Найглобальніші проблеми людства
Демографічна проблема
Енергетична і сировинна проблеми
Сутність проблеми
Шляхи вирішення
Екстенсивний
Інтенсивний
Альтернативні джерела енергії
Висновок
Продовольча проблема
Продовольча проблема
Шляхи подолання проблеми
Екологічні проблеми
Екологічні проблеми
Забруднення атмосфери
Забруднення гідросфери
Забруднення біосфери
Шляхи вирішення проблеми
Всі глобальні проблеми взаємопов'язані й тому можуть бути вирішені тільки в комплексі і тільки спільними зусиллями Світового
11.88M
Категория: ЭкологияЭкология

Сировинна, енергетична екологічна проблеми

1.

Драбенюк Н.А.,
учитель географії
Христинівської ЗОШ І-ІІІ ст.

2. Найглобальніші проблеми людства

- демографічна проблема
- продовольча проблема
- енергетична і сировинна проблема
- екологічні проблеми

3. Демографічна проблема

ДЕМОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА
У цілому демографічна
проблема нині полягає в
стрімкому зростанні
населення в країнах, що
розвиваються. Стрімке
зростання їх населення —
одна з причин існування
великої армії безробітних
і бездомних. Щоб
попередити можливі
демографічні
катастрофи, уряди більш
як 100 країн почали
реалізовувати програму
планування сім'ї.

4.

ООН: Прогноз населення Землі
до 2050 року
Населення Ефіопії, яке складає на даний момент 83
мільйони чоловік і посідає 15 місце у світі, збільшиться
до 174 мільйонів чоловік і займатиме 9 місце до 2050
року.
Індія займе 1-ше місце - 1,6 млрд. осіб, Китай 2-ге - 1,4
млрд. осіб.

5. Енергетична і сировинна проблеми

Нині людство впритул наблизилося до межі
вичерпання найдоступніших, а тому і
найдешевших видів органічних і мінеральних
ресурсів. Дуже виснажені й біологічні ресурси
Світового океану (риба, кальмари, криль,
морські водорості тощо).

6. Сутність проблеми

Це проблема надійного забезпечення людства
паливом і сировиною. Обмеженість ресурсів та
їх вичерпаність ставить людство перед
необхідністю жорстокої економії енергії,
використання нових ресурсозберігаючих
технологій.

7. Шляхи вирішення

Екстенсивний
Інтенсивний

8. Екстенсивний

Спосіб збільшення обсягів виробництва шляхом
кількісного приросту всіх продуктивних сил

9. Інтенсивний

Інтенсивний шлях передбачає раціональне
використання природних ресурсів. Можливо
більш якісне використання вихідної сировини
або використання більш продуктивних і
безпечних джерел енергії

10. Альтернативні джерела енергії

Сонця
Енергія вітру
Води
Альтернативні
джерела енергії
Біоресурси
Землі

11. Висновок

Необхідність
впровадження альтернативних
джерел енергії з кожним днем стає все більш
очевидною. У майбутньому ж людство буде
попросту
змушене
перейти
на
більш
раціональне використання природних ресурсів
та видобутку енергії, що і вирішить енергетичну та
сировинну проблеми.

12. Продовольча проблема

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА
Цілий ряд чинників зумовив
підвищення цін на продукти
харчування, що досягла нині
найвищого рівня з 1970-их
років. Найбільш надійний
напрямок вирішення
глобальної продовольчої
проблеми - зростання
виробництва продуктів
харчування в голодуючих
державах - країнах Азії,
Африка і Латинської
Америки.

13. Продовольча проблема

Статистика: 6-10 людей недоїдає
У світі 1,2 млрд. людей, які голодують
Щодня з голоду помирає 10 тис. дітей і 25 тис.
дорослих
Проблема голоду на земній кулі з роками не
слабшає.
Про це йдеться в доповіді Продовольчої і
сільськогосподарcької організації ООН (FAO),
оприлюдненій представництвом організації в
Каїрі, (повідомляють Єгипетські ЗМІ).

14. Шляхи подолання проблеми

Екстенсивний шлях, який
полягає в подальшому
розширенні орних,
випасових,
рибопромислових угідь.
Інтенсивний шлях
пов’язаний зі
збільшенням
виробництва продуктів
харчування за рахунок
використання
сільськогосподарських
територій шляхом
механізації

15. Екологічні проблеми

До екологічних проблем належать такі зміни
стану довкілля, які можуть погіршити умови
життєдіяльності людини.

16. Екологічні проблеми

атмосфери
літосфери
гідросфери
біосфери
Світового
океану
мінеральних
ресурсів

17. Забруднення атмосфери

Парниковий ефект
Кислотні дощі
Руйнування озонового шару
Утворення смогів

18. Забруднення гідросфери

Головні речовини-забруднювачі:
Мінеральні добрива
Стічні води
Отрутохімікати
Пестициди
Побутові відходи
Нафта

19. Забруднення біосфери

Деградація ґрунтів
Знищення лісів
Збільшення площі пустель
Зменшення чисельності рослинного і
тваринного світу

20. Шляхи вирішення проблеми

Перебудова екологічного мислення
Перебудова екологічної освіти
Перехід до нових безвідходних та
маловідходних технологій
Економне використання природносировинних ресурсів

21. Всі глобальні проблеми взаємопов'язані й тому можуть бути вирішені тільки в комплексі і тільки спільними зусиллями Світового

співтовариства.
English     Русский Правила