“...Адамзат үшін ХХІ ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілд
Сабақтың тақырыбы:
Сабақтың мақсаты:
Қарапайым типке жататындарын тап! (дұрыс шертсең жапырақтар сыбдырлап белгі береді)
Логикалық типке жататын асқабақтарды жина!
Символдық типке жататын асқабақтарды жина!
Тіркестік типке жататын асқабақтарды жина!
Нақты типке жататын асқабақтарды жина!
div, mod функциялары қандай типке қолданылады? (дұрысы тышқанмен шерткенде жасыл түске боялады)
Логикалық типке қолданылатын амалдарды тап. (дұрыс тапсаң шар әуеге қалықтайды!)
Символдық типке қолданылатын функцияларды тап. (дұрыс тапсаң шар әуеге қалықтайды!)
Бүтін типке қолданылатын амалдарды тап. (дұрыс тапсаң шар әуеге қалықтайды!)
Program <программа аты> ( Input, Output); uses <1-атау, 2-атау, 3-атау,...>; label …; const …; type …; var …; procedure <процедура аты>; <процедура тұлғасы>; function <функция аты>; <ф
y = a*x
y = a*x
С ө з ж ұ м б а қ
5.59M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Информатикадан ашық сабақ

1. “...Адамзат үшін ХХІ ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілд

“...Адамзат үшін ХХІ ғасыр жаңа технологиялардың
ғасыры болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге
асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру - бүгінгі
мектеп оқушылары сіздердің еншілеріңіз”
Н.Назарбаев

2.

Информатикадан
ашық сабақ
б
9 -сынып
Мұғалімі: Бимен Салтанат
Тілеубергенқызы
Арыс ауылы 10 желтоқсан 2009ж.

3. Сабақтың тақырыбы:

3.1 Программа құрылымы
3.2 Шамаларды сипаттау бөлімі
3.3 Операторлар бөлімі

4. Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Оқушыларға Паскаль
құрылымы бойынша білімді меңгерту.
Дамытушылық: Оқушылардың
ақпараттық – технологиялық ойлау
қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелік: Оқушыларды
программалық сауатылыққа
тәрбиелеу.

5. Қарапайым типке жататындарын тап! (дұрыс шертсең жапырақтар сыбдырлап белгі береді)

нақты
логикалық
жиым
тіркестік
шамалық бүтін

6. Логикалық типке жататын асқабақтарды жина!

z>0
12
‘?’
‘алма’
‘#’
‘girl

7. Символдық типке жататын асқабақтарды жина!

12
3,5
‘asdfh’
true
a<b
‘A’
‘#’
‘?’
-6325
‘girl’

8. Тіркестік типке жататын асқабақтарды жина!

‘we are’
‘325’
-3254
true
‘agth’
‘A’
‘#’
‘алма’
a<b
-8,21
‘girl’

9. Нақты типке жататын асқабақтарды жина!

a<b
3,5
‘asdf’
12
‘A’
z>0
‘girl’
0,562
-58,213
‘#’

10. div, mod функциялары қандай типке қолданылады? (дұрысы тышқанмен шерткенде жасыл түске боялады)

Нақты (real)
Символдық (char)
Тіркестік (string)
Логикалық (boolean)
Бүтін (integer)

11. Логикалық типке қолданылатын амалдарды тап. (дұрыс тапсаң шар әуеге қалықтайды!)

MOD
NOT
PRED(X)
AND
ABS(X)
DIV
OR
XOR
SIN(X)

12. Символдық типке қолданылатын функцияларды тап. (дұрыс тапсаң шар әуеге қалықтайды!)

CHR(X)
MOD
ORD(X)
OR
XOR
AND
SUCC(X)
SIN(X)
PRED(X)

13. Бүтін типке қолданылатын амалдарды тап. (дұрыс тапсаң шар әуеге қалықтайды!)

PRED(X)
MOD
NOT
AND
ABS(X)
DIV
OR
ORD(X)
SIN(X)

14.

Сұрақтар:
Паскаль тілін қай жылы
кім ұсынды?

15.

Вирт синтаксистік
диаграммасы
дегеніміз не?

16.

Атау-идентификатор
дегеніміз не?

17.

Мәліметтердің шамалардың
типі деп нені айтамыз

18.

High (x)Ord (x)Low (x)Round (x)Trunc (x)Odd (x)Pred (x)Succ (x)-

19.

Мағынаны тану

20.

Жаңа сабақ
3.1 Программа құрылымы
3.2 Шамаларды сипаттау бөлімі
3.3 Операторлар бөлімі

21.

Блок
Мәліметтерді
сипаттау бөлімі
Программа тақырыбы
Операцияларды
атқару бөлімі
Блок

22.

Турбо Паскаль программасының тақырыбын
жазбай кетуге де болады, бірақ жалпы Паскаль
тіліндегі кез келген программаның
тақырыбы , одан кейін сипаттау бөлімі және begin
және end сөздерімен қоршалған операторлар
бөлімі болуы керек. Сипаттау бөлімі толық болған
жағдайда, 7 бөліктен тұрады:
1.Программамен байланысатын кітапханалық
модульдер атаулар тізімі (uses)
2. Белгілерді сипаттау (label)
3. Тұрақтыларды сипаттау (const)
4. Мәліметтер типін сипаттау (type)
5. Айнымалыларды сипаттау (var)
6. Процедураларды сипаттау (procedure)
7. Функцияларды сипаттау (function)

23.

Программаның жалпы түрі:
Program - программаның аты;
label - белгілер бөлімі;
const - константалар бөлімі;
type - типтер бөлімі;
var - айнымалылар бөлімі;
procedure, function - процедуралар мен
функциялар бөлімі;
Begin
операторлар бөлімі;
end.

24. Program <программа аты> ( Input, Output); uses <1-атау, 2-атау, 3-атау,...>; label …; const …; type …; var …; procedure <процедура аты>; <процедура тұлғасы>; function <функция аты>; <ф

Program <программа аты> ( Input, Output);
uses <1-атау, 2-атау, 3-атау,...>;
label …;
const …;
type …;
var
…;
procedure <процедура аты>;
<процедура тұлғасы>;
function <функция аты>;
<функция тұлғасы>;
begin
<1-оператор>;
<2-оператор>;
…………….;
<n-оператор>;
end.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Бір типті айнымалылардың аттары үтір арқылы
аталып, қос нүктеден кейін олардың типі
көрсетіледі. Әрбір типті сипаттау нүктелі
үтірмен (;) аяқталады.
Операторлар бөлімі Begin және end
операторлық жақшаларға алынады, end
сөзінен кейін нүкте қойылады. Тақырып,
сипаттау бөлімдері, операторлар нүктелі
үтірмен (;) аяқталады. Begin сөзінен кейін
нүктелі үтір (;) қойылмайды.

31. y = a*x

Алгоритм
Программа
Блок схема

32. y = a*x

Алгоритм
алг алгоритмнің аты
басы бүт a, x, y
енгізу a, x
y: = a * x
шығару у
соңы
Программа
Program a1;
Var a, x, y:
integer;
Begin
Readln (a, x);
y: = a * x;
writeln (‘y=’,y);
end.
Блок – схема
Басы
a, х
y:= a * x
y
Соңы

33.

34.

Паскаль тілінде
программа неше
бөліктен
тұрады?
3 бөліктен
Программаның
тақырыбы
Сипаттау бөлімі
Операторлар бөлімі

35.

DIV және MOD
функциялары
не үшін
қолданылады?
DIV – бүтін бөлу
MOD – бүтін
қалдық

36.

Var
операторының
қызметі
қандай?
айнымалыларды
сипаттау

37.

Const
операторының
қызметі
қандай?
Тұрақтыларды
сипаттау

38.

Read
операторының
қызметі
қандай?
Берілгендерді
енгізу

39.

Write
операторының
қызметі
қандай?
Нәтижені шығару

40.

Программа
үзіндісінің міндеті
қандай?
Program esep1;
Var x: integer;
x айнымалысы бүтін
типті мәндер
қабылдайды

41.

Программа
үзіндісінің міндеті
қандай?
BEGIN
Read (X);
Y:=SQR(X);
Write (Y);
End.
Х-тің квадратын
есептеу

42.

Қай операторлар дұрыс жазылмаған?
program qq;
var a, b: integer;
x, y: real;
begin
айнымалы атауы := белгісінің
сол жағында болуы керек
a := 5;
бүтін мен бөлшектің арасы
10 := x;
нүктемен ажыратылуы керек
y := 7,8;
нақты мәнді бүтін
b := 2.5;
айнымалыға меншіктеуге
болмайды
x := 2*(a + y);
a := b + x;
end.

43.

Программа
үзіндісінің міндеті
қандай?
BEGIN
Read (X);
Х:=SQRТ(X);
Write (Y);
End.
Х-тің квадрат түбірін
есептеу

44.

Меншіктеу
операторы
:=

45.

46. С ө з ж ұ м б а қ

Сөзжұмбақ
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Негізгі бағдарламаның
басы
2. Шығару операторы
3. Бағдаралама тақырыбы
4. Бүтін санның типі
(-32768 - +32767)
5. Символдық тип
6. Бүтін санның типі
(-127 - +127)
7. Енгізу операторы
8. Бағдарламаның соңы
English     Русский Правила