832.40K
Категории: БиологияБиология ГеографияГеография

Біосфера як цілісна система

1.

Біосфера як цілісна система

2.

Біосфера – це сукупність екосистем Землі

3.

Межі біосфери
в атмосфері- 15-20 км;
в гідросфері -11 км;
в літосфері – 2-4 км

4.

Жан Батіст Ламарк
(1802 рік) започаткував вчення про
біосферу
Едуард Зюсс (1875рік)Запропонував поняття
«біосфера»

5.

Володимир
Вернадський
• видатний
вітчизняний
учений;
• перший президент
Української
академії наук;
• основоположник
вчення про
біосферу та
ноосферу

6.

Біосфера являє собою оболонку життя область існування живої речовини.

7.

Властивості живої
речовини:
❑Сумарна біомаса
❑Хімічний склад
❑Запасна енергія
❑Постійний обмін з довкіллям

8.

Біохімічні функції живої речовини
Газова – полягає у впливові живих організмів у процесі
своєї життєдіяльності на газовий склад атмосфери;
Окисно -відновна – за допомогою живих організмів у
грунті, воді та повітрі окислюються або відновлюються
певні сполуки;
Концентраційна- полягає у поглинанні живими
істотами певних хімічних елементів з навколишнього
середовища і накопичення їх у своїх огранізмах

9.

Властивості біосфери
ЦІЛІСНІСТЬ
РІЗНОМАНІТТЯ
СТІЙКІСТЬ І ЗДАТНІСТЬ ДО
САМОРЕГУЛЯЦІЇ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНІСТЬ
КОЛООБІГ РЕЧОВИН І ПОТІК
ЕНЕРГІЇ

10.

Ключові етапи розвитку біосфери
1. Виникнення життя на Землі й розвиток
біосфери
2. Ускладнення біосфери і збільшення
біорізноманіття
3. Поява людини і перетворення біосфери під
її вливом у ноосферу

11.

12.

Передумови формування ноосфери
1.Розселення людини по всій планеті та повне панування над
іншими біологічними видами
2.Глобалізація, зміцнення зв'язків між державами, формування
глобальних систем звязку та єдиних інфомаційних систем
3.Використання нових джерел енергії, що дає змогу людям
стати ще важливішою геологічною силою
4.Розвиток демократії, рівність усіх людей, зростання їхнього
добробуту, припинення війн
5. Розвиток науки, створення умов для вільного розвитку
наукової думки
6. Розширення біосфери шляхом космічної експансії людини та
підкорення інших планет

13.

В.І.Вернадський:
ноосфера — це гармонійне
поєднання природи і суспільства,
це торжество розуму і гуманізму,
це злиті воєдино наука,
суспільний розвиток і
державна політика
на благо людини,
це — світ без зброї, воєн
і екологічних проблем,
це — мрія, мета, що стоїть
перед людьми доброї волі,
це — віра у велику місію науки
і людства, озброєного наукою.
English     Русский Правила