ВОДОРОСТІ
Мета уроку
ПЛАН
Загальна характеристика
Середовище існування
Морфологія
Морфологія
Спосіб живлення
Спосіб живлення
Способи розмноження
Пігменти водоростей
Відділи водоростей
Питання до уроку
Правильні відповіді
Цікавинки
Домашнє завдання
Дякую за увагу!
1.52M
Категория: БиологияБиология

Водорості. Загальна характеристика

1. ВОДОРОСТІ

Загальна характеристика

2. Мета уроку

Познайомитись:
з середовищем існування водоростей;
особливостями будови, живлення та
розмноження;
класифікацією водоростей.
Робити висновки:
про водорості, як найпростіші
рослинні організми.

3. ПЛАН

1. Загальна характеристика:
середовище існування;
морфологія (особливості будови);
спосіб живлення;
способи розмноження;
пігменти водоростей.
2. Систематика

4. Загальна характеристика

Відділ ВОДОРОСТІ
Альгологія – наука про водорості;
близько 50 тис. видів;
виникли приблизно 800 млн.р.тому;
нижчі рослини – відсутні органи
Пліній Старший,
давньоримський вчений - перші
описи водоростей,
23 – 79 р.р. н.е.

5. Середовище існування

Екологічні групи:
планктон - у шарах води;
бентос – придонні форми.
водні (морські, прісні водойми),
наземні, ґрунт, кора дерев, сніг,
лід, всередині організмів
Умова для життя - світло, волога

6. Морфологія

Будова тіла:
одноклітинні,
колоніальні;
багатоклітинні.
Розміри тіла
декілька мм – десятки м
Макроцистис –
довжиною до 45 м

7. Морфологія

Тіло - талом – слань
немає органів;
деякі мають клітину для прикріплення –
ризоїд;
відсутні специфічні тканини

8. Спосіб живлення

автотрофний – фотосинтез;
великий хлоропласт - хроматофор;
зелений пігмент (барвник) –
хлорофіл.
Спіральний
хроматофор у
спірогіри
У вигляді
Чашовидний у
незамкненого
хламідомонади
кільця у улотрикса

9. Спосіб живлення

гетеротрофний – поглинання
готових речовин поверхнею тіла;
без світла – окремі водорості
Хламідомонада

10. Способи розмноження

вегетативне – частинами слані;
нестатеве – спорами;
статеве – гаметами (статевими
клітинами).
Статеві органи
харових
водоростей →
← Схема статевого
розмноження
хламідомонади

11. Пігменти водоростей

Пігменти вловлюють світло на різних
глибинах
хлорофіл – зелений;
ксантофіл – жовтий;
каротин – червоний,
помаранчевий;
фікобілін, фікоеритрин
– червоний;
фікоціанін - синій

12. Відділи водоростей

Золотисті
Жовто-зелені
Червоні
Зелені
Бурі
Діатомові

13. Питання до уроку

1. Як називають науку про водорості?
2. Чому водорості відносять до нижчих
рослин?
3. Яке середовище існування мають
водорості? Чому?
4. Як називають тіло водоростей?
5. Які способи живлення характерні для
водоростей?
6. Як називають хлоропласт водоростей?
7. Як розмножуються водорості?
8. На чому заснована класифікація
водоростей?

14. Правильні відповіді

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Альгологія
Тіло немає органів та специфічних тканини.
Водне, тому що не розвинені органи і
тканини.
Талом або слань.
Частіше автотрофне, інколи – гетеротрофне.
Хроматофор.
Нестатево (спорами), статево (утворюються
гамети), вегетативно (частинами тіла).
На наявності пігментів та особливості будови
водоростей.

15. Цікавинки

Чак Фішер, морський
біолог, запропонував
спосіб боротьби із
голодом шляхом
імплантації під шкіру
людини водорості.
Таким чином люди
зможуть
«фотосинтезувати» та
зменшити потребу у
їжі.
На сьогодні ця ідея ще
далека від здійснення.

16. Домашнє завдання

§ 27;
опанувати конспект;
стор.118 (відп. пит. усно);
знайти цікаву
інформацію.

17. Дякую за увагу!

Бажаю успіхів!
English     Русский Правила