Тема: Україна з найдавніших часів до раннього залізного віку
Археологічна періодизація історії України
Стародавня історія України. 1. Кам’яний вік (1 млн. до 4 тис. р.тому)
Ранній Палеоліт
Пітекантроп- архантроп- «homo erectus”-людина прямостояча
пітекантроп
Середній палеоліт
Неандерталець- палеоантроп- «homo habilis”-людина вміла
неандерталець
Людина вміла- неандерталець- - навчилася добувати вогонь - будувати житло - Заняття: полювання на великих звірів(загінне полювання), лічба, м
Пізній палеоліт
Зовнішній вигляд кроманьйонців
кроманьйонець: - Добували вогонь та вміли ним користуватися - Заняття: полювання на великих звірів, рибальство, збиральництво - Знаряддя пра
Знахідки з мізинської стоянки (Коропський район, чернігівська область)
Стоянка кроманьйонців у Києві - Кирилівська стоянка на вул. Фрунзе 59-61
пізній палеоліт
Наскельні малюнки – петрогліфи Гроти кам’яної могили Запорізька область, біля м.мелітополя
Мезоліт (10-6 тис. років тому)
Мезолітичні стоянки –
Мезоліт: модель човна
Неоліт (VI-III тис. до н. е. ).
2. мідно-кам’яний вік: Енеоліт
Трипільська культура.
Мальована кераміка трипільської культури.статуетка жінки
Поселення трипільців становило
Трипільську культуру
3. Епоха бронзи: мідь+ олово= бронза (III - II тис. до н.е.)
Межі існування трипільської культури датуються
Протоміста (попередники великих міст) трипільців
Сучасний вигляд трипільського житла
3. Епоха бронзи: мідь+ олово= бронза (III - II тис. до н.е.)
4. Залізний вік
4.13M
Категория: ИсторияИстория

Україна з найдавніших часів до раннього залізного віку

1. Тема: Україна з найдавніших часів до раннього залізного віку

ТЕМА: УКРАЇНА З НАЙДАВНІШИХ
ЧАСІВ ДО РАННЬОГО
ЗАЛІЗНОГО ВІКУ
План:
Первісний лад на території України
Племена скіфів. Античні міста-держави
Північного Причорномор'я
Походження слов’ян та їх розселення на території
України.
Східнослов’янська держава Київська Русь (X – XII
ст.)
Феодальна роздробленість.
Галицько-Волинське князівство
Українські землі під владою іноземних держав.
Річ Посполита.

2.

Сайт: програма до ЗНО: http://testportal.gov.ua/prepare/
Сайт: довідник для підготовки
http://grammata.kiev.ua/products/1144#.Vik-PNLhDIV

3. Археологічна періодизація історії України

АРХЕОЛОГІЧНА
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ
УКРАЇНИ
1. Кам’яний
вік(палеоліт,
мезоліт, неоліт)
2. Енеоліт
3. Бронзовий вік
4. Залізний вік

4. Стародавня історія України. 1. Кам’яний вік (1 млн. до 4 тис. р.тому)

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.
1. КАМ’ЯНИЙ ВІК (1 МЛН. ДО 4 ТИС.
Р.ТОМУ)
Заселення на території України
відбулося близько 1- 1,5 млн. років
тому.
Палеоліт (давній кам’яний вік- ранній,
середній, пізній) 1,5 млн. років тому –
10 тис. років тому;
Мезоліт (середній кам’яний вік)(10 - 6
тис. років тому)
Неоліт (новий )(6 – 4 тис. років тому)

5. Ранній Палеоліт

РАННІЙ ПАЛЕОЛІТ
Археологи знайшли сліди
пітекантропа недалеко від
с. Королеве у
Закарпатській області,
у районі м. Амвросіївка
на Донбасі, у с. ЛукаВрублевецька на
Житомирщині.
Знаряддя праці:
загострений камінь, палицякопачка, дрюк.
Житло: печери
Колектив: стадо
Заняття: збиральництво та
полюванняпривласнювальне
господарство
Спосіб життя: кочовий

6. Пітекантроп- архантроп- «homo erectus”-людина прямостояча

ПІТЕКАНТРОП- АРХАНТРОП- «HOMO
ERECTUS”-ЛЮДИНА ПРЯМОСТОЯЧА

7. пітекантроп

ПІТЕКАНТРОП

8. Середній палеоліт

СЕРЕДНІЙ ПАЛЕОЛІТ
(150 тис. - 40-35 тис.
років тому) з'являється
неандерталець людина нового
фізичного типу
найважливішим
досягненням є
використання вoгню.
Пам'ятки середнього
палеоліту с. Молодово
Чернівецької області,
у Криму, у басейні
річок Дністра і
Десни.

