726.98K
Категория: ХимияХимия

Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення

1.

2.

Мета уроку:
Закріпити та розширити знання про хімічні
реакції, складання рівняння реакцій;
Розвивати навички робити висновки, виходячи із
результатів хімічних дослідів; ознайомити учнів із
деякими хімічними властивостями кисню;
Сформувати навички складання рівнянь реакцій
горіння простих та складних речовин, а також
уявлення про реакції сполучення.

3.

План вивчення теми:
1. Взаємодія кисню з простими речовинами:
1.1.Взаємодія кисню з неметалами:
- з сіркою;
-з карбоном;
- з фосфором.
1.2. Взаємодія кисню з металами:
- із залізом;
- з магнієм.
2.Взаємодія кисню зі складними речовинами:
2.1 Горіння метану

4.

Психологічне налаштування
“Дерево настрою”

5.

Давайте пригадаємо!!!
Де в природі зустрічається елемент Оксиген
та проста речовина кисень?

6.

Давайте пригадаємо!!!
Які речовини
називаються
каталізаторами?

7.

8.

Давайте пригадаємо!!!
Із яких речовин
можна отримати
кисень у
лабораторії?

9.

10.

Запишіть схему рівняння реакції
добування кисню.
2КМnO4 = К2МnO4 +
МnO2 + O2

11.

Запишіть схему рівняння реакції
добування кисню.
2Н2O2 = 2Н2O + O2

12.

Існують речовини прості і
складні!

13.

14.

Техніка безпеки під час
виконання дослідів!!!!

15.

Взаємодія кисню з сіркою

16.

Рівняння реакції взаємодії
кисню з сіркою
S + O2 = SO2

17.

Взаємодія кисню з карбоном

18.

Рівняння реакції взаємодії
кисню з карбоном
С + O2 = СO2

19.

Взаємодія кисню з фосфором

20.

Рівняння реакції взаємодії
кисню з фосфором
4Р + 5O2 = 2Р2O5

21.

Взаємодія кисню із залізом

22.

Рівняння реакції взаємодії
кисню із залізом
ЗFе + 2O2 = Fе3O4

23.

Взаємодія кисню із магнієм

24.

Рівняння реакції взаємодії
кисню з магнієм
2Mg + O2 = 2MgO

25.

Горіння метану

26.

Рівняння реакції горіння
метану
CH4+2O2=CO2+2H2O

27.

Давайте поміркуємо!!!!!!!
Знайдіть спільні
ознаки в тих
рівняннях реакцій,
які були записані
протягом уроку.

28.

це така реакція, в результаті якої з
двох або більше вихідних речовин
утворюється одна нова сполука.

29.

Розв'язати задачі:
Розрахуйте масову частку Оксигену в глюкозі
С6Н12О6 і в білому піску.
Складіть рівняння реакцій, що відповідають такій
схемі перетворень:
H2O O2 Al2O3
У трьох посудинах містяться повітря, кисень і
вуглекислий газ. Як визначити, який із газів
міститься в кожній посудині? Запропонуйте
спосіб, вкажіть, на яких властивостях цих газів
ґрунтується запропонований спосіб.
English     Русский Правила