29.45M
Категория: ХимияХимия

Прості і складні речовини. Метали і неметали

1.

2.

Подібно і з атомами: хоча їх типів небагато,
вони будують все навколо нас
Розташувавши
певним чином
усього 33 літери
української абетки,
можна утворити слова,
зі слів - речення

3.

Якщо речовина складається з атомів одного хімічного елемента,
то її називають простою речовиною
Проста речовина алюміній Al
складається лише з атомів
алюмінію
Проста речовина
кисень O2 складається
лише з атомів оксигену
(кисню)
Проста речовина сірка S утворена
тільки атомами сульфуру
Речовина, що складається з атомів одного елемента,
не може бути розкладена на простіші речовини

4.

Прості речовини
метали
неметали

5.

Метали
1. Метали мають металічний блиск,
більшість мають сріблясто-сірий колір
Залізо Fe
Мідь Cu
Золото Au
Цезій Cs

6.

Метали
2. За звичайних умов метали є твердими речовинами
Ртуть Hg - єдиний
метал, який знаходиться
в рідкому стані за
кімнатної температури
(температура плавлення
складає -38,83 °C)
Натрій Na - м’який метал,
легко ріжеться ножем
Хром Cr – найтвердіший метал

7.

Метали
3. Метали є пластичними та ковкими
Пластичність - здатність змінювати без
руйнування форму під дією сторонньої сили
Золото Au є найпластичнішим металом:
воно може бути проковане в листки
завтовшки до ~0,1 мкм (100 нм )
(сусальне золото)
Ковкість - здатність металів набувати
потрібної форми та розвальцьовувати їх

8.

Метали
4. Метали добре проводять електричний струм і теплоту
5. Деякі метали притягуються магнітом
6. Метали мають високі температури плавлення
позитивно
заряджені
йони металу
«море»
електронів

9.

Неметали
1. Неметали можуть мати різний агрегатний стан
Інертні гази
Бром Br2 - важка їдка
рідина червоно-бурого
кольору
Хлор Cl2 –
газоподібний
неметал
Червоний фосфор P порошкоподібна речовина
червоно-бурого кольору

10.

Неметали
2. Неметали не мають металічного блиску,
мають різне забарвлення
3. Неметали непридатні для кування
4. Неметали погано проводять електричний струм та тепло
Алмаз C –
одна з видозмін карбону
Сірка S - жовта кристалічна речовина
Йод I2 утворює кристали
чорно-сірого кольору

11.

Неметали
5. Ті неметали, що у природі зустрічаються в молекулярній
формі або у виді окремих атомів, мають низькі температури
плавлення і кипіння
Кисень O2 і озон O3
є двома простими
речовинами, утвореними
атомами оксигену (кисню)
Сірий селен Se
складається зі
спіральних ланцюгів
6. Якщо атоми неметалів
утворюють довгі ланцюжки,
листи або тривимірні
структури, то такі
неметали мають
вищі температури
Атоми графіту C розташовуються в одній площині,
плавлення й кипіння
утворюючи плоску сітку з правильних шестикутників

12.

Хімічні елементи, які утворюють метали, називають металічними,
а ті хімічні елементи, що утворюють неметали, - неметалічними
Неметалічні
елементи
Металічні
елементи

13.

Складні речовини утворені атомами різних хімічних елементів
Вода H2O утворена
атомами оксигену і гідрогену
Вуглекислий газ CO2 утворений
атомами карбону та оксигену
Ферум сульфід FeS утворений
атомами заліза і сірки

14.

Складні речовини утворені атомами різних хімічних елементів
Щоб довести, що речовина є складною сполукою, у лабораторіях проводять
зворотні реакції взаємодії між відповідними простими речовинами
Сірка S – неметал, жовта
Змішують залізні ошурки і порошок сірки
у масових співвідношеннях 7:4
кристалічна речовина
+
Залізні ошурки Fe мають
сріблястий колір і металічний
блиск, притягуються магнітом
t
=
Ферум сульфід FeS - кристали
чорного кольору з металевим блиском,
не притягуються магнітом
Цей дослід доводить, що з двох простих речовин утворилась одна складна

15.

Складні речовини можуть мати різну будову:
існувати у вигляді молекул, атомів або йонів
Вода H2O
Чадний газ СO
Хлоридна кислота
HCl
Вуглекислий газ СO2
Приклади речовин
молекулярної будови
Сульфатна кислота
H2SO4

16.

Складні речовини можуть мати різну будову:
існувати у вигляді молекул, атомів або йонів
Приклад речовини
атомної будови
Кварц SiO2
Кварцовий пісок складається більше ніж
на 90 % з уламків кварцу

17.

Приклад речовини
йонної будови
Складні речовини можуть мати різну будову:
існувати у вигляді молекул, атомів або йонів
Кухонна сіль NaCl
+
-
У натрій хлориді кожен йон зв’язаний з
шістьма протилежно зарядженими йонами,
розташованими на однакових відстанях

18.

Складні речовини
неорганічні
органічні

19.

Органічні сполуки – це клас сполук, основу яких
складає вуглець (карбон)
Окрім карбону, органічні сполуки майже завжди містять
гідроген, оксиген, сульфур тощо
Молекула
гормону
інсуліну
Молекула жиру
Молекула цукру –
сахарози
Молекула крохмалю
Молекула гемоглобіну
Органічні сполуки є основою майже усіх природних речовин, які отримуються
під час розвитку рослин або внаслідок життєдіяльності тварин

20.

Лабораторний дослід.
Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин
Мета роботи: ознайомитися зі зразками простих і складних речовин,
навчитися розрізняти прості і складні речовини, метали і неметали,
органічні та неорганічні речовини.
Обладнання та матеріали: прості та складні речовини.

21.

Лабораторний дослід.
Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин
Хід роботи.
1. Розгляньте запропоновані речовини.
Цукор
С12Н22О11
Кухонна сіль NaCl
Срібло Ag
Крохмаль (С6Н10О5)n
Графіт С
Крейда CaCO3
Алюміній Al

22.

Лабораторний дослід.
Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин
2. Запишіть у таблицю назву кожної речовини. Вкажіть, до якої групи
речовин вона відноситься, поставивши у відповідному стовбчику знак «+».
Назва
речовини,
хімічна
формула
Проста речовина
Колір
Наявність
блиску
Пластична
чи крихка
метал
неметал
Складна
речовина
Органічна
речовина
Неорганічна
речовина

23.

Лабораторний дослід.
Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин
Напишіть висновки.
- Дайте визначення простим і складним речовинам.
- На які групи поділяються прості і складні речовини?
English     Русский Правила