17.73M
Категория: ХимияХимия

Взаємодія кисню із складними речовинами

1.

2.

Під час горіння складної речовини
утворюються
оксиди всіх елементів,
з яких складається ця речовина

3.

Горіння метану

4.

Горіння метану
4
2
IV II
I
карбон (IV) оксид
гідроген оксид
II
СН
Н4 + О2 СО2 + 2 Н2О

5.

Горіння метану
СН4 + 2 О2 СО
О2 + 2 Н2О
карбон (IV) оксид
гідроген оксид

6.

Горіння метану
СН4 + 2 О2 = СО2 + 2 Н2О
карбон (IV) оксид
гідроген оксид

7.

Горіння сірководню

8.

Горіння сірководню
4
Н2S + О
O2
IV II
2
I
II

O2 + 2 Н2О
O
сульфур (IV) оксид гідроген оксид

9.

Горіння сірководню
2 Н 2 S + О2
SО2 + 2 Н2О
сульфур (IV) оксид гідроген оксид

10.

Горіння сірководню
2 Н2S + О2 2SSО2 + 2 Н2О
сульфур (IV) оксид гідроген оксид

11.

Горіння сірководню
2 Н2S + 3 О
O2 2 SО
O2 + 2 Н2О
O
сульфур (IV) оксид гідроген оксид

12.

Горіння сірководню
2 Н2S + 3 О2 = 2 SО2 + 2 Н2О
сульфур (IV) оксид гідроген оксид

13.

Оксид з нижчою валентністю може реагувати з киснем
з утворенням оксиду з вищою валентністю
IІІ
Р2О3 + О2
V
Р2О5
фосфор (IІІ) оксид
фосфор (V) оксид

IV
2 NО + О2
нітроген (IІ) оксид
2 NО2
нітроген (ІV) оксид

14.

Оксид з нижчою валентністю може реагувати з киснем
з утворенням оксиду з вищою валентністю
IІІ
V
Р2О3 + О2 = Р2О5
фосфор (IІІ) оксид
фосфор (V) оксид

IV
нітроген (IІ) оксид
нітроген (ІV) оксид
2 NО + О2 = 2 NО2

15.

1. Складіть рівняння горіння ацетилену С2Н2.
4
2
IV II
I
карбон (IV) оксид
гідроген оксид
II
2С2Н2 + 5 О2 4СО2 + 2 Н2О

16.

1. Складіть рівняння горіння ацетилену С2Н2.
4
2
IV II
I
карбон (IV) оксид
гідроген оксид
II
2С2Н2 + 5 О2 = 4СО2 + 2 Н2О

17.

2. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій:
NH3 + O2
PH3 + O2
NO + H2O
P2O5+ H2O
C2H4 + O2
CO2+ H2O

18.

2. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій:
4NH3 + 5O2
2PH3 +4O2
4NO +6H2O
P2O5+3H2O
C2H4 +3O2 2 CO2+2H2O

19.

Під час горіння складної речовини
утворюються
оксиди всіх елементів,
з яких складається ця речовина
English     Русский Правила