9.17M
Категория: ЛитератураЛитература

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» - соціально-побутова повість-хроніка. Сюжет та проблематика твору

1.

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» - соціально-побутова
повість-хроніка. Сюжет та проблематика твору

2.

Десятикласники!
Сьогодні на уроці ви:
• дізнаєтесь про історію написання його повісті
«Кайдашева сім’я»;
• довідаєтесь, чому цей твір називають соціальнопобутовою повістю-хронікою;
• дослідите будову та сюжет твору;
• з’ясуєте, які проблеми порушені в творі і чи є вони
актуальними у наш час;
• висловите свої думки та враження з тексту твору,
його оригінальності та актуальності

3.

«Кайдашева сім'я» з погляду на високо-
артистичне змалювання селянського
життя і добру композицію належить до
найкращих
оздоб
письменства…
Іван Франко
українського

4.

«Кайдашева сім’я» — це модель всієї
України. Автор блискуче розкрив деякі
непривабливі риси нашої національної
вдачі, які існують поза часом. Україна
XXI
ст.
залишається
схожою
«Кайдашеву сім’ю»
В. Панченко
на

5.

Пригадайте
Реалізм (від лат. realis — речовий) — один із напрямів у літературі та мистецтві, що
полягає в правдивому об’єктивному і всебічному відображенні дійсності.
ОСНОВНІ ОЗНАКИ РЕАЛІЗМУ:
пізнавальне, аналітичне сприйняття й розуміння світу;
раціоналізм;
типізація;
поєднання типового та індивідуального в характерах героїв;
характер та вчинки героїв пояснюються через його соціальне походження, умови повсякденного життя;
відсутня ідеалізація характеру героя;
увага до вивчення людської душі, але заглиблення в психологію обмежене, оскільки реалісти вважали, що душевний світ героя
зумовлений його походженням, вихованням, суспільно-побутовим оточенням;
конфліктність;
головний конфлікт породжений соціальною несправедливістю;
правдивість у зображенні деталей, перевага епічних, прозових жанрів у літературі, ослаблення ліричного струменя мистецтва.

6.

«Кайдашева сім’я». Історія написання
Одним із найвідоміших та найпопулярніших творів Івана
Нечуя-Левицького є, безперечно, повість «Кайдашева сім’я». Цей
твір був написаний автором 1878 року, а вперше надрукований у
журналі «Правда» 1879 року. Того ж року повість вийшла
у Львові окремими виданнями.
В основу повісті «Кайдашева сім’я» автор поклав життя
однієї селянської родини. Прототипом сім’ї Кайдашів стала
родина селян Мазурів, відомих своїми бійками та колотнечами,
проте в художніх образах повісті проглядає широко узагальнена
письменником трагедія життя тогочасного села взагалі.
Ще перед тим, як повість почала друкуватися у «Правді»,
Нечуй-Левицький став клопотатись про дозвіл на її видання в Росії,
але царська цензура ставила всілякі перепони, вказуючи на ряд
«предосудительных мест» твору, зокрема в VI розділі, де
змальовувалось перебування прочан в київських монастирях, та
висуваючи інші претензії.

7.

«Кайдашева сім’я». Історія написання
Тільки 1886 року дозвіл на друкування повісті був
даний при умові вилучення «в ней автором всех неудобных
мест» відзначених цензурою. Внаслідок цього 1887 році
вийшло в Києві видання «Кайдашевої сім'ї» з рядом
цензурних купюр, авторських переробок та скорочень.
Зокрема було перероблено початок і кінець твору.
Тексти наступних прижиттєвих публікацій повісті
(1894 та 1906 рр.) майже не відрізняються від видання
1887 р.
В 1993 році за повістю був знятий однойменний
фільм кінооб’єднанням «Консорціум Козак», режисером
якого виступив Володимир Городько. У 2020 році за
мотивами твору було знято телесеріал «Спіймати
Кайдаша» .
Сама
ж
«Кайдашева
сім’я»
неодноразово
перевидавалася і перекладалася іншими мовами.

8.

Теорія літератури
Соціально-побутова повість —прозовий жанр, в якому картини родинного
життя й побуту героїв зображені на фоні якихось соціальних подій чи зв’язані з
певними суспільними обставинами й пояснюються ними.

9.

«Кайдашева сім’я»
Тема
Показ життя українського села
в перші
десятиріччя після реформи 1861 р., змалювання
дрібновласницького побуту селянської сім’ї
після скасування кріпацтва.
Жанр
Соціально-побутова гумористично-сатирична
повість.
Ідея
Показ
конкретних
буденних
ситуацій,
у яких виявляється здрібніння людської душі;
духовна роз’єднаність, спричинена відсутністю
прагнення зрозуміти одне одного.

10.

«Кайдашева сім’я». Сюжет твору
Розділ
1
2
3
4
5
6
Елемент
сюжету
Експозиція
Зав’язка
Події твору
Розвиток дії
Кульмінація
Знайомство з родиною Кайдашів.
Карпо сватає Мотрю.
Одруження Карпа з Мотрею.
Конфлікти між Мотрею та Кайдашихою.
Сварка через мотовило.
Розвиток дії
Розвиток дії
Кайдаш відділяє Карпа й Мотрю.
Лаврін зустрічає Мелашку. Сватання Мелашки.
Життя Мелашки у Кайдашів.
Втеча Мелашки на прощу до Києва.
7
8
Розвиток дії
Кульмінація
9
Кульмінація
Розв’язка
Повернення Мелашки додому.
Смерть Кайдаша.
Сварки через поділ спадку, Мотря виколює
око Кайдашисі.
Сварки через півня, кабана, грушу.
Груша всохла, у родинах запанував лад.

11.

Жанрові особливості повісті «Кайдашева сім’я»
Жанрова відповідність твору полягає в тому, що зображення повсякденного життя
Кайдашів розгортається в найрізноманітніших побутових виявах, які часто
окреслюються у гумористичному плані..
Реалізм твору
Повість «Кайдашева сім'я» - яскравий зразок реалістичного
твору, адже автор досліджує в ній родинні стосунки,
зосереджуючись на морально-етичній проблематиці.

12.

«Кайдашева сім’я». Проблематика
Кохання
Батьки та
діти
Сімейні
стосунки
Виховання
Соціальна
нерівність
Жадібність
Віра в Бога
Народна
мораль
Алкоголізм
Справедливість
Людська
гідність
Насильство у
родині

13.

Літературознавчий словник
Повість – розповідно-описовий твір досить значного обсягу, в якому докладно
розповідається про події, що трапилися в житті героїв протягом значного
періоду.
Гумор – м’яка форма комічного; сміх, який не ставить на меті викриття
явища; добродушне підсміювання.
Іронія – іносказання, яке виражає насмішку або лукавтсво; висміювання, яке
містить у собі критичну оцінку того, що висміюється.
Сатира – вид комічного, який нещадно висміює людську недосконалість,
передає негативне ставлення до зображуваного.
Сарказм – зла, уїдлива насмішка, вищий ступінь іронії.
English     Русский Правила