856.38K
Категория: МедицинаМедицина

Қалдықтар. Зарарсыздандыру

1.

Қалдықтар
Зарарсыздандыру
Залалсыздандыру
10
10
10
20
20
20
30
30
30
40
40
40
50
50
50

2.

Б сыныбының биологиялық
қалдықтары қанша
температурада сақталады?

3.

+5*C-тан аспайтын
температурада сақтайды

4.

Токсикологиялық
қауіпті қалдықтарға
қандай заттар жатады?

5.

Дәрілік,оның ішінде
цитостатика,диагностикалық,дезинфекциялау
құралдары

6.

“Денсаулық сақтау объектілеріне
қойылатын санитарлықэпидемиологиялық талаптар”
нешінші бұйрық, қашан және
қай жылы шықты?

7.

2015жылығы 24 ақпандағы
№127 бұйрығымен
бекітілген

8.

Медициналық
қалдықтарды жоюға
қойлатын талаптар

9.

1.Денсаулық сақтау объектілерінің аумағында
қалдықтарды өртеуге жол берілмейді.Қалдықтарды
термиялық әдіспен алалсыздандыру (өртеу) медициналық
қалдықтарды +800-1000*С төмен емес температурада
термиялық әсер ету жолымен жүргізіледі.
2.Қалдықтарды кәдеге жаратудың ақырғы өнімдері қатты
тұрмыстық қалдықтар полигонына шығарылады

10.

Эпидемиологиялық
қадықтардың түсі және
қандай әріппен белгіленеді?

11.

Түсі сары
Б сыныбы

12.

Зарарсыздандырудың
химиялық әдісінде ...
қолданады?

13.

Ертінділер

14.

Критикалық емес
медициналық құралдарға
нелер жатады?

15.

Клеенкалар,жылытқыш,
мұзды мұйық,градусник

16.

Критикалық қауіпті
медициналық құралдарға
нелер жатады?

17.

Скальпель,шприцтер,эндо
скоптар,хирургиялық
инструменттер

18.

Теріге зарарсыздандыру
ертінділер түскенде немен
өңдейміз?

19.

Ағынды сумен

20.

Зарарсыздандырудың
физикалық әдісіне нелер
жатады?

21.

Кептіру,ултра күлгін-сәулелерін
қолдану,күйдіру,қыздыру,ыстық
үтікпен үтіктеу және т.б

22.

Егерде құралдарда жасырынды
қан қалса азопирам сынамасына
оң нәтиже бергенде ертінді
қандай түске боялады?

23.

Көк-күлгін түске

24.

Залалсыздандыру алдында
медициналық кептіру
температурасы *С

25.

80-85*С

26.

Құрғақ ауа шкафында 180*С
температурада қанша минутта
залалсыздандыру жүргізіледі?

27.

60 минут

28.

”Стерилизация”
терминінің мағнасы?

29.

Жою

30.

Егерде азопирам сынамасына оң
нәтиже бергенде ертіндінің
күрең-қоңыр түске боялса ...

31.

Құралда хлоры бар
қышқылдар бар
English     Русский Правила