Вакциналар мен вакциналыќ профилактика Жаѕа вакциналарды дайындау принциптері
Сабаќтыѕ жоспары:
Эдвард Дженнер (1749-1823) - аєылшын дјрігері, шешекке ќарсы алєашќы вакцина дайындаєан жјне адам аєзасына сиыр шешігініѕ ќауіпсіз вирусын енг
Луи Пастер (1822-1895) – француз микробиологы жјне химигі. Ќўтыру инфекциясына ќарсы вакцина ашќан. Одан бўрын микробардыѕ вируленттілігініѕ т
Николай Фёдорович Гамалея (1859-1949) – орыс дјрігері, микробиолог жјне эпидемиолог, академик. Парижде Пастер лабораториясында 1 жыл бойы ќўты
Вакциналар (лат. vacca - сиыр) – жўќпалы аурлардыѕ алдын алу маќсатында белсенді спецификалыќ иммунитетті ќалыптастыру їшін арналєан ауру ќо
Вакцинация (иммунопрофилактика) – иммундыќ жїйеге аурулардыѕ алдын алу їшін биологиялыќ, химиялыќ жјне физикалыќ факторлармен јсер ету
Вакцинациялау маќсаты – жўќпалы ауруларєа ќарсы спецификалыќ иммундыќ жауапты ќалыптастыру
Вакцинаны алєашќы рет аєзаєа енгізгенде антиденелердіѕ тїзілу процесініѕ кезеѕдері:
Біріншілік иммундыќ жауапта IgM, ал екіншілік иммундыќ жауапта IgG белсенді болады. Вакцинаны 2-ші рет енгізгенде иммундыќ жауап тез жјне ќарќ
Вакциналардыѕ алыну јдісіне ќарай жіктелуі
Тірі, аттенуацияланєан вакциналар - микроаєзаларды ќолайсыз жаєдайларда ґсіру арќылы вируленттігін тґмендету жолымен алынады
Тірі, аттенуацияланєан вакциналардыѕ кемшілікткері
Тірі, аттенуацияланєан вакциналарды енгізуге болмайды:
Ґлтірілген вакциналар - жоєары иммуногенді микроаєзалардыѕ штаммдарын ќыздыру, ультракїлгін сјуле жјне химиялыќ заттармен белсенділігін
Ґлтірілген вакциналардыѕ кемшіліктері
Ґлтірілген вакциналардыѕ артыќшылыќтары
Химиялыќ вакциналар – микроаєзалардан протективті антигендерді бґліп алынєан вакцина (холераєа ќарсы вакцина)
Жасанды вакциналар – јртїрлі спецификалыќ эпитоптарды жалпы тасымалдаушы-полиэлектрлитпен жјне адъювантпен байланыстыру арќылы жасала
Гендік-инженерлік вакциналар – антигендік детерминантты баќылаушы гендерді сјйкес антигендерді ґндіретін басќа микроаєзаєа кґшіру жолы
Анатоксиндер
Вакцинаны енгізуге ќарсы кґрсеткіштер:
Вакцинацияныѕ асќынулары:
Вакцина енгізу кїнтізбесі:
Вакцина енгізу кїнтізбесі:
181.50K
Категория: МедицинаМедицина

Вакциналар мен вакциналыќ профилактика. Жаѕа вакциналарды дайындау принциптері

1. Вакциналар мен вакциналыќ профилактика Жаѕа вакциналарды дайындау принциптері

Вакциналар мен
вакциналық
профилактика
Жаңа вакциналарды
дайындау принциптері

2. Сабаќтыѕ жоспары:

Сабақтың жоспары:

3. Эдвард Дженнер (1749-1823) - аєылшын дјрігері, шешекке ќарсы алєашќы вакцина дайындаєан жјне адам аєзасына сиыр шешігініѕ ќауіпсіз вирусын енг

Эдвард Дженнер (1749-1823) ағылшын дәрігері, шешекке
қарсы алғашқы вакцина
дайындаған және адам ағзасына
сиыр шешігінің қауіпсіз
вирусын енгізу жолын ашқан.
1803 жылдан Лондандағы
шешекке қарсы егу қоғамының
алғашқы жетекшісі
(қазір Дженнер институты).

4. Луи Пастер (1822-1895) – француз микробиологы жјне химигі. Ќўтыру инфекциясына ќарсы вакцина ашќан. Одан бўрын микробардыѕ вируленттілігініѕ т

Луи Пастер
(1822-1895) – француз
микробиологы және
химигі.
Құтыру инфекциясына
қарсы вакцина ашқан.
Одан бұрын
микробардың
вируленттілігінің
төмендетіп, вакциналар
алуды анықтаған.

5. Николай Фёдорович Гамалея (1859-1949) – орыс дјрігері, микробиолог жјне эпидемиолог, академик. Парижде Пастер лабораториясында 1 жыл бойы ќўты

Николай Фёдорович
Гамалея (1859-1949)
– орыс дәрігері, микробиолог
және эпидемиолог, академик.
Парижде Пастер
лабораториясында 1 жыл бойы
құтыруды зерттеген. Құтыруға
қарсы вакцинаны және егу әдісін
игеріп, Одессаға қайтқан. Бұл
жерде И.И.Мечниковпен бірге
лаборатория (қазір И.И.Мечников
атындағы ҒЗИ)ашып, зерттеу
жұмыстарын жүргізген.

