Стационарлық ем алуға жолдама беру. Госпитализацияның портал бюросы
Жалпы ережелер
Жалпы ережелер
Жалпы ережелер
1.89M
Категория: МедицинаМедицина

Стационарлық ем алуға жолдама беру. Госпитализацияның портал бюросы

1. Стационарлық ем алуға жолдама беру. Госпитализацияның портал бюросы

L/O/G/O
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
Стационарлық ем алуға жолдама беру.
Госпитализацияның портал бюросы
Орындаған: Джаманбаева Б.Т
Курс: 6
Факультет: ЖМ
Группа: 602-2К
Қабылдаған: Жадыкова А.Ж
Алматы 2017 ж

2.

Тегін медициналық көмектің кепілдік
берілген көлемінің шеңберінде
стационарға жоспарлы емдеуге
жатқызуды ұйымдастыру жөніндегі
нұсқаулық:

3. Жалпы ережелер


1.Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде
стационарға жоспарлы емдеуге жатқызуды ұйымдастыру жөніндегі осы
нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) «Халық денсаулығы және денсаулық
сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы 2009 жылғы 18
қырқүйектегі кодексінің 7, 34-баптарына сәйкес әзірленген және
науқастарды білікті, мамандандырылған және медициналық-әлеуметтік
стационарлық көмек алу үшін жоспарлы тәртіппен науқастарды
емдеуге жатқызуды ұйымдастыруға бірыңғай талаптарды
регламенттейді.
2. Осы Нұсқаулықта айтылған талаптар пациенттерді тегін
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде (бұдан
әрі - ТМККК) медициналық ұйымды еркін таңдау құқығын қорғауға,
емдеуге жатқызу үдерісінің қолжетімдігін, айқындылығын, сондай-ақ,
емдеуге жатқызу үдерісінің қатысушыларының арасындағы өзара ісқимылды қамтамасыз ету мақсатында бағытталған.

4. Жалпы ережелер

3. Стационарлық көмек (бұдан әрі - стационар)
көрсететін денсаулық сақтау ұйымына жоспарлы
емдеуге жатқызу ТМККК мен емдеуге жатқызу
жағдайларының жоспарланған санының шеңберінде
(бұдан әрі - шекті көлемдердің) пациенттің
медициналық ұйымды еркін таңдау құқықтарын
ескере отырып, жүзеге асырылады.
4. Стационарға емдеуге жатқызуға жолдаманы
(бұдан әрі – жолдама) осы Нұсқаулыққа 1қосымшаға сәйкес нысанда бастапқы медициналықсанитариялық медициналық ұйым (бұдан әрі БМСК) рәсімдейді.

5. Жалпы ережелер


5. Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген ұйым
(бұдан әрі – Емдеуге жатқызу бюросы) ТМККК шеңберінде мынадай
жолдар арқылы стационарға емдеуге жатқызуды:
1) БМСК ұйымдары мамандарының емдеуге жатқызуға жіберу және
емделуге жатқызудан бас тарту мәліметтерінен және стационардағы
бос төсектер мәліметтерінен «Жоспарлы емдеуге жатқызу тіркелімі»
(бұдан әрі - Тіркелім) дербес мәліметтер базасын қалыптастыруды;
2) БМСК ұйымдары ұсынатын стационарлық көмек көрсетуді қажет
ететін науқастар мен стационарлар ұсынатын бос бейінді төсектер
туралы мәліметтерге сәйкес республикалық және өңірлік деңгейлерде
жоспарлы емдеуге жатқызу мониторингін жүргізуді;
3) Қазақстан Республикасының аумағында науқастарды жоспарлы
емдеуге жатқызу үдерісіне қатысушылардың арасындағы өзара ісқимылды қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
6. Бір ауданның ішінде жоспарлы емдеуге жатқызу аудандық
стационар мен емхананың арасында шешіледі.

6.

Стационарға жоспарлы емдеуге
жатқызуды ұйымдастыруға қойылатын
талаптар
7. БМСК дербес ұйымының емдеуші дәрігері науқас қаралған кезде
денсаулық сақтау саласындағы стандарттарға сәйкес диагностикаға
қажет және емдеу тәсілдерін анықтауға арналған клиникалықдиагностикалық, аспаптық, рентгенологиялық зерттеулерді және бейінді
мамандардың консультацияларын (бұдан әрі - зерттеулер)
тағайындайды.
Стандарттар болмаған жағдайда диагностикалық және емдік ісшаралардың көлемі медициналық айғақтары бойынша анықталады.
8. Науқасты стационарлық емдеу үшін медициналық айғақтары
анықталған күні емдеуші дәрігер бөлімше меңгерушісімен бірлесіп
науқасты стационарға емдеуге жатқызу қажеттігі туралы шешімді
шығарады және ол амбулаториялық науқастың медициналық картасында
белгіленеді.

