Рівномірний рух по колу
Криволінійний рух та швидкість
Рівномірний рух по колу
Доцентрове прискорення
Період обертання (Т)
Частота обертання
Кутова швидкість
Рух колеса
1.29M
Категория: ФизикаФизика

Рівномірний рух по колу

1. Рівномірний рух по колу

2. Криволінійний рух та швидкість

• Криволінійним
називають рух,
траєкторія якого є
крива лінія.
• Криволінійний рух
завжди відбувається
з прискоренням.

3. Рівномірний рух по колу

• Рух тіла по колу зі
сталою по модулю
швидкістю.

4. Доцентрове прискорення

• При рівномірному
русі по колу
прискорення тіла у
будь-якій точці
траєкторії
напрямлений по
радіусу до центра
кола.

5. Період обертання (Т)

• Проміжок часу за
який тіло здійснить
повний оберт

6. Частота обертання

• Частотою обертання
називають фізичну
величину, що
дорівнює кількості
обертів за одиницю
часу

7. Кутова швидкість

• Кутовою швидкістю
називають фізичну
величину, що
дорівнює
відношенню кута
повороту радіуса,
проведеного з центра
кола до точки тіла, до
часу, за який цей
поворот відбувся.

8. Рух колеса

• Тіло бере участь в
поступальному та
обертальному
рухах.
• т. Р – миттєва вісь
обертання
English     Русский Правила