5.23M
Категория: ИсторияИстория

Форми господарювання первісної людини

1.

УРОК № 5
Тема. Форми господарювання
первісної людини.

2.

o палеоліт,
o мезоліт,
o неоліт,
o енеоліт,
o привласнювальне господарство,
o відтворювальне господарство,
o неолітична революція,
o ремесло,
o кераміка.

3.

o близько 3 млн років тому — V тис.
до н. е. — доба кам'яного віку;
o 10 тис. років тому — у регіоні
«родючого
півмісяця»
виникло
землеробство.

4.

1. Природне середовище
та заняття первісних
людей

5.

Заняття первісних людей.
Роздивіться ілюстрації.
Про які заняття людей свідчать художні реконструкції?
Які знаряддя праці використовують зображені на картинах люди?
Чи відрізняються заняття й спосіб життя людей на картинах?
Чим саме?
Спробуйте витлумачити поняття привласнювальні та відтворювальні
форми господарювання людей.

6.

Пітекантропи. Художня реконструкція З. Буріана.

7.

ПІТЕКАНТРОП
Від грец. pitheros — мавпа, antropos — людина, тобто людина
прямоходяча
Час виникнення
Місця розселення
1,7 млн років тому
Африка, Азія, Європа
Знаряддя праці
Загострений камінь (ручне рубило), палицякопачка, дрюк
Колективи
Первісне стадо, або орда (праобщина)
Заняття
Здебільшого збиральництво, полювання на
дрібних тварин
Головні
досягнення
Почали використовувати знаряддя праці та
вогонь

8.

Неандертальці. Художня реконструкція З. Буріана.

9.

Неандерталець (Homo neandertalis)
Людина давнього фізичного типу, предок сучасної людини
Час виникнення
100 тис. років тому
Місця розселення
Африка, Азія, Європа
Знаряддя праці
Спис, кам’яна сокира, гостроконечники, скребла
Колективи
Первісне стадо, або орда (праобщина)
Заняття
Збиральництво, полювання (загінне), рибальство
Основні досягнення
Добування вогню, виготовлення пасток, здійснення
поховання

10.

11.

1. Гарпуни, голка, наконечники списів та леза ножів.
20-18 тис. років тому.
2. «Кроманьйонський старий». Реконструкцію
зроблено на основі п’яти скелетів, знайдених у 1886 р.
в місцевості Кро-Маньйон.. Художня реконструкція З.
Буріана.

12.

Полювання на мамонтів.
Художня реконструкція З. Буріана.
1. Роздивіться ілюстрацію. Де мисливці влаштували засідку на
тварину? Чи було таке полювання безпечним? Чому? 2. Поміркуйте,
за якими знахідками вчені дізнаються, що основним заняттям
кроманьйонців було мисливство. 3. Що визначало спосіб життя
кроманьйонців?

13.

14.

15.

Кроманьйонець
(Номо заріепз)
Час виникнення
«Людина розумна»
40 тис. років тому
Місця розселення Африка, Азія, Європа, Америка, Австралія
Знаряддя праці
Лук та стріли, складні знаряддя праці
Колективи
Рід, родова община, плем’я
Заняття
Збиральництво, полювання, рибальство,
виникнення землеробства та скотарства
Головні
досягнення
Перехід до відтворювальних форм
господарства, винайдення гончарства,
ткацтва, приручення тварин

16.

2. Життя й заняття
кроманьйонців після
мезоліту

17.

Мисливці на оленів.

18.

19.

3. Неолітична
революція

20.

Способи життя первісних людей
Кочовий
Осілий
Заняття людей
Землеробство, домашнє
Скотарство, полювання,
скотарство, полювання,
рибальство, ремесло
рибальство, ремесло
Знаряддя праці
Мотика, соха, серп, сокира,
Лук та стріли, спис, сокира
лопата
Місця розселення
Лісостепова та лісова зони
Степова зона
(біля річок та озер)

21.

1. Прообраз мотики - палиця із сучком.
2. Зернотерка.
3. Реконструкція мотики з робочою частиною,
виготовленою з каменя.

22.

Неолітична революція — перехід
від привласнювального господарства
(збиральництва та мисливства) до
відтворювального
(рільництва
(землеробства) та скотарства).

23.

24.

«Родючий півмісяць» — території
Палестини, Лівану, Сирії, Центральної й
Південної Туреччини, частини Дворіччя,
Ірану та Середньої Азії, де вперше
почали вирощувати зернові культури та
одомашнили тварин.

25.

Етапи виникнення скотарства

26.

4. Виникнення
ремесел та обміну

27.

Ремесло - вид діяльності, що полягав у
виготовленні знарядь праці, побутових предметів та
одягу для обміну або продажу
Кераміка — вироби з випаленої глини.
1. Сучасна реконструкція приладу для свердління.
2. Виготовлення посуду з глиняних валиків.

28.

Роздивіться ілюстрації. Які горщики досконаліші за
формою, які було робити легше й швидше?
2. Чому тільки з винайденням гончарного круга стало можливим
виготовляти тонкостінні, високі глечики, великі посудини?
3. Яке застосування мали вироби гончарів у тогочасному
господарстві?
1.

29.

Прядіння - виготовлення пряжі (ниток), з яких
роблять тканину на ткацькому верстаті або за
допомогою в’язання.
2. Сучасна реконструкція давнього ткацького
верстата.
1.

30.

31.

32.

Енеоліт – мідно-камяний вік

33.

1. Мідний самородок (Волинь).
2. Мідна сокира-молот доби енеоліту
(Тернопільщина).

34.

Етапи виникнення торгівлі

35.

1. Що визначало спосіб життя та заняття пралюдей і перших людей за
палеоліту? З чим це було пов’язано?
2. Яких часів сягає виникнення землеробства, скотарства, ремесла? Які
території були осередками виникнення землеробства та скотарства?
3. Узагальніть зміни в житті людини, що сталися за доби мезоліту та
неоліту.
4. Витлумачте поняття: землеробство, скотарство, ремесло, мотика,
гончарний круг, ткацький верстат, кочовики, осілість.

36.

• Опрацюйте матеріал відповідного параграфа підручника.
• Творче завдання. Підготуйте есе за однією із
запропонованих тем.
1) Роль вогню в розвитку людини.
2) Чому перехід до землеробства й скотарства вважається
революцією в житті первісної людини.
English     Русский Правила