6. Вакциналар (лат. vacca - сиыр) – жўќпалы аурлардыѕ алдын алу маќсатында белсенді спецификалыќ иммунитетті ќалыптастыру їшін арналєан ауру ќо

Вакциналар (лат. vacca - сиыр)
– жұқпалы аурлардың алдын
алу мақсатында белсенді
спецификалық иммунитетті
қалыптастыру үшін арналған
ауру қоздырғыштарының
немесе олардың протективті
(қорғаныс) антигендірінің
препараттары

7. Вакцинация (иммунопрофилактика) – иммундыќ жїйеге аурулардыѕ алдын алу їшін биологиялыќ, химиялыќ жјне физикалыќ факторлармен јсер ету

Вакцинация
(иммунопрофилактика) –
иммундық жүйеге аурулардың
алдын алу үшін биологиялық,
химиялық және физикалық
факторлармен әсер ету

8. Вакцинациялау маќсаты – жўќпалы ауруларєа ќарсы спецификалыќ иммундыќ жауапты ќалыптастыру

Вакцинациялау мақсаты –
жұқпалы ауруларға қарсы
спецификалық иммундық
жауапты қалыптастыру

9. Вакцинаны алєашќы рет аєзаєа енгізгенде антиденелердіѕ тїзілу процесініѕ кезеѕдері:

Вакцинаны алғашқы рет ағзаға енгізгенде
антиденелердің түзілу процесінің кезеңдері:
1-кезең
Жасырын кезең немесе “лаг-фаза”
- антигенді (вакцинаны) ағзаға енгізу
мен қанда антиденелердің
пайда болу аралығы
(бірнеше күннен 2 аптаға дейін)
2-кезең
Өсу кезеңі
- қанда антиденелердің көбеюі
(4 күннен 4 аптаға дейін)
3-кезең
Бәсеңдеу кезеңі
- қанда антиденелердің саны ең
жоғары деңгейге жеткенде басталады,
алдымен олардың саны тез азайып,
соңынан бірнеше жылдар немесе
онжылдар бойы жаймен төмендейді

10. Біріншілік иммундыќ жауапта IgM, ал екіншілік иммундыќ жауапта IgG белсенді болады. Вакцинаны 2-ші рет енгізгенде иммундыќ жауап тез жјне ќарќ

Біріншілік иммундық жауапта IgM, ал
екіншілік иммундық жауапта IgG
белсенді болады.
Вакцинаны 2-ші рет енгізгенде иммундық
жауап тез және қарқынды түзіледі, “лагфаза” болмайды немесе өте қысқа,
антиденелер қысқа мерзімде тез
жоғарылайды және ағзада өте ұзақ уақыт
сақталады.
1-ші және 2-ші вакцинация аралығы – 1-2
ай

11. Вакциналардыѕ алыну јдісіне ќарай жіктелуі

Вакциналардың алыну әдісіне қарай
жіктелуі
Тірі,
аттенуацияланған
(әлсіз) вакциналар
Жасанды
вакциналар
Өлтірілген
вакциналар
Гендік-инженерлік
вакциналар
Химиялық
вакциналар
Анатоксиндер

12. Тірі, аттенуацияланєан вакциналар - микроаєзаларды ќолайсыз жаєдайларда ґсіру арќылы вируленттігін тґмендету жолымен алынады

Тірі, аттенуацияланған вакциналар микроағзаларды қолайсыз жағдайларда
өсіру арқылы вируленттігін төмендету
жолымен алынады
Қызылшаға қарсы
вакцина
Тұмауға қарсы
вакцина
Туберкулезге қарсы
(BCG) вакцина
Паротитке қарсы
вакцина
Салға қарсы
вакцина
Қызамыққа қарсы
вакцина
Жаңа бағыт –
қысқа мерзім өмір сүретін, бірақ иммунитетті
қалыптастыратын вакциналық мутантты штаммдар алу

13. Тірі, аттенуацияланєан вакциналардыѕ кемшілікткері

Тірі, аттенуацияланған вакциналардың
кемшілікткері
Вакциналық вирус күшінің жоғарылауы
мүмкін (вакцинаға байланысты дамыған сал)
Басқа вакциналармен бірге енгізуге
болмайды, себебі біреуінің әсері болмайды
Термотұрақсыз
Айналымдағы табиғы вирус вакциналық
вирустың репликациялануын тежеп, әсерін
төмендетеді

14. Тірі, аттенуацияланєан вакциналарды енгізуге болмайды:

Тірі, аттенуацияланған вакциналарды
енгізуге болмайды:
Стероидтық, иммунодепресанттар,
радиотерапия қабылдаушы науқастарға;
Лимофома және лейкозбен ауыратын
науқастарға;
Жүкті әйелдерге

