Технологічні інновації в сфері готельного бізнесу

1.

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО
БІЗНЕСУ
КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ТА КУРОРТНОЇ СПРАВИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІННОВАЦІЇ В ГОТЕЛЯХ І РЕСТОРАНАХ
«ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ »
ВИКОНАЛА СТУДЕНТКА ГР. ГРС-41
СПЕЦІАЛНІСТЬ 241
«ГОТЕЛЬНО –РЕСТОРАННА СПРАВА»
ЧЕРНУХА ОЛЕНА ПАВЛІВНА
ВИКЛАДАЧ:СТОЛЯРЧУК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА,
КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ
ПОЛТАВА 2022

2.

ІННОВАЦІЙНІСТЬ Є ЧИ НЕ НАЙГОЛОВНІШОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. У
НАШ ЧАС НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ІННОВАЦІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ ВІДІГРАЮТЬ
ЧИ НЕ ГОЛОВНУ РОЛЬ У ВИСОКОКОНКУРЕНТНІЙ БОРОТЬБІ ГОТЕЛІВ ЗА КОЖНОГО ГОСТЯ.
ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ДОЗВОЛЯЄ ГОТЕЛЬЄРАМ
ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ СВОГО ГОСПОДАРСТВА, ЗНАХОДИТИ НОВІ РЕЗЕРВИ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕФЕКТИВНОЇ ОХОРОНИ НОМЕРІВ І МАЙНА ГОСТЕЙ,
НАДАННЯ НОВИХ ПОСЛУГ.

3.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ
ПРИЙНЯТО РОЗГЛЯДАТИ ЯК ПРОЦЕСИ СТВОРЕННЯ (РОЗРОБКИ ТА
ВИГОТОВЛЕННЯ), ЩО ВТІЛЕНІ В:
-НОВІТНІ ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ БРОНЮВАННЯ МІСЦЬ У ГОТЕЛІ, РЕЄСТРАЦІЇ -ГОСТЕЙ ТА
ОБЛІКУ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ГОСТЯМ;
-ІННОВАЦІЇ В ОБСЛУГОВУВАННІ ГОСТЕЙ ПОВЕРХОВИМИ СЛУЖБАМИ;
-НОВІТНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТА СИСТЕМИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОЦЕС
- ПРИБИРАННЯ НОМЕРНОГО ФОНДУ ТА НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ГОТЕЛЮ;
-ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СФЕРУ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ;
-ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ СПРЯМОВАНІ НА СТВОРЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА
НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЙ І МАТЕРІАЛІВ, НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ОБЛАДНАННЯ,
РЕКОНСТРУКЦІЮ СПОРУД, РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАХОДІВ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ.
ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
НЕМОЖЛИВИЙ БЕЗ СУЧАСНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ.

4.

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЇ КОШТУЮТЬ НЕДЕШЕВО, ПРОТЕ
ВЛАСНИКИ ГОТЕЛІВ ВСЕ ОДНО ВИТРАЧАЮТЬСЯ НА НИХ,
ТОМУ ЩО ТІЛЬКИ ТАК МОЖНА ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВЛАСНЕ
ВИЖИВАННЯ НА РИНКУ.
ОДНІЄЮ З НАЙПОПУЛЯРНІШИХ НА СЬОГОДНІ РОЗРОБОК Є
ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЕМ. ДЛЯ ГОТЕЛЮ ПІД
ЗАМОВЛЕННЯ СТВОРЮЄТЬСЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА
СИСТЕМА, ДО ЯКОЇ ПІДКЛЮЧАЮТЬСЯ ВСІ
СПІВРОБІТНИКИ.
ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-РЕСУРСУ ВОНИ МОЖУТЬ :
-ОТРИМУВАТИ ВСЮ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ГОТЕЛЬ У БУДЬЯКИЙ МОМЕНТ;
-В РЕЖИМІ ON-LINE БАЧИТИ ВСІ ЗМІНИ,ЩО У НЬОМУ ВІДБУВАЮТЬСЯ
-БРОНЮВАТИ НОМЕРИ ДЛЯ ГОСТЕЙ;
-ОТРИМУВАТИ ДОСТУП ДО МАКСИМАЛЬНО ШИРОКОКГО КОМПЛЕКСУ
КАНАЛІВ ПРОДАЖУ;

5.