7.

9. Науқасты емдеуге жатқызу қажеттігі туралы шешім шыққан жағдайда
сол күні БМСК ұйымының маманы:
1) БМСК ұйымының статистикалық қызметі бөлімінен пациенттің
таңдаған өңірдегі стационарлардың бөлігіндегі бос төсектер туралы
тіркелімінің деректерін сұратады;
2) тіркеу және мониторинг үшін емдеуге жатқызуды қажет ететін
науқас туралы деректерді электрондық немесе қағаз/факс
тасымалдауыштар арқылы Емдеуге жатқызу бюросына жолдайды.
10. Тіркелімде науқас таңдаған стационардағы бос бейінді төсектер
туралы деректер болған жағдайда дәрігер емдеуге жатқызу коды мен
күнін көрсете отырып, жолдаманы рәсімдейді.
11. Науқас таңдаған стационарда бос орын болмаған жағдайда
БМСК ұйымының дәрігері науқасқа бос орыны бар стационарды
ұсынады.

8.

12. Науқас ұсынылған стационарлардан бас тартқан
жағдайда:
1) дәрігер науқасқа таңдаған стационарына жату үшін
жоспарлы жатқызуды күтуі қажеттігін хабарлайды;
2) науқас туралы деректерді электрондық немесе
қағаз/факс тасымалдауыштарда Емдеуге жатқызу
бюросына оны Күту парағына (бұдан әрі – Күту парағы)
тіркеу үшін жолдайды;
3) Күту парағының коды, емдеуге жатқызудың алдын
ала күні көрсетіле отырып, жолдама рәсімделеді.

9.

13. Емдеуге жатқызу бюросы:
1) жедел түрде БМСК ұйымы жіберген науқастың ауруханаға
жататын күнін нақтылауды жүзеге асырады;
2) емдеуге жатқызуды қажет ететін науқастарды тіркеуді жүзеге
асырады және әрбір науқасқа код (№) тағайындайды;
3) күн сайын стационарларға емханаға жатқызуға жіберген
науқастардың тізімін жолдайды;
4) Күту парағына науқастарды тіркеуді және қозғалыс мониторингін
жүзеге асырады;
5) күн сайын БМСК ұйымына өңірдегі стационарлар мен
бейіндердің бөлігіндегі, сондай-ақ, сұрау бойынша және
республикалық клиникалардағы бос төсектер туралы мәліметтерді
жолдайды;
6) күн сайын емдеуге жатқызуды күтіп отырған науқастарды
уақтылы хабардар ету үшін БМСК ұйымына Күту парағын жібереді.

10.

14. БМСК ұйымының статистикалық қызмет бөлімі
науқасты уақтылы хабардар ету үшін науқастың коды
бойынша күн сайын Күту парағын қадағалап отырады.
15. Емдеуге жатуды он күннен аса күткен және
зертханалық зерттеулердің мерзімі өтіп кеткен жағдайда
науқас БМСК ұйымдарында жалпы клиникалық
зертханалық зерттеулерді қайталауы қажет.
16. Орынның жоқтығынан емдеуге жатқызудан бас
тарту жағдайларын болдырмау үшін БМСК мекемелері
Емдеуге жатқызу бюросымен стационарға жіберілген
науқастарды емдеуге жатқызған күндермен салыстыра
отырып жүргізеді. Емдеуге жататын күн өзгерген
жағдайда науқастарды хабардар етеді.

11.

17. Жоспарлы емдеуге жатқызу мониторингін
жүргізу үшін БМСК ұйымдары стационарлық
емдеуге жіберілген барлық науқастарды осы
Нұсқаулыққа 3-қосымшаға сәйкес нысан
бойынша емдеуге жатқызуға жіберілген және
емдеуге жатқызудан бас тартқан
науқастарды тіркеу Журналына тіркейді.
Емдеуге жатқызуға жіберілген және
емдеуге жатқызудан бас тартқан
науқастарды тіркеу журналы нөмірленген,
тігілген, мөрленген және ұйым басшысының
қолы қойылған болу керек.

12.

18. ТМККК шеңберінде медициналық көмек көрсететін стационарлардың
басшылары:
1) Емдеуге жатқызу бюросына Күту парағына сәйкес ағымдағы күннің
басына және жақын бес күнге бос төсектер туралы мәліметтерді осы
Нұсқаулыққа 4-қосымшаға сәйкес күн сайын жіберуді қамтамасыз етеді;
2) Емдеуге жатқызу бюросына ақпаратты сапалы ұсынуды жүзеге асырады;
3) науқастарды уақтылы жоспарлы емдеуге жатқызуды бақылауды
қамтамасыз етеді;
4) орын болмаған жағдайда науқасты емдеуге жатқызу мәселесін жедел
шешу үшін комиссия құрады және Емдеуге жатқызу бюросымен емдеуге
жатқызудың келесі күнін келіседі;
5) төтенше жағдай, жұқпалы аурулар кезіндегі карантин, жаппай улану, жолкөлік апаттары сияқты күтпеген тосын жағдайларда науқасты жоспарлы
жатқызуды кейінге қалдыру мәселесін шешеді;
6) ТМККК шеңберінде БМСК ұйымдарымен және Емдеуге жатқызу
бюросымен өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді.
19. Пациент медициналық көмектен бас тартқан жағдайда БМСК ұйымы
бұл науқасты Күту парағынан алу үшін Емдеуге жатқызу бюросына
хабарлайды.

