Архаїзм повісті Кайдашева сім'я
Лексика на позначення людей за ознакою спорiдностi i свояцтва
Назви людей за належнiстю до соцiального прошарку.
Назви жител, господарських будiвль та iнших споруд.
Назви осiб за родом дiяльностi i ремесел
Лексеми що передають характер фiзичної мисленєвої, мовленєвої чи психоемоцiйної дiяльностi людини та емоцiйної дiяльностi та її
Назви предметiв побутового вжитку
Назви одягу.
Назви частин i органiв любського тiла
Назви тварин та птахiв
Назви вiйськових реалiв
Лексеми за позначенням темпоральних понять
Слова що передають характер певних вiдносин
Назви зниклих соцiальних явищ
2.24M
Категория: ЛитератураЛитература

Архаїзм повісті "Кайдашева сім'я"

1. Архаїзм повісті Кайдашева сім'я

2.

Архаїзм -застаріле слово, яке в сучасній мові
замінено синонімом. Сувора формулювання в
лінгвістиці - лексема або граматична форма, які в
процесі розвитку мови замінилися іншими, але
продовжують використовуватися як стилістично
марковані, наприклад, в поетичній мові для
створення високого стиля.

3.

Аналiз повiстi Нечуй-Левицького « Кайдашева
сiм`я» показав що митець вiдповiдно до творчого
задуму вводить у тканинi вiршового тексту
застарiлi слова якi до цього об`єднанi в такi
схематичнi групи:

4. Лексика на позначення людей за ознакою спорiдностi i свояцтва

Батько, брат, чоловiки,
дiтям , онуки, свекруха,
сестер, невiстка, муж,
жона, отець.
«Мотря вискочила з
дубцем і побила дітям
спини. На Лавріновому
дворі піднявся ґвалт.
Через тин лаялись вже
не жінки, а чоловіки».

5. Назви людей за належнiстю до соцiального прошарку.

Гетьман, чернь,
iмператор, фараон,
плантатон, батрак,
двораки, магнати,
слуги, служницi,
челядь, граф, принц,
паничi, паж, вельможа.

6. Назви жител, господарських будiвль та iнших споруд.

Хата , будiвля , покої.
«Хата виявилась дуже
невисокою, з темними
віконцями, увігнутою і
підпертою стовпом
стелею. Кайдашиха, не
церемонячись, сіла на
покуті.»

7. Назви осiб за родом дiяльностi i ремесел

Вiвчар, сопiлкар,
скоморох, блазень,
глашатай, лакей,
студей, музика, фiрман,
ключик, цензор,
звiролов, гангстер,
вiшальник.

8. Лексеми що передають характер фiзичної мисленєвої, мовленєвої чи психоемоцiйної дiяльностi людини та емоцiйної дiяльностi та її

Глагол, мисль,
глаголити, одвiт,
торжествувати,
уздрити, тяж, ячити,
сотворити, ректи.

9. Назви предметiв побутового вжитку

Чаша, скриня.

10. Назви одягу.

Сорочка, горсет,
червоні чоботи, біла
хусточка, спiдниця.
«.... одяглась в зелений
з червоними
квіточками горсет,
взулась в червоні
чоботи, наділа добре
намисто, взяла в руки
білу хусточку ...»

11. Назви частин i органiв любського тiла

Волосся, очi, брови, рот, серце,
спина, ноги, правиця, дрань,
уста( вуста), твар,перст.
«Лаврінове молоде довгасте
лице було рум'яне. Веселі сині,
як небо, очі світились
привітно й ласкаво. Тонкі
брови, русяві дрібні кучері на
голові, тонкий ніс, рум'яні
губи — все подихало молодою
парубочою красою. Він був
схожий з виду на матір».

12. Назви тварин та птахiв

Бестiя,мева

13. Назви вiйськових реалiв

1) назви вiйськових
формувань та осiб що
до них належалi:
яничари, жовнiри,
сотня, опришок,
жандарм, вояки.
2)назви зброї та iнших
предметiв, що
стосуються вiйська:
палаш, нагай, нагайка,
штик, меч, скорострiл.
3) найменування
вiйськових обов`язкiв i
дiй: пря, чати.

14. Лексеми за позначенням темпоральних понять

Днесь, всує.

15. Слова що передають характер певних вiдносин

Олжа (лож), вражда,
мста, власть.

16. Назви зниклих соцiальних явищ

Ординцi, бiльшовики,
колгоспники, колгосп,
чекiст, КДБ, ешафот,
кумач, УПА, московiти,
сатрапи, кадебiст,
острог, освiти, iмперiя,
пектораль, комуна.

17.

Названi застарiлi слова потрапляючи в повiсть,
виступають засобом створення певного колориту,
сприяють правдивому вiдношенню того чи того
зображуваного перiоду, передають настрiй автора i
його ставлення до висловлюваного чи
описуваного.
English     Русский Правила