9. Неандерталець- палеоантроп- «homo habilis”-людина вміла

НЕАНДЕРТАЛЕЦЬ- ПАЛЕОАНТРОП«HOMO HABILIS”-ЛЮДИНА ВМІЛА

10. неандерталець

НЕАНДЕРТАЛЕЦЬ

11. Людина вміла- неандерталець- - навчилася добувати вогонь - будувати житло - Заняття: полювання на великих звірів(загінне полювання), лічба, м

ЛЮДИНА ВМІЛА- НЕАНДЕРТАЛЕЦЬ- НАВЧИЛАСЯ ДОБУВАТИ ВОГОНЬ
- БУДУВАТИ ЖИТЛО
- ЗАНЯТТЯ: ПОЛЮВАННЯ НА ВЕЛИКИХ
ЗВІРІВ(ЗАГІННЕ ПОЛЮВАННЯ), ЛІЧБА,
МИСЛЕННЯ,МОВА
- ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ: РУЧНІ РУБИЛА, СКРЕБАЧКИ,
ПРОКОЛКИ, КАМ’ЯНІ НОЖІ,
КАМ’ЯНІ ГОСТРОКОНЕЧНИКИ
- СПОСІБ ЖИТТЯ: КОЧУВАННЯ
ЖИТЛО: НАЗЕМНЕ

12. Пізній палеоліт

ПІЗНІЙ ПАЛЕОЛІТ
(40-35 тис. років тому
) кроманьйонець - “
людина розумна ”,
неоантроп.
Стоянки - Мізинська на Десні (Черкаська
область)
Межиріч (Черкаська
область)
Кирилівська- Київ
Амвросіївка- на
Донбасі

13. Зовнішній вигляд кроманьйонців

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД КРОМАНЬЙОНЦІВ

14. кроманьйонець: - Добували вогонь та вміли ним користуватися - Заняття: полювання на великих звірів, рибальство, збиральництво - Знаряддя пра

КРОМАНЬЙОНЕЦЬ:
- ДОБУВАЛИ ВОГОНЬ ТА ВМІЛИ НИМ
КОРИСТУВАТИСЯ
- ЗАНЯТТЯ: ПОЛЮВАННЯ НА ВЕЛИКИХ ЗВІРІВ,
РИБАЛЬСТВО, ЗБИРАЛЬНИЦТВО
- ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ: РІЗЦІ, ВІСТРЯ СТРІЛ,
КІСТЯНІ ГАРПУНИ, ДРОТИКИ, НАКОНЕЧНИКИ
СПИСІВ, ШИЛА, КІСТЯНІ ГОЛКИ
- ЖИТЛО: НАЗЕМНІ БУДІВЛІ, ЗЕМЛЯНКИ,
НАПІВЗЕМЛЯНКИ

15. Знахідки з мізинської стоянки (Коропський район, чернігівська область)

ЗНАХІДКИ
З МІЗИНСЬКОЇ СТОЯНКИ
(КОРОПСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Статуетка із бивня
мамонта
Браслет з меандровим
орнаментом
Знахідка на
мізинській стоянці-

16. Стоянка кроманьйонців у Києві - Кирилівська стоянка на вул. Фрунзе 59-61

СТОЯНКА
КИЄВІ - КИРИЛІВСЬКА
СТОЯНКА НА ВУЛ. ФРУНЗЕ 59-61
КРОМАНЬЙОНЦІВ У

17. пізній палеоліт

ПІЗНІЙ ПАЛЕОЛІТ
Поява первісних форм
релігійних
вірувань(ритуальні
дійства) і палеолітичне
мистецтво (магічні
малюнки, різьблення
по кістці).
Політеїзм- багатобожжя

18.

анімізму - віри в
душу, якою володіє
кожен живий і неживий
предмет;
тотемізму - віри у
походження людини від
єдиного пращура тварини або птаха;
магії - чаклування
перед полюванням;
фетишизму - віри у
надприродні
властивості неживих
речей.

19. Наскельні малюнки – петрогліфи Гроти кам’яної могили Запорізька область, біля м.мелітополя

НАСКЕЛЬНІ МАЛЮНКИ – ПЕТРОГЛІФИ
ГРОТИ КАМ’ЯНОЇ МОГИЛИ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ,
БІЛЯ М.МЕЛІТОПОЛЯ

20. Мезоліт (10-6 тис. років тому)

МЕЗОЛІТ
(10-6 ТИС. РОКІВ ТОМУ)
Зникають льодовики, природа Європи набуває
близького до сучасного вигляду, вимерли мамонти,
носороги. Людина винаходить лук і стріли, леза
ножів, плоти, човни, мікро та макро літи
(маленькі та великі знаряддя праці).
Основними різновидами господарювання стають
полювання, рибальство, приручення тварин собаки, свині

21. Мезолітичні стоянки –

МЕЗОЛІТИЧНІ СТОЯНКИ –
Журавська на
Чернігівщині, ФатьмаКоба і Мурзак -Коба у
Криму, Гребеники в
Одеській області.

