Лекція 4: Поява перших людей в Європі. Ранній та середній палеоліт
Семінар!
Семінар!
План
Література з лекції 4:
Походження роду Homo та Європа
Лейденські скептики : Ройбройкс та Ван Колфсхотен
Ранні Homo у Африці та Європі
Дманісі
Homo georgicus чи Homo erectus?
Атапуерка
Гран Доліна
Чепрано
H. heidelbergensis
Ізернія Ла Пінета – приклад ранньопалеолітичної памятки
Розкопки
Антонелла Мінеллі
Ні! Археологія – це дослідницька дисципліна. Наша мета – знання, а не речі. Можна копати, шукати і знаходити старожитності, але не бути архе
Знахідки
Інтерпретація
З чого вони жили в ранньому палеоліті?
Їх технології - олдувай
Їх технології - ашель
Їх технології – клактон або індустрія – нуклеус-відщепи
Середній палеоліт в Європі – доба неандертальців
Неандертальці – перші європейці
Візитна картка - Левалуа
Їх технології - мустьє
Їх технології - мікок
Соціальна організованість
Прикраси
Складні технологічні іновації
Поховання?
Складно організоване суспільство
Кінець неандертальців
Чому вони зникли?
14.44M
Категория: ИсторияИстория

Археологія Європи. Поява перших людей в Європі. Ранній та середній палеоліт. (Лекція 4)

1. Лекція 4: Поява перших людей в Європі. Ранній та середній палеоліт

Археологія Європи

2. Семінар!

Тема 1 . Вступ до археології Європи
Європа як історична цілісність з макроісторичної та
географічної точок зору.
Інституції та видання, присвячені археології Європи:
Європейська асоціація археологів, провідні
археологічні установи Великобританії, Франції,
Іспанії, Італії Німеччини, Польші, Чеської
республіки, країн Бенілюксу та колишньої Югославії,
скандинавських країн та країн пост-СРСР. Основні
періодичні видання присвячені археології Європи.
Чи можливі не-європейські археології?

3. Семінар!

Тема 2. Історія археології.
Первинне накопичення знання з археології.
Антикварний період. Зародження систематичної
археології.
Доба Просвітництва та перші спроби
систематизувати розвиток людства. Вінкельман.
Відкриття давнини Землі та людства.
Еволюціонізм. Дифузіонізм. Культурно-історичний
підхід.
Процесуальна археологія.
Пост-модернізм та археологія. Сучасний стан.

4. План

Походження Homo та Європа
Ранній палеоліт Європи (на прикладі
Ізернії Ла Пінети)
Середній палеоліт Європи
Зникнення неандертальців

5. Література з лекції 4:

Вишняцкий Л.Б. Введение в преисторию.
Проблемы антропогенеза и становления культуры.
Курс лекций. Кишинев, 2005.
Вишняцкий Л.Б. Неандертальцы: история
несостоявшегося человечества // Stratum+, 2009,
N.1.
Чабай В.П. Средний палеолит Крыма:
стратиграфия, хронология, типологическая
вариабельность, восточно-европейский контекст:
Монографія. К., 2004.
Machin A.J. Why handaxes just aren't that sexy. In
Antiquity. 2008.

6. Походження роду Homo та Європа

7. Лейденські скептики : Ройбройкс та Ван Колфсхотен

Сумніви у
відомих до того
стоянках.
Виробили
новий стандарт
вивчення
давніх памяток
–з
різноманітними
і незалежними
методами
датування,
детальним
аналізом
стратиграфії та
природи
пам’ятки.
Коротка хронологія – люди з'явилися в Європі
не раніше ніж 500 тис. років тому

8. Ранні Homo у Африці та Європі

9. Дманісі

Л. Габунія, А.
Векуа, Д.
Лордкіпанідзе
1,82 млн р. тому
5 черепів
Найдавніші
рештки Homo за
межами Африки

10. Homo georgicus чи Homo erectus?

Але
чи
Євро
па
це?

11. Атапуерка

Група пам'яток
Найдавніші – нижні шари Сіма дель
Елефанте. Там зуб та нижня
щелепа людини датуються 1,2 млн
р. тому

12. Гран Доліна

Тут багато решток
іншого виду –
Homo antecessor –
780-850 тис. р.
тому

13. Чепрано

З Центральної
Італії. Датується
десь 800-900 тис.
р. тому
Еректус чи
антецесор?

14.

Є в Атапуерці і в Чепрано
Точно існували 850 тис. р. тому

15. H. heidelbergensis

Предки
неандерталь
ців та
нащадки
антецессорів
Суто
європейський
вид, який жив
700-250 тис.
р. тому

16. Ізернія Ла Пінета – приклад ранньопалеолітичної памятки

В
Центральн
ій Італії
Шари
датуються
від 500 до
736 тис. р.
тому

17. Розкопки

По квадратам та по
стратиграфічним
юнітам
Знайдено кілька
давніх поверхонь
вкритих кістками з
окремими знахідками
кременевих знарядь

18. Антонелла Мінеллі

19. Ні! Археологія – це дослідницька дисципліна. Наша мета – знання, а не речі. Можна копати, шукати і знаходити старожитності, але не бути архе

дисципліна. Наша мета – знання, а
не речі. Можна копати, шукати і
знаходити старожитності, але не
бути
Археолог
вивчає
археологом
старожитності з
метою об’єктивного
вивчення давнини.
Подібні переліки
“предтеч” мають
виразний
шовіністичний
присмак і мало
обгрунтовані

20. Знахідки

Знахід
ки

21. Інтерпретація

Не табір і
не місце
мешкання
Скоріш
зона
полюванн
я чи
збирання
падалі

22. З чого вони жили в ранньому палеоліті?

Падальщики? Гіпотеза Бінфорда та економічна
анатомія
Погризи на
кістках та
нарізки від
розділки туш

стратиграфія
слідів.
Вони таки
збирали
падаль

23. Їх технології - олдувай

Вважалос
я, що
провідна
форма –
чоппінги
та
чоппери,
але цілком
можливо
що це
лише
нуклеуси
для
відщепів

24. Їх технології - ашель

Ашельськ
е рубило
Чому
ашельські
рубила не
такі вже й
сексуальн
і?

25. Їх технології – клактон або індустрія – нуклеус-відщепи

За Кларком –
олдувай та
клактон – мод 1, а
ашель – мод 2

26. Середній палеоліт в Європі – доба неандертальців

27. Неандертальці – перші європейці

Неандерта
льці –
перші
європейці
Переважна більшість скелетів
неандертальців відома саме з Європи

28. Візитна картка - Левалуа

Візитна
картка Левалуа

29. Їх технології - мустьє

Для мустьє характерні
однобічні знаряддя –
скребла, гостоконечники
та левалуазькі сколи

30. Їх технології - мікок

Їх
технології мікок

31. Соціальна організованість

Неандерт
альці –
не
примітив
ніші від
нас

32. Прикраси

33. Складні технологічні іновації

Композитні
знаряддя
та перший
штучний
матеріал –
клей з
березової
смоли

34. Поховання?

Останні
дослідження
підтверджують,
що хоча б
частина
неандертальців
справді поховані

35. Складно організоване суспільство

Неандертальці – альтернативне людство

36. Кінець неандертальців

Щонайдовше – 28 тис. р. тому –
Гібралтар та Крим

37. Чому вони зникли?

Їх винищили наші предки напряму –
перший геноцид
Невідомий вірус
Непряме винищення сапіенсами –
внаслідок поразки у боротьбі за
виживання
Виверження вулкану (Кампі Флегреї)
Кліматичні зміни

38.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила