Қарым-қатынас Басқару түрлері
Қарым-қатынас – адамдар арасында бірлескен іс-әрекет қажеттілігін туғызып, байланыс орнататын күрделі процесс; екі немесе одан да кө
Негізгі қызметі: 1) ақпараттық-коммуникативтік (ақпарат алмасу және адамдардың бірін-бірі тануымен байланысты); 2) реттеуші-коммуникатив
Адамдар арасындағы қарым-қатынастың басты мақсаты – өзара түсіністікке қол жеткізу. Қарым-қатынас жасауда қатынасқа түскен адамды тыңдап
Басқару түрi- жоғары мемлекеттік органдарды, олардың қүрылу тәртібін, өз араларында және халықпен өзара байланысын білдіретін жоғары мемл
‘’Монархия’’ - алғашқы тарихи басқару түрі. Онда елдегі жоғары билік бір адаммен жүзеге асырылады. Мемлекет басы – монархия әдетте бил
Монархияның екі түрі бар: абсолютті және конституциялық. Бірінші түрінде мемлекет басы биліктің барлық түрін өз қолына шоғырландырады. Е
Назарларыңызға рахмет!
619.97K
Категория: ПсихологияПсихология

Қарым-қатынас Басқару түрлері

1. Қарым-қатынас Басқару түрлері

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС
БАСҚАРУ ТҮРЛЕРІ
ОРЫНДАҒАН: СӘУЛЕТОВА С.
УТЕБАЙ Ж.
МҰРАТБЕК У.

2. Қарым-қатынас – адамдар арасында бірлескен іс-әрекет қажеттілігін туғызып, байланыс орнататын күрделі процесс; екі немесе одан да кө

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС – АДАМДАР АРАСЫНДА БІРЛЕСКЕН ІСӘРЕКЕТ ҚАЖЕТТІЛІГІН
ТУҒЫЗЫП, БАЙЛАНЫС ОРНАТАТЫН КҮРДЕЛІ ПРОЦЕСС; ЕКІ НЕМЕСЕ ОДАН
ДА КӨП АДАМДАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ТАНЫМДЫҚ НЕМЕСЕ
ЭМОЦИОНАЛДЫ АҚПАРАТ, ТӘЖІРИБЕ, БІЛІМДЕР, БІЛІКТЕР, ДАҒДЫЛАР
АЛМАСУ. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ТҰЛҒАЛАР МЕН ТОПТАР ДАМУЫНЫҢ ЖӘНЕ
ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ҚАЖЕТТІ ШАРТЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

3.

Қарым-қатынас барысында
адамдардың танымдық хаба
рлармен, ақпаратпен, тәжір
ибемен, біліммен,
дағдылармен алмасуы және
өзара түсінісуі, бірін-бірі
қабылдауы жүзеге асады.
Қарымқатынастың интерактивті, к
оммуникативті, перцептивті
деген үш жағы
және мезо, макро, микро, ру
хани, іскер, т.б. деңгейлері
болады.

4. Негізгі қызметі: 1) ақпараттық-коммуникативтік (ақпарат алмасу және адамдардың бірін-бірі тануымен байланысты); 2) реттеуші-коммуникатив

НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТІ:
1) АҚПАРАТТЫҚКОММУНИКАТИВТІК (АҚПАРАТ АЛМАСУ ЖӘНЕ
АДАМДАРДЫҢ БІРІН-БІРІ ТАНУЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ);
2) РЕТТЕУШІ-КОММУНИКАТИВТІК (АДАМДАРДЫҢ ІСӘРЕКЕТІН РЕТТЕУ ЖӘНЕ БІРІККЕН ӘРЕКЕТТІ
ҰЙЫМДАСТЫРУ);
3) АФФЕКТИВТІ-КОММУНИКАТИВТІК (АДАМНЫҢ
ЭМОЦИОНАЛДЫҚ АЯСЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ).

5. Адамдар арасындағы қарым-қатынастың басты мақсаты – өзара түсіністікке қол жеткізу. Қарым-қатынас жасауда қатынасқа түскен адамды тыңдап

АДАМДАР АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ – ӨЗАРА
ТҮСІНІСТІККЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖАСАУДА ҚАТЫНАСҚА ТҮСКЕН
АДАМДЫ ТЫҢДАП, ТҮСІНЕ БІЛУДІҢ МАҢЫЗЫ ЗОР. БҰЛ БАСҚА АДАМНЫҢ ІШКІ
ЖАН ДҮНИЕСІН ТҮСІНІП, ОҒАН ӨЗ ОЙЫН ДҰРЫС ЖЕТКІЗУГЕ МҮМКІНДІК
БЕРЕДІ. АДАМДАР БАСҚАЛАРҒА ӨЗ ОЙЛАРЫ МЕН КӨЗҚАРАСТАРЫН ТҮСІНДІРЕ
ОТЫРЫП,ТҮСІНІСПЕУШІЛІК, ҰРЫС-КЕРІС ПЕН ДАУ-ЖАНЖАЛ СЕКІЛДІ
ЖАҒЫМСЫЗ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ БОЛДЫРМАУҒА ӘРЕКЕТ ЖАСАЙДЫ.

6.

Адамдармен жақсы қарым-қатынас
орнатуға мынадай ережелердің
орындалуы көмектеседі: барлық
адамдармен тең
дәрежеде, дөрекілік пен жағымпаздықс
ыз қарым-қатынас
жасау; сұхбаттасушының жеке пікірін
сыйлау; бұйрық емес, өтініш
деңгейінде қарым-қатынас жасау;
басқа адамның пікірін сыйлау және
тәжірибесін қабылдай білу. Қарымқатынас мәдениетін
меңгерген тұлға өзімен
қатынас жасайтын адамға құрметпен
қарап, сыйластық білдіреді. Адамға
сыйластықпен қарау жақсы қарымқатынас жасаудың негізгі өлшемі
болып табылады.

7. Басқару түрi- жоғары мемлекеттік органдарды, олардың қүрылу тәртібін, өз араларында және халықпен өзара байланысын білдіретін жоғары мемл

БАСҚАРУ ТҮРI- ЖОҒАРЫ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫ,
ОЛАРДЫҢ ҚҮРЫЛУ ТӘРТІБІН, ӨЗ АРАЛАРЫНДА ЖӘНЕ
ХАЛЫҚПЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫН БІЛДІРЕТІН ЖОҒАРЫ
МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІ ҮЙЫМДАСТЫРУ. ТАРИХТА ЕКІ
БАСҚАРУ ТҮРІ БЕЛГІЛІ: МОНАРХИЯ ЖӘНЕ РЕСПУБЛИКА.

8. ‘’Монархия’’ - алғашқы тарихи басқару түрі. Онда елдегі жоғары билік бір адаммен жүзеге асырылады. Мемлекет басы – монархия әдетте бил

‘’МОНАРХИЯ’’ - АЛҒАШҚЫ ТАРИХИ БАСҚАРУ ТҮРІ. ОНДА
ЕЛДЕГІ ЖОҒАРЫ БИЛІК БІР АДАММЕН ЖҮЗЕГЕ
АСЫРЫЛАДЫ. МЕМЛЕКЕТ БАСЫ – МОНАРХИЯ ӘДЕТТЕ
БИЛІККЕ МҰРАГЕРЛІК ЖОЛМЕН КЕЛЕДІ ЖӘНЕ ОНЫҢ
БИЛІГІ БАСҚА БИЛІК ТҮРЛЕРІНЕ НЕМЕСЕ
САЙЛАУШЫЛАРҒА БАҒЫНЫШТЫ ЕМЕС.

9. Монархияның екі түрі бар: абсолютті және конституциялық. Бірінші түрінде мемлекет басы биліктің барлық түрін өз қолына шоғырландырады. Е

МОНАРХИЯНЫҢ ЕКІ ТҮРІ БАР: АБСОЛЮТТІ ЖӘНЕ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ. БІРІНШІ ТҮРІНДЕ
МЕМЛЕКЕТ БАСЫ БИЛІКТІҢ БАРЛЫҚ ТҮРІН ӨЗ ҚОЛЫНА ШОҒЫРЛАНДЫРАДЫ. ЕКІНШІ
ТҮРІНДЕ МОНАРХ БИЛІГІ МЕМ¬ЛЕКЕТ КОНСТИТУЦИЯСЫМЕН ШЕКТЕЛГЕН. КЕЙБІР
ЖАҒДАЙЛАРДА ОЛ ЗАҢШЫҒАРУШЫ БИЛІККЕ ҚҮЗЫРЫ ЖЕТПЕЙ, МОНАРХ ТЕК ӨКІЛДІК
ҚЫЗМЕТ АТҚАРАДЫ. БҮЛ ПАРЛАМЕНТТІК МОНАРХИЯ. БАСҚА
ЖАҒДАЙЛАР¬ДА МОНАРХ АТҚАРУШЫ БИЛІКТІҢ ТІЗГІНІН ӨЗІ ҮСТАП, ПАРЛАМЕНТКЕ
АЙРЫҚША ЫҚПАЛ ЕТЕДІ: ОЛ ӨЗ АЛДЫНДА ЖАУАПТЫ ҮКІМЕТТІ ТАҒАЙЫНДАЙДЫ,
ПАРЛАМЕНТТІҢ ШЕШІМДЕРІН КЕРІ ҚАЙТАРУ ҚҮҚЫНА ИЕ, ПАРЛАМЕНТТІҢ ЖОҒАРҒЫ
ПАЛАТАСЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІН ТАҒАЙЫНДАУЫ МҮМКІН ӘРІ ПАРЛА¬МЕНТА ТАРАТУҒА
ҚҮҚЫЛЫ. БҮЛ ТҮРІНДЕ, КӨРІП ОТЫРҒАНЫМЫЗДАЙ, МОНАРХ
ПЕН ПАРЛАМЕНТ МЕМЛЕКЕТ БИЛІГІН БӨЛІСЕДІ. КОН¬СТИТУЦИЯЛЫҚ МОНАРХИЯНЫҢ
БҮЛ ТҮРІН ДУАПИСТІК ДЕП АТАУ ДА ҚАЛЫПТАСҚАН. РЕСПУБЛИКА БАСҚАРУ ТҮРІ
РЕТІНДЕ МОНАРХИЯДАН ӘЛДЕҚАЙДА КЕШ ПАЙДА БОЛСА ДА, ЕЖЕЛДЕН БЕЛГІЛІ.
МОНАРХИЯДАН АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ МЕМЛЕКЕТ БАСШЫЛЫҒЫ АУЫСПАЛЫ ӘРІ
САЙЛАНБАЛЫ, АЛ ОНЫҢ БИЛІГІ ӨКІЛЕТТІ ОРГАН МЕН САЙЛАУШЫЛАРДАН ТӘУЕЛДІ
БОЛЫП КЕЛЕДІ. РЕСПУБЛИКАНЫҢ ҮШ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ
БЕЛГІЛІ: ПАРЛАМЕНТТІК, ПРЕЗИДЕНТТІК ЖӘНЕ ЖАРТЫЛАЙ ПРЕЗИДЕНТТІК

10. Назарларыңызға рахмет!

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
English     Русский Правила