22. Мезоліт: модель човна

МЕЗОЛІТ:
МОДЕЛЬ ЧОВНА
Знаряддя доби
мезоліту: 1 —
кременеве вістря:
2 — копалка з рогу
оленя; 3 — скребок;
4 — сокира; 5 —
кістяний
наконечник з
кам'яними
вставками; 6 —
гачок з кісті; 7 —
геометричні
мікроліти; 8 —
кістяний гарпун

23. Неоліт (VI-III тис. до н. е. ).

НЕОЛІТ
(VI-III ТИС. ДО Н. Е. ).
продуктивне
господарство, шліфування
і свердління каменю,
штучні матеріали обпалена глина, тканина,
матріархату постає
патріархат.
Перехід від
збиральництва та
полювання
(привласнювальне
господарство) до
землеробства та
скотарства
(відтворювальне
господарство) : неолітична
революція
Осілий спосіб життя

24. 2. мідно-кам’яний вік: Енеоліт

2. МІДНО-КАМ’ЯНИЙ ВІК: ЕНЕОЛІТ
мідний вік (III-II тис.
до н. е. ). Формуються
дві основні групи
племен - землероби
на Правобережжі і
скотарі на півдні та
південному заході.
виділяється
родоплемінна верхівка,
яка, привласнюючи
результати праці гурту,
поступово
зосереджувала у своїх
руках владу над ним.

25. Трипільська культура.

ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА.
в с. Трипілля Київської
області київський
археолог В.Хвойка
віднайшов перше
трипільське поселення

26. Мальована кераміка трипільської культури.статуетка жінки

МАЛЬОВАНА КЕРАМІКА ТРИПІЛЬСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ.СТАТУЕТКА ЖІНКИ

27. Поселення трипільців становило

ПОСЕЛЕННЯ ТРИПІЛЬЦІВ СТАНОВИЛО
(від 10 до 20 тис.
мешканців) - стоянки
Майданецьке, Доброводи,
Тальянки (на Черкащині)
Матріархат
Заняття: орне землеробство,
садівництво, скотарство.
Ремесла,гончарний круг,
зародження металургії
Поклонялися: богині
родючості, Сонцю, Місяцю,
воді, богині-матері
НА ФОТО: МОДЕЛЬ
ЖИТЛА ТРИПІЛЬЦІВ

28. Трипільську культуру

ТРИПІЛЬСЬКУ КУЛЬТУРУ
називають культурою
мальованої кераміки.
Посуд виготовлявся у
спеціальних гончарних
печах, а потім
фарбувався білою,
червоною і чорною
фарбою характерними
візерунками.

29. 3. Епоха бронзи: мідь+ олово= бронза (III - II тис. до н.е.)

3. ЕПОХА БРОНЗИ: МІДЬ+ ОЛОВО=
БРОНЗА
(III - II ТИС. ДО Н.Е.)
період появи та
використання металів,
виплавлення бронзових
знарядь праці та зброї
Витіснення каменю
штучним матеріалом
Приручення коня
Поява бідних та багатих
Поява грошей
Держави
Цивілізація
Перехід від матріархату до
патріархату

30. Межі існування трипільської культури датуються

МЕЖІ ІСНУВАННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ ДАТУЮТЬСЯ
початком
IV кінцем III тис.
до н. е. Територія від
Словаччини та Румунії до
Слобідської України, від
Чернігова до Чорного
моря. Основу становили
балканські землеробськоскотарські племена

31. Протоміста (попередники великих міст) трипільців

ПРОТОМІСТА
(ПОПЕРЕДНИК
И ВЕЛИКИХ
МІСТ)
ТРИПІЛЬЦІВ

32. Сучасний вигляд трипільського житла

СУЧАСНИЙ ВИГЛЯД ТРИПІЛЬСЬКОГО
ЖИТЛА

33. 3. Епоха бронзи: мідь+ олово= бронза (III - II тис. до н.е.)

3. ЕПОХА БРОНЗИ: МІДЬ+ ОЛОВО=
БРОНЗА
(III - II ТИС. ДО Н.Е.)
період появи та
використання металів,
виплавлення бронзових
знарядь праці та зброї
Витіснення каменю
штучним матеріалом
Приручення коня
Поява бідних та багатих
Поява грошей
Держави
Цивілізація
Перехід від матріархату до
патріархату

34. 4. Залізний вік

4. ЗАЛІЗНИЙ ВІК
English     Русский Правила