Кристалічна ґрадка - структурна впорядкованість кристалічних речовин
Тип кристалічної решітки -йонниа.
Тип кристалічної решітки - атомна
Тип кристалічної решітки – молекулярна
Тип кристалічної решітки – металевий
Інструкція з визначення типу кристалічної гратки
Завдання 1
Завдання 2
Домашнє завдання
1.16M
Категория: ХимияХимия

Кристалічна ґрадка. Встановити взаємозв’язок між будовою речовин та їх фізичними властивостями

1.

Кристалічні ґратки.
Залежність
фізичних
властивостей
речовини від типів
кристалічних ґраток

2.

Цілі: встановити взаємозв’язок
між
будовою речовин та їх фізичними
властивостями на підставі знань про
типи хімічних зв’язків у неорганічних
речовинах; ознайомитися з типами
кристалічних ґраток (атомною,
молекулярною, йонною, металевою).

3.

«Одного разу, під час бенкету
Клеопатра заявила, що вип'є десять
мільйонів сестерцій(93 млн.гр.)
- Який напій випила
Клеопатра?
- Що сталося з
перлиною?
Вона вийняла з вуха сергу з
перлиною, рівної якої не було в усьому
світі, і кинула її в чашу, де та вмить
розчинилася. На очах здивованої
публіки красуня залпом випила це
питво».

4.

Будова твердих речовин
Аморфна
Структурні частинки
речовини
розміщуються
безладно
Приклад:
глина
Кристалічна
Структурні
частинки
речовини
розміщуються
впорядковано
Приклад: кухонна
сіль

5. Кристалічна ґрадка - структурна впорядкованість кристалічних речовин

Види кристалічних ґраток
Атомна
Йонна
Металічна
Молекулярна

6. Тип кристалічної решітки -йонниа.

У вузлах кристалічних ґраток знаходяться
йони Натрію і Хлору, які утримуються
силами кулонівського притягання.

7.

• Натрій хлорид (NaCl) – твердий,
кристалічний, тугоплавкий, добре
розчинний у воді.
• Хімічний зв’язок - йонний, у вузлах
кристалічних ґраток знаходяться
йони Натрію і Хлору, які
утримуються силами кулонівського
притягання.
• Такий тип кристалічних решіток
називається йонний.

8. Тип кристалічної решітки - атомна

У вузлах кристалічних ґраток знаходяться
атоми Карбону, які зв’язані між собою
ковалентним полярним зв’язком.

9.

• Графіт (C )- тверда речовина,
нерозчинна у воді.
• Хімічний зв'язок - ковалентний
неполярний.
• Тип кристалічної решітки - атомна, у
вузлах кристалічних ґраток знаходяться
атоми Карбону, зв’язані між собою
ковалентним полярним зв’язком.

10. Тип кристалічної решітки – молекулярна

У вузлах кристалічних ґраток знаходяться
молекули вуглекислого газу.
Зв'язок між ними - міжмолекулярна взаємодія.

11.

• Карбон (IV) оксид (CO2) - за н.у. газ,
низькі температури плавлення,
розчинний у воді.
• Хімічний зв’язок - ковалентний
полярний.
• Тип кристалічної решітки –
молекулярна, в вузлах кристалічних
ґраток знаходяться молекули
вуглекислого газу.
• Зв'язок між ними –
• міжмолекулярна взаємодія.

12. Тип кристалічної решітки – металевий

У вузлах кристалічних ґраток
знаходяться атоми та йони Феруму, а між
вузлами рухаються вільні електрони.

13.

• Залізо – високі температури плавлення,
нерозчинне у воді.
• Хімічний зв'язок - металічний
• Тип кристалічної решітки –
металевий, у вузлах кристалічних
ґраток знаходяться атоми та йони
Феруму, а між вузлами рухаються вільні
електрони.

14. Інструкція з визначення типу кристалічної гратки

1. Проста речовина – визначити метал
чи неметал:
– Ме – мають металічну кристалічну
гратку;
– неМе – мають молекулярну кристалічну
гратку;
винятки – деякі неМе мають атомну
кристалічну гратку

15.

2. Складна речовина – визначити клас
речовини:
– неМехОу – молекулярну кристалічну
гратку; P2O5
– МехОу – йонну кристалічну гратку;
Al2O3
– Ме(ОН)х – йонну кристалічну гратку;
Cu(OH)2
– НхAn – йонну кристалічну гратку; H2SO4
MeхAnу – йонну кристалічну гратку.
Na2SO3

16. Завдання 1

За зразками кристалічних ґраток,
з’ясувати, яку речовину ви отримали,
довести це:
Речовини: графіт, алмаз, кухонна
сіль, метал, вода.

17. Завдання 2

Виправити помилки:
• Атомна кристалічна градка:
градка Cl2, Fe ,
N2 H2O, C
• Молекулярна кристалічна градка:
градка H2O,
KCl, O2, CO2, Au
• Металічна кристалічна градка:
градка Cu, Na,
Cl, Fe, Al, H2, SiO2
• Йонна кристалічна градка:
градка NaCl,
CaCl2,Br2, NaBr, S

18.

Карбонат кальцію (CaCO3) має йонну
кристалічну решітку, тому, можна з певність
спрогнозувати повне розчинення цієї
речовини в кислоті.

19. Домашнє завдання

• 1) Вивчити § підручника,
опрацювати конспект.
• 2) Створити просторові моделі
різних кристалічних ґраток; знайти
цікаві данні про використання цих
речовин у побуті.

20.

Дякую за плідну працю!
English     Русский Правила