15. Ґлтірілген вакциналар - жоєары иммуногенді микроаєзалардыѕ штаммдарын ќыздыру, ультракїлгін сјуле жјне химиялыќ заттармен белсенділігін

Өлтірілген вакциналар - жоғары иммуногенді
микроағзалардың штаммдарын қыздыру,
ультракүлгін сәуле және химиялық заттармен
белсенділігін жою арқылы дайындалады
Көк жөтелге қарсы
вакцина
Сүзекке қарсы
вакцина
Лептоспирозға қарсы
вакцина
Тырысқаққа қарсы
вакцина
Энцефалитқа қарсы
вакцина

16. Ґлтірілген вакциналардыѕ кемшіліктері

Өлтірілген вакциналардың
кемшіліктері
Тұрақсыз гуморалдық иммунитет
қалыптастырады (сондықтан бірнеше
рет қайталанады)
Адъюванттармен (вакцинамен бірге
иммундық жауапты жоғарылатады)
бірге енгізулуі тиіс

17. Ґлтірілген вакциналардыѕ артыќшылыќтары

Өлтірілген вакциналардың
артықшылықтары
Басқа вакциналармен бірге енгізуге
болады
Термотұрақты

18. Химиялыќ вакциналар – микроаєзалардан протективті антигендерді бґліп алынєан вакцина (холераєа ќарсы вакцина)

Химиялық вакциналар –
микроағзалардан протективті
антигендерді бөліп алынған
вакцина (холераға қарсы вакцина)

19. Жасанды вакциналар – јртїрлі спецификалыќ эпитоптарды жалпы тасымалдаушы-полиэлектрлитпен жјне адъювантпен байланыстыру арќылы жасала

Жасанды вакциналар –
әртүрлі спецификалық эпитоптарды жалпы
тасымалдаушы-полиэлектрлитпен және адъювантпен
байланыстыру арқылы жасалады
Рекомбинантты вакциналар – вакциналарды
молекулалақ клондау жолымен алу
Генетикалық вакциналар (ДНК-вакцина) – патогеннің
ағзаға енгізгенде ақуыздардың синтезделуін және
оларға қарсы иммундық жауаптың түзілуін
қамтамасыз ететін нуклеин қышқылы
Антиидиотиптік вакциналар – антиген эпитопы мен
антигенге қарсы идиотиптік антиденелерді танитын
антиидиотиптік антиденелердің белсенді
орталықтарының арасында ұқсастық болуымен
негізделеді

20. Гендік-инженерлік вакциналар – антигендік детерминантты баќылаушы гендерді сјйкес антигендерді ґндіретін басќа микроаєзаєа кґшіру жолы

Гендік-инженерлік вакциналар –
антигендік детерминантты бақылаушы
гендерді сәйкес антигендерді өндіретін
басқа микроағзаға көшіру жолымен
дайындалады (вирустық гепатит В)

21. Анатоксиндер

Дифтерияға қарсы
вакцина
Тырысқаққа қарсы
вакцина
Стафилококқа қарсы
вакцина
Анатоксиндер – тұрақты антитоксикалық иммунитет
қалыптастырады, басқа вакциналармен бірге қолдануға болады.
Анатоксиндер экзотоксинді формальдегидпен ерекше
температуралық режимде өңдеу жолымен алынады, бұл процесс
экзотоксинде зарарсыздандырады, бірақ иммуногендік
детерминанттарын зақымдамайды

22. Вакцинаны енгізуге ќарсы кґрсеткіштер:

Вакцинаны енгізуге қарсы
көрсеткіштер:
Жедел қабыну аурулары
Аурудың орташа ауыр және ауыр дәрежелері

23. Вакцинацияныѕ асќынулары:

Вакцинацияның асқынулары:
Токсикалық реакциялар
Аллергиялық реакциялар
Жүйке жүйесінің зақымдануы
Интеркуррентные инфекции
Жасырын процестердің және созылмалы
жұқпалы инфекциялардың өршуі

24. Вакцина енгізу кїнтізбесі:

Вакцина енгізу күнтізбесі:
Жасына байланысты
Жасы
Туб-ез
(БЦЖ)
Вир-қ
гепатит
В
Сал
1-4 күн
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2 ай
3 ай
4 ай
12-15 ай
+
Көк
жөтел,
дифт-я,
тырыс-қ
(АКДС)
Дифт-я,
тырыс-қ
(АДС)
Дифт-я
(АД-М)
Дифт-я,
тырыс-қ
(АДСМ)
Қызылша
Эпид
паротит
+
+

25. Вакцина енгізу кїнтізбесі:

Вакцина енгізу күнтізбесі:
Жасына байланысты
Жасы
Туб-ез
(БЦЖ)
18 ай
Вир-қ
гепатит
В
Сал
Көк
жөтел,
дифт-я,
тырыс-қ
(АКДС)
Дифт-я,
тырыс-қ
(АДС)
Дифт-я
(АД-М)
Дифт-я,
тырыс-қ
(АДСМ)
Қызылша
Эпид
паротит
+
7 жас
+
12 жас
+
+
+
+
+
16 жас
+
Әр 10
жыл
сайын
+
English     Русский Правила