5.00M
Категория: ФинансыФинансы

Инвестициялық жобаларды жобалық қаржыландыру және оның ерекшеліктері

1.

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ- ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ
ЭКОНОМИКА, БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ
КАФЕДРАСЫ
БӨЖ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ЖОБАЛЫҚ
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ОРЫНДАҒАН: ИСМОИЛОВ.Д
ҚАБЫЛДАҒАН: ШАРХАНОВА БАЛЖАН
ТОБЫ: ЭЭМ-111

2.

01 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
02 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
ТҮРЛЕРІ
03 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫ
ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ КЕЗЕҢДЕРІ

3.

ИНВЕСТИЦИЯ
Инвестициялар – пайда табу және әлеуметтік
тиімділікке жету мақсатында материалдық өндіріс
және материалдық емес салалар объектілеріне
материалдық және интеллектуалдық ресурстар
салымдары. Инвестициялық қызметтің объектісі
болып қайта құрылатын және жетілдірілетін
негізгі қорлар, айналым қорлары, бағалы қағаздар
және тұтастай ақшалай салымдар, ғылымитехникалық өнім, меншіктің басқа да объектілері,
сонымен қатар меншік құқығы және
интеллектуалдық меншік құқығы табылады.

4.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ
Кез келген дайындалған инвестициялық жоба оны жүзеге
асыру үшін ақша қаражаттарын талап етеді.
Инвестиция қаржыландыру көздерін іздеу Ресейде
инвестициялық қызметтің басты мәселелерінің бірі болып
табылады.
Жобаны қаржыландыру 2 мәселені шешеді:
• жоба кезеңдерін уақытылы орындауға қажетті ақша
түсімдерін қамтамасыз етеді;
• қаржы қорларын мақсатты пайдалануға, оларды
пайдалану тиімділігін бақылауды белгілейді.

5.

6.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
бюджеттік
1
Келісімшарт, нормативті-заңдылық негізінде
қаржыландыру
жүйесі
негізделген және қандай да бір жақтың немесе екі
жақтың мүддесін сақтауды, ұжымдық мүддені сақтау
жорамалдайтын инвестициялық ресурстарды
жұмылдыру әдісі.
акциялар, бағалы
Инвестицияны қаржыландырудың жеке әдістері
қаржыландыру нышандарымен байланысты.
Қаржыландырудың келесі әдістері бар:
2
қағаздарды шығару
және сату есебінен
қаржыландыру

7.

БЮДЖЕТТІК ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ
Бюджеттік қаржыландыру – өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымдарды дамыту үшін федералдық
бюджеттен қаржылық ресурстарды бағыттау. Басымдырақ бөлігі әлеуметтік саланың басты
қажеттіліктеріне- тұрғын үй және муниципалдық құрылыс, денсаулық сақтау, мәдениет, ғылымға
бағытталады. Көрсетілген мақсаттарға бюджетте инвестициялық мақсаттарға салынған қаражаттың
80% бағытталады. Қалған 20% отандық жәе шетел инвестицияларының тауар, жұмыс және қызмет
көрсету өндірісіне бағытталады.
Осы сегментегі қаржыландыру көздері федералдық бюджеттен және бюджеттен тыс қорларының
қаражаттары болып табылады.

8.

АКЦИЯЛАР, БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ
САТУ ЕСЕБІНЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
Акционерлік қаржыландыру- акционерлік қоғамдарда
пайдаланылады. Болуы мүмкін инвесторлар ретінде коммерциялық
банктер, институциялық инвесторлар қатысады. Қарыздық
қаражаттардың (жұмылдырылған) алушысы корпорациялар және
кәсіпорындар болып табылады.
Осы қаржыландырудың маңыздылығы корпорациядан
(кәсіпорыннан) инвестицияларды вариабельді пайдалану болып
табылады.
Сонымен қатар, айтарлықтай қиыншылықтары да бар, атап
айтқанда:
• инвестициялардың мақсатты емес түрі;
• жұмыс нақты инвестициялар нарығында емес, тек қана бағалы
қағаздар нарығында жүзеге асырылады;
• инвестор тәуекелінің жоғары деңгейі.
Акционерлік қаржыландыру ұжымдық инвестициялауға жатады
және несиелік қаржыландырудың баламасы болып табылады.

