AutoCAD Практикалық тапсырмалар Хамметов А. Оқу-әдістемелік құрал. 2007
Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып көрсетілген жазық фигураларды сызыңдар
Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып көрсетілген жазық фигураларды сызыңдар
Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып көрсетілген жазық фигураны сызыңдар
Салыстырмалы поляр координаталарын пайдаланып дұрыс алтыбүрыш сызыңдар
Салыстырмалы поляр координаталарын пайдаланып дұрыс сегізбүрыш сызыңдар
Стрелка сызу
Эллипс пен шеңберлерді пайдаланып мына фигураны сызыңдар
Көрсетілген жазық фигураны сызыңдар
Шеңбер доғаларын пайдаланып төмендегі фигураларды сызыңдар
Ай және күн сызу
Лента және жұлдыз сызу
Дененің проекциялары
9.17M
Категория: МатематикаМатематика

AutoCAD. Практикалық тапсырмалар

1. AutoCAD Практикалық тапсырмалар Хамметов А. Оқу-әдістемелік құрал. 2007

► Жазықтықта
► Кеңістікте

2. Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып көрсетілген жазық фигураларды сызыңдар

1 тапсырма
Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып
көрсетілген жазық фигураларды сызыңдар
C
N
T
R
300
A
O
B
L
M
P
Q
A(100,100);
AB = LM = 150;
BL = MP = 50;
TR=50;
PQ=350;

3. Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып көрсетілген жазық фигураларды сызыңдар

2 тапсырма
Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып
көрсетілген жазық фигураларды сызыңдар
D
C
M
N
A
O
H B
R
300
L
K
P
Q
A(100,100);
AB = NL = PQ = 150;
AH = 130; RP = RQ;
BK = 250; KP = 150;

4. Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып көрсетілген жазық фигураны сызыңдар

3 тапсырма
Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып
көрсетілген жазық фигураны сызыңдар
C
A
B
O
O(0,0);
OA = 60;
AB = BC = 120;

5. Салыстырмалы поляр координаталарын пайдаланып дұрыс алтыбүрыш сызыңдар

4 тапсырма
Салыстырмалы поляр координаталарын пайдаланып
дұрыс алтыбүрыш сызыңдар
C
B
600
D
O
A
O(0,0);
OA = OB = AB = 150;
AOB = 600;

6. Салыстырмалы поляр координаталарын пайдаланып дұрыс сегізбүрыш сызыңдар

5 тапсырма
Салыстырмалы поляр координаталарын пайдаланып
дұрыс сегізбүрыш сызыңдар
D
C
450
B
O
A
O(0,0);
AB = BC = CD = 100;
OB = 0,5*AB/Sin22,50;

7. Стрелка сызу

6 тапсырма
Салыстырмалы декарт координаталарын пайдаланып
көрсетілген жазық фигураларды сызыңдар
b
d
c
a
a = 60; b = 250;
c = 40; d = 100;

8. Эллипс пен шеңберлерді пайдаланып мына фигураны сызыңдар

7 тапсырма
Эллипс пен шеңберлерді пайдаланып
мына фигураны сызыңдар
B
(C
O
A
D
O(0,0);
OA = OC = 150;
OB = OD = 100;

9. Көрсетілген жазық фигураны сызыңдар

8 тапсырма
Көрсетілген жазық фигураны сызыңдар
C
D
R2
O
Q
A
O
R1
1
P
B
O(0,0); R1 = 30; R2 = 75;
AB = 500; AD = 300;
O1P = O1Q = 60;

10.

9 тапсырма
Шеңбер доғаларын пайдаланып гантела сызыңдар
C
D
A
B
O
O(0,0); AOC = 60 ;
OA = OC = 100;
AB = CD = 200;

11.

10 тапсырма
Эллипс доғаларын пайдаланып ою сызыңдар
D
C
O
3
B
N
O
2
O
1
A
F
M
E
= = = 90 ;
O1A = 100; O1B = 120;
O2C= 90; O2B = 120;
O3C= 30; O3D = 70;
O1M = 125; MF = 30;
O2N= 60; NF = 50;
O3N=80; AF = 30;

12. Шеңбер доғаларын пайдаланып төмендегі фигураларды сызыңдар

11 тапсырма
Шеңбер доғаларын пайдаланып
төмендегі фигураларды сызыңдар
R1
b
R2
R5
d
R6
R3
c
a
R4
R1 = 120; R2 = 80;
R3 = 200; R4 = 140;
R5 = 140; R6 = 60;
a = 150; b = 80;
c = 60; d = 120;

13. Ай және күн сызу

12 тапсырма
Ай және күн сызу
h
R3
R1
a
R2
R1 = 240; R2 = 320;
R3 = 160; a = 80; c = 20; h =120;

14. Лента және жұлдыз сызу

13 тапсырма
Лента және жұлдыз сызу
C
B
M
N
O
A
P
MN = 300; MP = 250;
OA = 240; OB = 80;
= 180; = 360;
x

15.

