9.86M
Категория: ХимияХимия

Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали

1.

Будова та
властивості
твердих тіл.
Анізотропія
кристалів.
Рідкі кристали

2.

Тверді тіла
Тверді тіла –
це тіла, які
зберігають
власний об’єм
і форму
Що
Якможна
розміщені
сказати
частинки
про взаємодію
(атоми,
молекули,
частинок
йони)
в твердих
у твердих
тілах?
тілах?

3.

Тверді тіла
Тверді тіла
Аморфні
Кристалічні
Смола
Скло
Алмаз
Графіт

4.

Аморфні тіла
У аморфних тіл зберігається ближній порядок у розміщенні
частинок (атоми, молекули, йони), але відсутній дальній
Пластик
Скло
Віск
Бурштин

5.

Аморфні тіла
Властивості аморфних тіл
1) Ізотропія – фізичні властивості (теплопровідність,
електропровідність, міцність) однакові у всіх напрямках
2) Не мають певної температури плавлення й питомої
теплоти плавлення
3) Пластичність (вони не відновлюють форму після
припинення дії деформуючої сили)
4) Нестійкість (через деякий час аморфна речовина
переходить у кристалічний стан)

6.

Кристалічні тіла
У кристалічних тілах частинки речовини (атоми, молекули,
йони) розташовані в чітко визначеному порядку
Лід
Метали
Сіль

7.

Кристалічні тіла
Властивості
кристалів
Кристалічні
тіла
1) Наявність чіткої
температури плавлення
Монокристали
2) Залежність від типу
кристалічної ґратки
Полікристали

8.

Монокристали та полікристали
Монокристал – тверде
тіло, частинки якого
утворюють єдину
кристалічну ґратку (кварц,
турмалін, сегнетові солі)
Анізотропія – залежність
фізичних властивостей
від вибраного в кристалі
напрямку

9.

Монокристали та полікристали
Полікристали – тверді
тіла, які складаються з
багатьох хаотично
орієнтованих маленьких
кристаликів, що
зрослися між собою
(метали, глина, сплави
металів)
Полікристалічні тіла
ізотропні, тобто їх
властивості однакові в
усіх напрямках

10.

Рідкі кристали
Рідкий кристал – стан речовини, який поєднує
плинність рідини й анізотропію кристалів
Нематични
й
Смектичний
Смектичний
Молекули
Нитковидні
орієнтовані
молекули
напрямлені
паралельно
одна одній
і одна
утворюють
одній,
Плоскі довгі
молекули
зібрані в паралельно
шари,
повернуті
один
але можуть
тонкі
ковзати
шари
вгору та вниз
відносно
одного

11.

Рідкі кристали
Фото рідких кристалів

12.

Рідкі кристали
Застосування рідких кристалів
Медицина (індикатори
температури)

13.

Деформація
Деформація – це зміна форми та (або) розмірів тіла
Яка причина виникнення деформації?

14.

Види деформації
Деформації
Пружні
Пластичні
(повністю зникають
після припинення дії
на тіло зовнішніх сил)
(зберігаються після
припинення дії на тіло
зовнішніх сил)

15.

Види деформації
Види деформації
Розтягнення
Стиснення
Зсуву
Вигину
Кручення

16.

Видовження
English     Русский Правила