9.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ КЕЗЕҢДЕРІ
Егер әлеуметтік тиімділігі жеткілікті болса жобаның коммерциялық тиімділігін есептейді. Жобаның коммерциялық тиімділігі
жеткіліксіз болса жобаны қолдаудың түрлері қарастырылады, олар жобаның коммерциялық тиімділігін қажетті деңгейге дейін
арттырады.
Бірінші кезең міндеті жобаны толығымен тиімділігін есептеу, ол жеке қаражаттан қаржыланады деген жорамалға сүйеніп
орындалады. Мұндай әрекет жобаның тиімділігін, жобамен қарастырылған техника-технологиялық және ұйымдастыру
шешімдерінен қарастыруға мүмкіндік береді, яғни, бұл жобаны жүзеге асыруда әлеуетті инвесторлардың қатысуы үшін
орындалады.
Екінші кезең – жобада қатысу тиімділігінің есептемесі (қаржыландыру сызбасы орындалғаннан кейін жүзеге асырылады.
Жергілікті жобалар үшін жеке қатысушы-кәсіпорындар қатысуының тиімділігі анықталады, акциларға қаржы салу және
қаржылық тиімділік анықталады.
Әлеуметтік маңызды жобалар үшін алдымен аймақтық тиімділік анықталады, және егер де ол қанағаттандырылған болса келесі
есептеулер жергілікті жобалар үшін орындалады. Егер қажет болса салалық тиімділк те есептеледі.
Жобада қатысу барлық инвесторлар үшін тиімді болу керек, дегенмен әрбірі үшін тиімділік бағасы олардың мүддесіне сай және
сәйкес белгілер бойынша анықталады. Сондықтан екінші кезеңде тиімділіктің едәуір көп түрі бағаланады. Барлық қатысушыларды
қанағаттандыратын ымыралы шешім, олардың мүдделерін келістіру үрдісінде орналасады, ол жоба тиімді және ірбір қатысушы
үшін табысты болу шартында орындалады.
Инвестициялық жобаны жүзеге асыруда экономикалық тиімділіктен басқа әлеуметтік және экологиялық тиімділіктерге жетуге
болады. Сол себепті жобаны құруда оның әлеуметтік және экологиялық салдарлары, сонымен қатар әлеуметтік шаралармен
байланысты шығындарды және қоршаған орта шараларына байланысты шығындарды бағалаған жөн.

10.

ҚОРЫТЫНДЫ
Демек, инвестициялар бұл өндірісті ұлғайту мен жаңарту үшін жалпы ұлттық өнімнің
өндірісіне шығындалатын табыстың маңызды бір бөлігі болып табылады.
Нивестицияның инвестиЦИЯ объектісіне, бағытына, меншік нысанынына эне тағы басқа
көрсеткіштерге байланысты бірнеше түрлері ажыратылады. Ал инвестициялық жоба бұл
мүліктік объектілерді және техникалық үдерістерді жүзеге асыруға қажетті материалдық
қаржылай еңбекпен және инвестициялық мақсаттарға жету бойынша жұмыс жургізу үшін
қажетті ұйымдастырушылық-техникалық құжаттардың пакетін, сондай-ақ олардың
орындалуымен байланысты басқару шешімдерін және шараларын қамтитын, көздеген
мақсатқа немесе нәтижеге бағытталған жүйе болып табылады

11.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
https://7kun.kz/zhobaly-arzhylandyru/
https://kk.wikipedia.org/wiki/
ww.damu.kz/882
www.mint.gov.kz/index.php

12.

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ
English     Русский Правила