904.96K
Категория: МедицинаМедицина

Көпір тәрізді протез

1.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Тақырыбы:
Көпір тәрізді протез
Орындаған: Кидирова Д
Қабылдаған: Ахмедова.А.Н
Тобы: стк-330

2.

Көпір тәрізді протез
.
Көпір тәрізді протез – бұл «көпірге» ұқсас
алынбайтын ортопедиялық құрылым. Олар
тірек тістерге сауыттар, штифті бар
сауыттармен, салмалармен бекиді. Олардың
ерекшелігі жасанды тістерден тұратын
аралық бөлігінің болуында. Көпір тәрізді
протез бір немесе бірнеше тіс ақауында
қолданылады. Ол бір немесе бірнеше тіс
ақауында қолданылады

3.

Көпір тәрізді протез түрлері
• Қалыпталып – дәнекерленген
• Тұтас құйылған
• Металлокерамикалық
• Металлопластмассалы
• Пластмассалы
• Оксид цирконий негізінде

4.

ЖОСПАР
I КІРІСПЕ
II НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. Көпір тәрізді протез
2. Көпір тәрізді протез түрлері
3. Протезді дайындаудың клиникалық-лабораториялық кезеңдері
III ҚОРЫТЫНДЫ
IV ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

5.

Штампталып-дәнекерленіп жасалынатын көпіртәрізді
протезді дайындаудың клиникалық-лабораториялық
кезеңдері.
Клиникалық кезеңдері
Лабораториялық кезеңдері
1. Пациентті тексеру, диагноз
қою (алдын ала, нақты), өзара
келісім жасау, конструкцияны
таңдау, емдеу жоспарын құру,
тірек сауыттардың астына
тістерді егеу. Қалып алу.
1. Гипстен модель құю.
Қажет болған жағдайда тістеу
валигімен балауызды негіз
дайындау.
2. Жақтардың орталық ара
қатынасын анықтау
2. Модель құю. Модельді
окклюдаторға гипстеу. Тісті
мүсіндеу, тіс штамптарын алу,
тірек тістерді штамптау.
3. Сауыттарды тірек тістерге
шақтап, өлшеп, кигізіп көріп,
жақтан (шақтап, өлшеп, кигізіп
киілген сауытпен бірге) қалып
алу
3. Тірек сауыттармен бірге
модель құю. Модельді
окклюдаторға гипстеу;
Көпіртәрізді протездің аралық
бөлігін балауыздан мүсіндеу.
Құю. Дәнекерлеу. Ағарту.
4. Көпіртәрізді протезді ауыз
қуысында шақтап, өлшеп,
кигізіп көру.
4. Көпіртәрізді протезді
тегістеп, жылтырату
5. Көпіртәрізді протезді
цементке бекіту.

6.

Бүтіндей құйылып жасалатын көпіртәрізді протезді
дайындаудың клиникалық-лабораториялық
кезеңдері.
Клиникалық кезеңдері
Лабораториялық кезеңдері
1. Пациентті тексеру, диагноз қою
(алдын ала, нақты), өзара келісім
жасау, конструкцияны таңдау,
емдеу жоспарын құру, тірек
сауыттардың астына тістерді егеу.
Қалып алу
1. Құрастырмалы модель құю.
Қажет болған жағдайда тістеу
валигімен балауызды негіз
дайындау.
2. Жақтардың орталық
арақатынасын анықтау
2. Көпіртәрізді протездің
конструкциясын балауыздан
мүсіндеу. Құю. Өңдеу.
3. Бүтіндей құйылып жасалатын
көпіртәрізді протезді ауыз
қуысында шақтап, өлшеп, кигізіп
көру.
3. Көпіртәрізді протезді тегістеп,
жылтырату
4. Көпіртәрізді протезді цементке
бекіту.

7.