БАГАТО ГОТЕЛІВ, ЯКІ ХОЧУТЬ ПОКАЗАТИ СВІЙ БЕЗДОГАННИЙ СЕРВІС ГОСТЯМ, ЗАМОВЛЯЮТЬ СПЕЦІАЛЬНУ
РОЗРОБКУ СИСТЕМ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ РОЗШИРЮЮТЬ ФУНКЦІЇ ГОТЕЛЮ.
НАПРИКЛАД МОЖНА ВИДІЛИТИ ТАКІ:
• система CRM – Consumer Relationship Management –керування взаєминами із клієнтом – програмне рішення, що реалізує
принципи клієнтоорієнтованої роботи й припускає збір інформації про клієнтів, для чого використаються всілякі канали (у
першу чергу – дані на гостей, щозупинялися в готелі). На підставі цихданих потенційним гостям по e-mail розсилаються
персоніфіковані звернення про зміни тарифів, проведення різних заходів, нових видах послуг та ін., що може становити інтерес
для даного гостя.
• система управління підприємством, Fidello F&B, мережа Інтенет («web-сайти закладів», «мобільний маркетинг», «мобільний
додаток»), програмне забезпечення текстової аналітики спрямованої на відгуки гостей, програмне забезпечення цифрової
робочої сили та аналізу енергії, економія часу та грошей за допомогою POS - програм та інші. Автоматизовані системи
управління та різноманітне програмне забезпечення дозволяє здійснювати ефективне управління підприємством, допомагає
удосконалювати процес обслуговування та виробництва, скорочувати витрати та інше.
• система Back-office (Система керування внутрішніми службами готелю). Система керуванняback-office спрощує й підвищує
ефективність роботи персоналу готелю, скорочує кількість помилок і дозволяє поліпшити якість обслуговування споживачів.
Координація ПК кожного співробітника, від покоївки до інженера, налагоджений на бездротову систему передачі інформаціїі з
центрального комп’ютера, що дозволяє персоналу мати доступ до даних: скільки товарів є на складі, які номери вимагають
прибирання, які мають потребу в ремонті, а також враховувати особливі побажання гостей.

6.

СИСТЕМА RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION). ДВЕРНИЙ ЗАМОК З
РАДІОЧАСТОТНОЮІДЕНТИФІКАЦІЄЮ, ПРИ НАЯВНОСТІЯКОГОГІСТЬПОПАДАЄ В НОМЕР Й
ІНШІПРИМІЩЕННЯГОТЕЛЮ БЕЗ КЛЮЧА. ТАКИЙІННОВАЦІЙНИЙМЕХАНІЗМСТАЄ УСЕ
БІЛЬШПОПУЛЯРНИМ У ГОТЕЛЯХВСЬОГОСВІТУЗАВДЯКИ ТОМУ, ЩО ДЛЯ ЙОГОВІДЧИНЕННЯ НЕ
ПОТРІБЕН КЛЮЧ. ДЛЯ ДОСТУПУ В НОМЕР ГІСТЬМОЖЕВИКОРИСТАТИМОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН БУДЬ-ЯКОЇ
МАРКИ Й НЕ ВИТРАЧАТИ ЧАС НА ПОШУКИ КЛЮЧА, ЩОЗАГУБИВСЯ.
Система Hotel 2000 - це класична front office програма, яка здійснює автоматизацію основних готельних
служб - бронювання, портьє, касирів, покоївок тощо. Система забезпечує індивідуальне й групове
бронювання номерного фонду, а також бронювання компаніями і туроператорами блоків номерів з
відстеженням квот по кожній організації.

7.

Отже, існує великий вибір комп’ютерних систем для застосування в готелі як
автоматизованих систем керування. Також наявність технічних засобів безпеки
в сучасному готелі є обов’язковою умовою його успішного функціонування.
Надання гарантій безпеки – показник певної якості обслуговування, фактор
залучення гостей і можливість знаходження їхлояльності в майбутньому.
Проте для свого курортного готелю у Полтавській області я запровадила б
інновацію мультимедійних технологій, зокрема довідників, буклетів, каталогів.
Адже на сьогодні та в період пандемії це є досить популярно та зручно
вирішити все в онлайн режимі. Електронні каталоги готелю зможуть допомогти
гостю віртуально подорожувати номерами різних категорій, залами ресторанів,
конгрес-центрів, вестибюлю, подивитися повну інформацію про готельне
підприємство, ознайомитися зі спектром послуг, що надаються, системою пільг
і знижок. Використання мультимедійних технологій дає можлвість оперативно
надавати потенційному гостю інформацію про готель і тим самим дозволяє
швидко і безпомилково вибрати той готельний продукт, якого потребує гість.

8.

Я вважаю, що використання сучасних технологій в готельному обслуговуванні є невід'ємною частиною розвитку
готельного бізнесу в умовах конкуренції. Сучасні технолгічні інновації дозволяють підтримувати високий рівень
обслуговування, розширювати спектр послуг в готельному комплексі послуг, удосконалювати систему управління,
посилити контроль за роботою персоналу, а також забезпечити високий рівень безпеки для гостей.

9.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ:
Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми :
Університетська книга, 2010. – 334 с. Сумина О.Н. Развитие рынка технологических
инноваций в Украине в процессе интернационализации науки и технологии / О.Н. Сумина,
Ю.Я Ткачук. // Маркетинг и менеджмент инноваций. – 2011. – №2. – С. 139-144.
Яковец Ю.В. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование. М.: РАГС,
2003. 230 с. Инновационные методы стимулирования и развития новых услуг в сфере
гостеприимства. – М.: ОАО «ГАО «Москва», 2007. – 96 с

10.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила