Рівномірний рух по колу
Кутове переміщення
Період обертання тіла 
Частота обертання тіла  (обертова частота)
Кутова швидкість 
Лінійна швидкість
Доцентрове прискорення
1. Щоб шліфувальний круг діаметром 30 см не зруйнувався, лінійна швидкість точок на його поверхні не повинна перевищувати 95
1. Щоб шліфувальний круг діаметром 30 см не зруйнувався, лінійна швидкість точок на його поверхні не повинна перевищувати 95
1. Щоб шліфувальний круг діаметром 30 см не зруйнувався, лінійна швидкість точок на його поверхні не повинна перевищувати 95
1.43M
Категории: МатематикаМатематика ФизикаФизика

Рівномірний рух тіла по колу

1.

Тема уроку:
30.10.2023
Класна робота
Рівномірний рух
тіла по колу

2. Рівномірний рух по колу

— це рух, під час якого
модуль швидкості руху не
змінюється, змінюється
тільки її напрямок.

3.

Вектор швидкості при
рівномірному русі по колу
спрямовано по дотичній до
кола, а вектор переміщення
— по хордах.

4. Кутове переміщення

Нехай матеріальна точка рівномірно
рухається по колу радіуса R і за певний
час t переміщується з точки А в точку В.
Кут, який при цьому опише радіус,
називається кутовим переміщенням.
рад
1 рад дорівнює
центральному куту між
рад 180
двома радіусами, які
обмежують дугу, довжина
якої дорівнює радіусу

5. Період обертання тіла 

Період обертання тіла
— це час, за який тіло здійснює
один повний оберт.
t c — час обертання
t
T
N
Т с — період обертання
N — кількість зроблених обертів

6. Частота обертання тіла  (обертова частота)

Частота обертання тіла
(обертова частота)
— це кількість обертів точки
навколо осі обертання за
одиницю часу .
N
n
t
n об / c — обертова частота
1
n
T
1
T
n

7. Кутова швидкість 

Кутова швидкість

фізична величина, яка дорівнює
відношенню кутового переміщення
до інтервалу часу, протягом якого
це переміщення відбулося:
рад
— кутова швидкість
с
За період Т кутове переміщення
дорівнює 2 рад, отже:
2
2 n
Т
t

8. Лінійна швидкість

тіла, що рівномірно обертається по колу,
весь час змінюється за напрямком і в
будь-якій точці траєкторії напрямлена
по дотичній до дуги цього кола.
м
— лінійна швидкість
с
l l
2 2R R
, тобто
, тобто
t t
TT
R

9. Доцентрове прискорення

тіла, що рівномірно обертається по
колу, показує не зміну модуля швидкості (як
при прямолінійному русі), а зміну напрямку
швидкості і спрямоване до центра
кола, по якому рухається тіло.
м
ад 2 — доцентрове прискорення
с
ад
2
R
ад R
2
4 R
ад
2
T
2

10.

2
Т
рад
с
R
4 R
a
2
T
м
а 2
с
2 R
T
R
a
t
2
2
t c
R м
м
с

11. 1. Щоб шліфувальний круг діаметром 30 см не зруйнувався, лінійна швидкість точок на його поверхні не повинна перевищувати 95

м/с.
Визначити максимально допустиму обертову
частоту шліфувального круга.
d 0,3 м
max 95 м / с
Розв’язання:
2 nR
__________ _ d 2 R
nmax ?

12. 1. Щоб шліфувальний круг діаметром 30 см не зруйнувався, лінійна швидкість точок на його поверхні не повинна перевищувати 95

м/с.
Визначити максимально допустиму обертову
частоту шліфувального круга.
d 0,3 м
max 95 м / с
Розв’язання:
2 nR
max
nmax
d
__________ _ d 2 R
95 м / с
nmax ?
nmax
100,85об / с
3,14 0,3 м

13. 1. Щоб шліфувальний круг діаметром 30 см не зруйнувався, лінійна швидкість точок на його поверхні не повинна перевищувати 95

м/с.
Визначити максимально допустиму обертову
частоту шліфувального круга.
d 0,3 м
max 95 м / с
Розв’язання:
2 nR
max
nmax
d
__________ _ d 2 R
92 м / с
nmax ?
nmax
100,85об / с
3,14 0,3 м
Відповідь : 101об / с.
English     Русский Правила