1.19M
Категория: ФизикаФизика

Електричний струм

1.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

2.

Електричний струм
Впорядкований рух вільних
носіїв електричного заряду
називається електричним
струмом

3.

Умови iснування струму:
Наявність вільних електричних
зарядів
Наявність електричного поля
Замкнуте коло

4.

Впорядкований рух електронів у
металиченому провіднику

5.

Напрямок електричного струму
За напрямок електричного
струму прийнято напрямок
руху позитивних вільних
зарядів

6.

ФОРМУЛА
СИЛА СТРУМУ

7.

ОДИНИЦЯ
ВИМIРЮВАННЯ
СИЛА СТРУМУ

8.

1 кA=10³ A
1MA=10⁶A
1мA=1Ο¯³A
1мкA=1Ο¯⁶A
ПРИСТАВКИ
СИЛА СТРУМУ

9.

Якщо сила струму й його
напрямок не зміняються з
часом, то такий струм
називається постійним

10.

Вимiрювання сили струму
амперметр
• пiд’єднується послiдовно

11.

ЗАДАЧА
I-?

12.

Густина струму

13.

Перевiрь себе

14.

ЗАВДАННЯ
800 мКл
0,8 Кл
1250 мКл
1,25 Кл
28 гКл
2800 Кл
0,62 кКл
620 Кл
4,7 кКл
4700 Кл

15.

ЗАВДАННЯ
1050 мА
1,05 А
120 мА
0,12 А
64 мА
0,064 А
0,7 гА
70 А
8,1 кА
8100 А

16.

ЗАДАЧА
Визначте силу струму у
провіднику, якщо через
його перетин за час 2,5 хв
пройшов заряд 420 Кл.
Відповідь: 2,8 А

17.

ЗАДАЧА
Скільки електронів
щосекунди проходить
через перетин
провідника, по якому тече
струм 0,32 А?
Відповідь: 2·1018
English     Русский Правила