Металлкерамикалы көпіртәрізді протезді дайындаудың
клиникалық-лабораториялық кезеңдері.
Клиникалық кезеңдері
Лабораториялық кезеңдері
1. Пациентті тексеру,
диагноз қою (алдын ала,
нақты), өзара келісім жасау,
конструкцияны таңдау,
емдеу жоспарын құру, тісті
егеу, қосқабатты қалып алу,
керамикалық қабатының
түсін анықтау.
1. Құрастырмалы модель
құю. Көпіртәрізді протез
каркасын балауыздан
мүсіндеу, құю жүйесін
орнату, отқа төзімді
модельді құю, каркасын алу,
каркасты тегістеп
жылтырату.
2. Көпіртәрізді протездің
каркасын ауыз қуысында
шақтап, өлшеп, кигізіп көру.
2. Каркас беткейін майдан
тазарту және оксидті пленка
алу, грунтты қабатты жағу,
дентинді қабатты жағу,
эмальді қабатты жағу және
глазурлеу, соңғы күйдіру.
3. Ауыз қуысында шақтап,
өлшеп, кигізіп көру және
бекіту.
3. Протезді шақтап, өлшеп,
кигізіп көру кезінде
түзетулер жүргізілген
жағдайда, сауыт
лабораторияға ақырғы
глазурлеуге жіберіледі.

8.

Бүтінқұйылған металлпластмассалы көпіртәрізді протезді
дайындаудың клиникалық-лабораториялық кезеңдері.
Клиникалық кезеңдері
Лабораториялық кезеңдері
1. Пациентті тексеру, диагноз
Клиникалық
кезеңдері
Лабораториялық кезеңдері
қою (алдын
ала, нақты), өзара
1. Құрастырмалы модельді
келісім жасау,
1. Пациентті
тексеру,конструкцияны
диагноз
құю. Қажет болған жағдайда
таңдау,
емдеу
жоспарын
қою (алдын ала,
нақты),
тістеу валигімен балауызды
құру,
тірек
сауыттардың 1. Құрастырмалы модельді
өзара
келісім
жасау,
негізболған
дайындау.
құю. Қажет
жағдайда
конструкцияны
астына тістерді
таңдау,
егеу.
емдеу
Қалып
тістеу валигімен балауызды
жоспарын
алу. құру, тірек
негіз дайындау.
сауыттардың астына тістерді
егеу. Қалып алу.
2. Модельді окклюдаторға
2. Жақтардың орталық
арақатынасын
анықтау
2. Жақтардың
орталық
арақатынасын анықтау
2. Модельді
окклюдаторға
гипстеу.
Көпіртәрізді протез
гипстеу.каркасын
Көпіртәрізді
протез
балауыздан
каркасын
балауыздан
мүсіндеу, құю жүйесін орнату,
мүсіндеу,
құюметалды
жүйесін каркасты алу,
құю,
орнату, тегістеу,
құю, металды
жылтырату.
каркасты алу, тегістеу,
жылтырату.
3. Ауыз
қуысында көпіртәрізді
3. Ауыз
қуысында
3. Протездің пластмассалы
протездің
каркасын шақтап,
көпіртәрізді протездің
3. Протездің
пластмассалы
әрленген
беткейін дайындау.
өлшеп,
кигізіп
көру.
каркасын
шақтап,
өлшеп,
әрленген беткейін дайындау.
кигізіп көру.
4. Дайын
көпіртәрізді
4. Дайын
көпіртәрізді
4. Көпіртәрізді протезді соңғы
протезді
ауыз
қуысында 4. Көпіртәрізді протезді соңғы
протезді ауыз қуысында
рет тегістеп,
жылтырату.
рет
тегістеп,
жылтырату.
шақтап,
өлшеп,
шақтап,
өлшеп,
кигізіпкигізіп
көру. көру.
5. Көпіртәрізді
протезді
5. Көпіртәрізді
протезді
цементке
бекіту.
цементке бекіту.

9.

Пластмассадан жасалатын көпіртәрізді протезді
дайындаудың клиникалық-лабораториялық кезеңдері.
Клиникалық кезеңдері
Лабораториялық кезеңдері
1. Пациентті тексеру, диагноз
қою (алдын ала, нақты), өзара
келісім жасау, конструкцияны
таңдау, емдеу жоспарын құру,
тірек сауыттардың астына
тістерді егеу. Қалып алу.
1. Құрастырмалы модельді құю.
Қажет болған жағдайда тістеу
валигімен балауызды негіз
дайындау.
2. Жақтардың орталық ара
қатынасын анықтау.
2. Көпіртәрізді протезді мөлдір
балауыздан мүсіндеу.
Полимеризация әдісімен
балауызды пластмассаға
ауыстыру.
3. Ауыз қуысында көпіртәрізді
протезді шақтап, өлшеп, кигізіп
көру.
3. Көпіртәрізді протезді соңғы
рет тегістеп, жылтырату.
4. Көпіртәрізді протезді
цементке бекіту.
English     Русский Правила