появи монет.

5.

Перші згадки про гроші у вигляді монет датовані 7 століттям до нашої
ери. Згідно давніх писемних джерел, перші монети представляли собою
металеві пластини неправильної форми з витісненим малюнком і
застосовувалися в обороті на території Царства Лідія, яке
розташовувалось в Малій Азії. Виготовлялись вони з природного сплаву
золота і срібла, і для визначення їх ваги на них витіснявся певний
малюнок, що на сучасних монетах називається номіналом.

6.

Грошовий потік— одне з найважливіших понять сучасного фінансового
аналізу, фінансового планування та управління фінансами.
Грошовий потік — сукупність розподілених у часі надходжень і видатків
грошових коштів та їх еквівалентів, генерованих підприємством у процесі
господарської діяльності.
Грошові надходження підприємства мінус його грошові виплати за
певний період.
У ширшому фінансовому сенсі — аналіз всіх факторів, що впливають на
надходження грошей протягом звітного періоду.

7.


Функції грошей розглядаються як прояв їхньої сутності, вони стабільні і мало
піддані змінам. У більшості випадків здійснюються лише грошима і можуть
виконуватися тільки при участі людей. Такий підхід до функцій грошей
означає, що гроші представляють інструмент економічних відносин у
суспільстві, і саме люди, використовуючи можливості грошей, можуть
визначати ціни товарів, застосовувати гроші в процесах реалізації й платежів,
а також використовувати їх як засіб нагромадження.
В літературі існують різні підходи до розгляду цих функцій. К. Маркс дослідив
п'ять функцій грошей:
міри вартості,
засобу обігу,
засобу утворення скарбів (заощадження),
засобу платежу,
світових грошей.

8. Основні види грошей у процесі еволюції

До таких видів грошей відносять: повноцінні монети (золоті або срібні);
неповноцінні монети; паперові гроші (казначейські білети); кредитні гроші
(вексель, чек, банкнота).
• Повноцінні гроші (монети) — гроші, номінальна вартість яких в
основному збігається з вартістю металу, що в них міститься, і які
виконують всі функції грошей.
• Неповноцінні гроші (монети) — гроші, номінальна вартість яких
перевищує вартість металу, що в них міститься, і затрати на чеканку.
• Паперові гроші — наділені примусовим курсом грошові знаки або
символи повноцінних грошей, випущені для витрат держави.
• Кредитні гроші — найпоширеніша форма грошей, яка будучи знаком
(символом) вартості, виконує роль загального еквівалента і забезпечує
встановлення економічних зв'язків між суб'єктами національної
економічної системи та різних систем.
• Векселі, банкноти і чеки були додатковим елементом платіжнорозрахункового механізму. вексель— боргове зобов'язання, здатне до
настання строку платежу виконувати роль грошей.

9.

Питання
Гроші це-?
Фінанси-це?
Грошовий потік це-?
English     Русский Правила