Perfect competition
Мысал
Ерекшелігі
Шарттар
Пачкадағы шайға сұраныс пен ұсыныс
2.09M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Perfect competition

1. Perfect competition

2.

Жетілген бәсеке - бұл көптеген сатып
алушылар мен сатушылар өзара қарымқатынас ететін нарық моделі.Барлық
нарық субъектілері тең құқықтар мен
мүмкіндіктерге ие.

3. Мысал

*
Қара бидай ұн нарығы бар деп есептейік. Бұл
нарықта сатушыларды (5 компаниялары) және
тұтынушылар өзара қарым қатынас жасайды. Бұл
нарыққа оңай өз өнімдерін ұсынатын жаңа
қатысушы енгізуге болады. Бұл нарықтық моделді
жетілген бәсекелестік деуге болады.

4. Ерекшелігі

Нарықтағы жетілген бәсекелестіктің ерекшелігі сатып
алушымен сатушы тауардың бағасына әсер ете алмайды
.Өнім бағасы нарықта анықталады.
*

5. Шарттар

1)
2)
3)
4)
5)
6)
нарықтың біртектілігі;
өнімді сатушылар мен сатып алушылар дың
шексіз саны;
монополия және монопсонияның болмауы
мемлекеттік немесе мүдделі тұлғалар
емес,нарық қана тауарлардың бағасын қояды
қоғамның барлық мүшелері үшін экономикалық
және кәсіпкерлік бірдей қызметті жүргізу
нарықтың барлық ойыншыларының негізгі
экономикалық көрсеткіштері туралы ашық
ақпарат , яғни сұраныс пен ұсыныс туралы.
*

6.

* Артықшылықтары:
қоғамға қажет тауарларды өндіруде ресурстарды тиімді
пайдалануға мүмкіндіктің болуы;
тез өзгеріп отыратын өндіріс жағдайларына икемді болып,
оларға тез көмектесе алатындығы;
тауарлардың жаңа түрлерін жасау саласына жаңа техника
мен технология енгізуге, өндірісті ұйымдастырып
басқарудың жетілген әдістерін қолдануға, ғылымитехникалық жетістіктерді ұнамды пайдалануға жағдайлар
тудыратындығы;
өндірушілерді көптүрлі қажеттіктерді қанағаттандыруға,
тауарлар мен қызметтердің сапасын жоғарылатуға
мақсаттандыруы.

7.

Кемшіліктері:
ұдайы өндірілмейтін ресурстарды (ормандар, табиғи
жануарлар, жер, теңіз, мұхит қоймалары) сақтауға
көмектеспейді;
қоршаған ортаны қорғауда негативтік бағытта болады;
ұжымдық тауарларға бағытталған тауарлар мен қызметтер
(дамбалар, жолдар, қоғамдық көлік) өндірісінің дамуын
қамтамасыз етпейді;
фундаментальдық ғылымның, жалпы білім беру жүйесінің,
қалалық шаруашылықтың көп элементтерінің дамуына
жағдай жасамайды;
еңбек, табыс, демалу құқықтарына кепілдік бермейді;
әлеуметтік әділетсіздік пен қоғамның байлар мен
кедейлерге бөлінуіне бөгет жасайтын механизмдері жоқ

8.

*—сұраныс заңы: сатып алушы баға
кемігенде, басқа шарттар тұрақты
болса, тауарларды көбірек алады,
баға жоғарыласа – азырақ алады;
*—ұсыныс заңы: басқа шарттар
тұрақты болса, баға жоғарылағанда
сатушы сату үшін тауарларды көп
өндіреді де оны сатуға ұсынады, баға
кемігенде аз ұсынады

9. Пачкадағы шайға сұраныс пен ұсыныс

Баға
Сұраныс
Ұсыныс
Баға
Сұраныс
Ұсыныс
0
40
0
70
20
30
10
35
10
90
10
35
30
30
20
100
5
45
Баға өскенде
сұраныс
төмендейді,
ұсыныс өседі.
*
English     Русский Правила