13.

Стационарға жатқызуға
ЖОЛДАМА
НАПРАВЛЕНИЕ
на госпитализацию в стационар
_____________________________________________________________________
Жіберуші медициналық ұйымының атауы
(наименование направляющей медицинской организации*)
Жіберілді (Направляется в) __________________________________________
МҰ, бөлiмшенiң атауы
(наименование МО, отделение)
Азамат (ша (Гр-н (ка)) ______________________________________________
тегi, аты, әкесiнiң аты
(фамилия имя отчество)
Туған күнi (Дата рождения) |_|_|_|_|_|_|_|_|
Амбулатория науқастың медициналық картасының № __________
(медицинской карты амбулаторной пациента)
Мекен-жайы (Домашний адрес) ________________________________________
Жұмыс немесе оқу орны (Место работы или учебы) _____________________
Диагноз ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________ ХАЖ коды (код по МКБ-10) |_|_|_|_|
«__» ___________ 20 ___ ж.(г.)
Дәрiгер (Врач)________________ ____________________________
қолы (подпись)
Т.А.Ә.
дәрiгердiң коды (Ф.И.О., код врача) ____________
*Стационарға науқасты жоспарлы емделуге жатқызуға медициналық ұйымдардың өз бетінше жіберуге құқығы бар (на плановую
госпитализацию больных в стационар имеют право направлять самостоятельные медицинские организации)
«Стационарды таңдаумен келісемін» «С выбором стационара согласен»
Науқастың қолы ___________
Подпись больного ___________

14.

Емдеуге жатқызу бюросы порталы (бұдан әрі
– Портал) – тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі шеңберінде
пациенттердің стационарға жоспарлы емдеуге
жатқызу жолдамаларын электрондық
тіркеудің, есепке алудың, өңдеу мен
сақтаудың бірыңғай жүйесі;

15.

жоспарлы емдеуге жатқызу – медициналық-санитариялық алғашқы
көмектің (бұдан әрі – МСАК), медициналық ұйым мамандарының
жолдамасы бойынша немесе пациенттің дербес жүгінуі кезінде
өміріне қауіп тудырмайтын жай-күйдегі және шұғыл дәрігерлік
араласуды талап етпейтін созылмалы аурулар кезінде медициналық
айғақтар болған жағдайда науқасты стационарға емдеуге жіберу;
5) Жоспарлы емдеуге жатқызу коды – мынадай қағидат бойынша
Порталда жолдаманы тіркеу кезінде автоматты генерацияланған
Пациенттің коды: алғашқы екі белгі – облыстың коды (қайдан
жіберілген); келесі төртеуі – медициналық ұйымның коды (қайда
жіберілген); келесі үшеуі – төсек бейінінің коды (қайда жіберілген),
соңғы сандар – пациенттің реттік нөмірі;
6) Жоспарлы емдеуге жатқызу талоны – жоспарлы емдеуге жатқызу
жолдамасының Порталда тіркелуі фактісін растайтын құжат

16.

7) жоспарлы емдеуге жатқызудың жоспарланған күні –
жоспарлы емдеуге жатқызуға арналған жолдаманы
тіркегеннен кейін Порталда айқындалатын емдеуге
жатқызу күні. Жоспарлы емдеуге жатқызу күнін
стационардың маманы айқындайды немесе Порталда
автоматты түрде айқындалады; 8) жоспарлы емдеуге
жатқызудың соңғы күні – стационарға пациентті нақты
емдеуге жатқызу күнінде Порталда стационардың
маманы айқындаған емдеуге жатқызу күні; 9) Күту парағы
– жоспарланған және соңғы емдеуге жатқызу күндерін
айқындаумен жоспарлы емдеуге жатқызуға науқастарды
жіберуді, емдеуге жатқызудан бас тартқан жағдайда
жолдамаларды алып тастаудың себептерін көрсету мен
негіздемесін тіркеудің электрондық нысаны;

17.

Емдеуге жатқызу коды бойынша
республика стационарларындағы
бос төсектер жөніндегі ақпаратты
және Сізді емдеуге жатқызу
жоспарланған стационарыңыздағы
кезегіңізді www.bg.eicz.kz сайтынан
қарай аласыз.
English     Русский Правила