18.52M
Категория: БиологияБиология

Структура еукаріотичної клітини. Одномембранні та немембранні органели

1.

Структура
еукаріотичної
клітини
Одномембранні
та
немембранні
органели

2.

Одномембранні органели
Одномембранні органели - це оточені мембранами відсіки
цитоплазми у вигляді пухирців, трубочок, мішечків
ендоплазматична сітка (ендоплазматичний ретикулюм) ЕПС
комплекс (апарат) Ґольджі
лізосоми
вакуолі

3.

Одномембранні органели
ЕПС
ЕПС – це органела, що являє собою
розгалужену систему
зі сплющених порожнин, бульбашок
і канальців.
Вона синтезує і транспортує органічні
речовини
На поверхні
шорсткої ЕПС
сидять рибосоми
Мембрани ЕПС огортають ядро
і складають з оболонкою ядра
єдине ціле

4.

Одномембранні органели
Функції гладкої ЕПС:
- синтез і обмін вуглеводів;
- нейтралізація отрут;
- нагромадження Кальцію
Гладка ЕПС переважає:
- у клітинах надниркових
залоз;
- у м’язових клітинах;
- у клітинах основних
залоз шлунку
ЕПС – це органела, що являє собою
розгалужену систему
зі сплющених порожнин, бульбашок
і канальців.
Вона синтезує і транспортує органічні
речовини
На поверхні
шорсткої ЕПС
сидять рибосоми

5.

Одномембранні органели
Функції шорсткої ЕПС:
- біосинтез білків;
- модифікація білків;
- участь в утворенні
комплексу Ґольджі
Шорстка ЕПС переважає:
- у залозистих клітинах
підшлункової залози;
- у клітинах печінки;
- у клітинах, що
синтезують колаген
ЕПС – це органела, що являє собою
розгалужену систему
зі сплющених порожнин, бульбашок
і канальців.
Вона синтезує і транспортує органічні
речовини
На поверхні
шорсткої ЕПС
сидять рибосоми

6.

Одномембранні органели
Комплекс Ґольджі –
система плоских дископодібних мембранних
мішечків і зв’язаних з ними міхурців
комплекс
Ґольджі

7.

Одномембранні органели
Комплекс Ґольджі –
система плоских дископодібних мембранних
мішечків і зв’язаних з ними міхурців
комплекс
Ґольджі
Функції комплексу Ґольджі:
- сортування і модифікація речовин;
- формування і участь у переміщенні
слизистих секретів;
- формування компонентів
глікокаліксу;
- часткова активація білків;
- утворення лізосом

8.

Одномембранні органели
Лізосоми –
органели, що мають вигляд округлих тілець
мембрана
ферменти
лізосоми
транспортні білки

9.

Одномембранні органели
Лізосоми –
органели, що мають вигляд округлих тілець
лізосоми
Функції лізосом:
- аутофагія – розщеплення власних
компонентів клітини;
- автоліз – саморуйнування клітин
чи груп клітин;
- виділення ферментів з клітини;
- розщеплення чужорідних речовин;
- травлення у одноклітинних
з утворенням травних вакуолей;
- виведення неперетравлених
решток

10.

Одномембранні органели
Вакуоля – органела, заповнена клітинним соком
Вакуолі добре розвинені
у соковитих плодах,
можуть містити
пігменти антоціани
У пасльону вакуолі
містять алкалоїди
від поїдання
тваринами
вакуоля

11.

Одномембранні органели
Вакуоля – органела, заповнена клітинним соком
вакуоля
Функції вакуолей:
- перетравлення органічних речовин
в одноклітинних (травні вакуолі);
- видалення надлишку води та
продуктів обміну (скоротливі
вакуолі);
- запасання речовин (клітини грибів
і рослин);
- підтримання сталої форми клітин
завдяки тургору;
- накопичення токсичних продуктів
обміну

12.

Немембранні органели
Немембранні органели - це органели, позбавлені мембран
рибосоми
клітинний центр

13.

Немембранні органели
Рибосома - органела клітини, що складається
з рРНК та рибосомних білків (протеїнів),
наявна у прокаріотів та еукаріотів
(окрім еритроцитів ссавців)
рибосоми
Рибосоми можуть вільно розташовуватись
у цитоплазмі або бути прикріпленими
до каналів ЕПС,
наявні у мітохондріях та пластидах
ЕПС
рибосоми

14.

Немембранні органели
Рибосома - органела клітини, що складається з рРНК та рибосомних білків,
наявна у прокаріотів та еукаріотів (окрім еритроцитів ссавців)
Субодиниці рибосом еукаріотів
синтезуються у ядерці ядра,
а у прокаріотів – поєднанням компонентів
у цитоплазмі
50S субодиниця
5S рРНК
34
поліпептиди
23S рРНК
30S субодиниця
70S рибосома
прокаріотів
16S рРНК + 21 поліпептид
білок
тРНК
5S рРНК, 5,8S рРНК
60S субодиниця
+
6,8S рРНК
49
поліпептидів
28S рРНК
18S рРНК + 33 поліпептиди
кодон
40S субодиниця
80S рибосома
прокаріотів
іРНК
Рибосоми забезпечують біосинтез білків
і є рибозимами – ферментами для
формування зв’язку між амінокислотами

15.

Немембранні органели
Клітинний центр (центросома) головний центр організації мікротрубочок
і регулятор проходження клітинного циклу
в клітинах, складається із двох центріолей
Клітинний центр виявлений
в усіх клітинах тварин (крім яйцеклітин),
у водоростей і грибів
клітинний
центр
Функції центросоми:
- участь у поділі клітини;
- організація цитоскелета;
- формування джгутиків і війок у еукаріотів
центріоль
English     Русский Правила