14 тапсырма
Жазық фигуралар сызу
a
R1
R2
b
R2 = 100;
c
R4
R3
a = 600;
R1 = 120;
b = 400;
c = 250;
R3 = 80;
R4 = 90;
= 1200;

16.

15 тапсырма
Деталдың екі
проекциясын сызу

17.

16 тапсырма
Деталдың екі
проекциясын сызу

18.

17 тапсырма
Деталдың екі
проекциясын сызу

19.

18 тапсырма
Деталдың екі
проекциясын сызу

20.

19 тапсырма
Деталдың екі
проекциясын сызу

21.

20 тапсырма
Деталдың екі
проекциясын сызу

22.

21 тапсырма
Деталдың екі
проекциясын сызу

23.

22 тапсырма
Деталдың екі
проекциясын сызу

24.

23 тапсырма
Деталдың екі
проекциясын сызу

25.

24 тапсырма
Деталдың екі
проекциясын сызу

26.

25 тапсырма
Деталдың екі проекциясын сызу

27.

26 тапсырма
Деталдың екі проекциясын сызу

28.

27 тапсырма
Деталдың екі проекциясын сызу

29.

28 тапсырма
Деталдың екі проекциясын сызу

30.

29 тапсырма
Деталдың екі проекциясын сызу

31.

30 тапсырма
Деталдың екі проекциясын сызу

32.

31 тапсырма
Деталдың екі проекциясын сызу

33.

32 тапсырма
Деталдың қималарын сызу

34.

33 тапсырма
Деталдың екі проекциясын және
кесу көрінісін сызу

35. Дененің проекциялары

1 тапсырма
d
Дененің
проекциялары
c
R1 = 120;
R2 = 80;
R3 = 40;
R2
R3
b
R1
bR4 = 20;
a = 480;
b = 320;
c = 60;
R4
d = 80;
e = 40;
e
a

36.

Дененің жалпы көрінісі

37.

2 тапсырма
N
K
D
M
L
C
AB = DC = 500;
BC = AD = 400;
KL = MN = 260;
A
B
LM = KN = 420;
b

38.

39.

3 тапсырма
N
K
M
L
C
B
O
A
OA = OB = 260;
OC = OD = 180;
KL = MN = 240;
D
LM = KN = 300;
b

40.

41.

240
80
240
4 тапсырма

42.

43.

5 тапсырма
N
O
M
D
S
R
L
K
C
OM = ON = 400;
O1A = O1M1= O1D = 400;
M1
Q
O1
O1B = O1C = 200;
O2P = O2Q = 100;
O2
O1Q = M1Q = 200;
A
P
B
KL = RS = 430;

44.

45.

6 тапсырма
C
B
R3
R5
O
A
R4
R6
R2
R1
OA = OB = 200;
OC = 250;
R1 = 150; R2 = 100;
R3 = 100; R4 = 150;
R5 = 200; R6 = 400;

46.

47.

7 тапсырма

48.

49.

8 тапсырма

50.

51.

9 тапсырма

52.

53.

10 тапсырма

54.

55.

11 тапсырма

56.

57.

12 тапсырма

58.

59.

13 тапсырма

60.

61.

14 тапсырма

62.

63.

15 тапсырма
a = 300
d
b = 200
c = 180
d = 100
R5
h = 120
R2
h
a
R4
c
R1 = 30
R2 = 60
R1
R3
b
R3 = 70
R4 = 100
R5 = 200
= 30

64.

65.

16 тапсырма

66.

17 тапсырма

67.

18 тапсырма

68.

19 тапсырма

69.

20 тапсырма

70.

21 тапсырма

71.

22 тапсырма

72.

23 тапсырма

73.

24 тапсырма

74.

25 тапсырма

75.

26 тапсырма

76.

27 тапсырма

77.

28 тапсырма

78.

29 тапсырма

79.

30 тапсырма

80.

31 тапсырма

81.

32 тапсырма

82.

33 тапсырма

83.

34 тапсырма

84.

35 тапсырма

85.

36 тапсырма

86.

37 тапсырма

87.

38 тапсырма

88.

39 тапсырма

89.

40 тапсырма

90.

41 тапсырма

91.

42 тапсырма

92.

43 тапсырма
English     Русский Правила